Annons

SIMULERING: Siemens Energy satsar på NX, STAR-CCM+ och HEEDS för att utveckla nästa generations system

Siemens Energy’s Generation Division har i och för sig länge samarbetat med Siemens PLM-division på för design- och CAE-områden, men väljer nu alltså att utöka användning av Simcenter-portföljen.
– Båda bolagen delar mer än namnet Siemens – vi är båda engagerade i att driva gränserna för teknik för att effektivare leverera de mest pålitliga lösningarna till våra kunder, säger Jean-Claude Ercolanelli, senior VP för simulerings- och testlösningar, inom PLM-divisionen.

Simulering av turbinblad.

MULTIDICIPLINÄR OPTIMERING
Erconlanelli konstaterar vidare att samarbetet främjar samtidig multidisciplinär optimering, som omfattar funktionsbaserad geometri, reaktiva flöden, konjugerad värmeöverföring och automatiserat dataflöde mellan analyserna.
En konsekvens av detta är att man uppnår ökad produkteffektivitet, längre livslängd och minskade utsläpp, säger han. Förskjutningen har gjort det möjligt för Siemens Energy’s ”Generations Division” att hantera övergången från traditionella metoder och verktyg till ny metodik och applikationsanvändning, vilket ger ett integrerat dataflöde över designkedjan genom att bryta ner disciplinsilor.
– Det har också möjliggjort en djupare, mer engagerad relation mellan programutvecklare och designers, tillägger Ercolanelli.

NX, STAR-CCM+ och Heeds
Mjukvarorna man använder inkluderar Simcenters 3D-programvara för parametriska funktionsbaserade geometriska modeller och icke-linjär strukturanalys, inklusive övervägande av materialkrypning; HEEDS-programvara för automatiserade simuleringsarbetsflöden; STAR-CCM +-programvara för förbränning och termisk analys; och den utbyggbara programvarumiljön NX, med kontakter för integrerade designverktyg.
– Genom ökad användning av robusta designmetoder för innovativa betrodda produktdesigner, förbättrade simuleringsarbetsflöden för produktens FoU-effektivitet och användning av avancerad fysikbaserad simulering för tidiga kritiska designbeslut, möjliggör Simcenterplattformen för oss på ”Generationsavdelningen” att leverera mer tillförlitliga produkter till våra kunder snabbare , säger Paul Garbett, chef för teknik, stora gasturbinmoduler, Siemens Energy.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title