Annons

SIMULERING: Toppbetyg till Meveas digitala tvillingteknik – ”SAKNAR MOTSTYCKE”

Den finska utvecklaren av simuleringsteknologi, Mevea, har tillsammans med teknikkonsulten Etteplan tagit fram en digital tvilling till det globalt verksamma finska bolaget Sleipner. Företaget tillverkar och marknadsför vad man beskriver som, ”innovativa och säkra transportsystem för bandfordon och utrustning för kunder verksamma bl a inom gruvindustrin, stenbrott och förflyttning av jord.”
Poängen med den digitala tvillingen hos Sleipner är att nyttja den i digitaliseringen av marknadsförings- och eftermarknadssidan.
Men Meveas lösning i Sleipnerfallet är bara en i raden av möjligheter kopplat till Meveas teknologi. Den kan i princip användas i hela kedjan kring en produkts livcykel. Bakom mjukvaran ligger ett digert utvecklingsarbete från Meveas sida och den lösning för digitala tvillingar som tagits fram får nu toppbetyg av analytikern CIMdata.

Men vi ska börja med att konstatera att Sleipner Finland är ett globalt bolag baserat i Jyväskylä, Finland, som bl a utvecklar system som gör att tung grävutrustning kan transporteras hållbart och kostnadseffektivt från en plats till en annan.

I den applikation som nu utvecklats av Etteplan och Mevea kan en grävmaskin och Sleipners transportsystem användas i en simuleringsmodell som genom sina kännetecken, funktioner och utförande fullt efterliknar de fysiska maskinerna. Simuleringsmodellen innehåller också en verklighetstrogen gruvdriftsmiljö. Simuleringsmodellen ger slutanvändarna den nödvändiga utbildningen utan att störa kundens produktion.

I den applikation som nu utvecklats av Etteplan och Mevea kan en grävmaskin och Sleipners transportsystem användas i en simuleringsmodell som genom sina kännetecken, funktioner och utförande fullt efterliknar de fysiska maskinerna. Simuleringsmodellen innehåller också en verklighetstrogen gruvdriftsmiljö.

Utveckling av en digital plattform. Sleipners mål är att utveckla en digital plattform eller portal som samlar kundtjänst i ett enda gränssnitt. Den digitala tvillingen är en del av Sleipners digitala paketering, som inledningsvis innehåller utbildning av slutkunder och handlare. Konceptet är känt från gruvindustrin, men Sleipner är först i världen att ta fram en digital tvilling för transport och logistik av gruvutrustning. Genom den digitala tvillingen vill Sleipner öka kundnöjdheten och sin marknadsprofilering.

Etteplans och Meveas samarbete kring digitala tvillingar och deras gemensamma utveckling av lösningen för Sleipner är baserad på Meveas programvara. Etteplan och Sleipner är sedan en längre tid samarbetspartners inom teknisk utveckling och dokumentation av Sleipners produkter.
Digitalisering av kunders verksamhet är ett av Etteplans strategiska tillväxtområden. Etteplan har gjort stora investeringar i utvecklingen och lanseringen av digitala tvillingar och andra teknologier som stödjer digitaliseringen av kunders verksamhet.
–  Den digitala tvillingen har en nyckelroll i utvecklingen av våra tjänster inom kundanpassad användarutbildning. Genom simulationsbaserad utbildning kan vi säkerställa att användarna har hög kompetens och kan använda lösningen på ett säkert och effektivt sätt. Digitala tvillingen kommer i framtiden också att generera nya sätt för oss att sälja och marknadsföra vår produkt. Etteplans och Meveas omfattande expertis inom teknologi och utvecklingspotentialen det innebär för vår verksamhet är av stor betydelse för oss. Vårt samarbete har gjort det möjligt för oss att fokusera på att utveckla vår kärnverksamhet, säger Tomi Korhonen, Sleipner Finlands Managing Director.

Förre IBM- och Dassaultmedarbetaren, Raimo Nikkilä är en av Meveas ledande profiler i rollen som försäljningsdirektör. Han har en diger meritlista inom PLM-området med bland annat framträdande positioner som IBMs globale CATIA-chef och posten som nordenbas.

Simuleringsmodeller av en fysisk produkt. Till bakgrunden hör att digitala tvillingar kan beskrivas som simuleringsmodeller av en fysisk produkt, maskin eller produktionslinje. Dessa modeller är tänkta att vara identiska med dels den fysiska produktens egenskaper och funktion, dels den miljö produkten ska användas i.
I princip finns det inga hinder för att en digital tvilling kan användas i alla moment av produktens hela livscykel, från produktutveckling och produktionsplanering till eftermarknad.
Den kan exempelvis användas till att simulera en produkts och produktionslinjes funktion virtuellt, innan beslutet tas att påbörja tillverkning.
För tillverkare av industriutrustning är digitala tvillingar speciellt användbara i utbildningar, eftersom de eliminerar behovet att transportera maskiner eller ta dem ur produktion under utbildningen.
PLM&ERP News har träffat Mevea och flera av bolagets kunder under ett nyligen avhållet seminarium kring teknologin, i Helsingfors.
En av de ledande profilerna i bolaget är förre IBM- och Dassaultmedarbetaren, Raimo Nikkilä. Han har en diger meritlista inom PLM-området med bland annat framträdande roller som positionen som IBMs globale CATIA-chef och posten som nordenbas.
En mycket meriterad person på PLM-området alltså. Idag har han tagit steget in som delägare och försäljningsdirektör för Mevea, vilket med tanke om Nikkiläs extensiva bakgrund är en indikation på hur tung den lösning bolaget utvecklat är.
TV-reportaget om Mevea, och ett par fallstudier från företag som nu jobbar med bolagets mjukvara, kommer att sändas inom kort på PLM&ERP News amerikanska systersajt, engineering.com.

Så här ser Meveas ”end-to-end” lösningsmetod för digital tvillingar ut.

CIMdata: ”En exceptionell end-to-end-lösning. Vi var ovan inne på att Meveas lösningar fått ett toppbetyg av analytikern CIMdata.
Denna respekterade PLM-analytiker menar till och med att, ”Mevea erbjuder en exceptionell end-to-end-lösning (från start till drift), vilket möjliggör effektiva digitala tvillinglösningar för sina kunder.”
För att komma från analytikerhåll är detta ett ovanligt starkt statement. Det ska i sammanhanget påpekas att det inte är ovanligt att analytiker är finansierade av uppdragsgivarna (som t ex PLM-utvecklare), och att det i detta finns en tendens att man då tonar ner negativa sidor till förmån för positiva. Det intressanta i detta fall är att denna utvärdering inte varit finansierad av Mevea.
Hur motiverar sig då CIMdata? Man konstaterar allmänt att utvecklingen av digital tvillingteknik är relativt ung och utvecklas snabbt. Vi befinner oss generellt i ett läge där den nödvändiga grundtekniken för att möjliggöra kognitivt beteende i verkligheten nu är stadd i skarp utveckling.

Spänner över hela produktlivcykeln. Detta sagt hävdar CIMdata att Meveas lösningar bör göra det möjligt för bolagets kunder att inte bara uppnå ökad konkurrenskraft, utan också bidra till att skapa goda grunder för mer hållbara lösningar med avseende produkt- och processinnovation.
Det finska företaget har, skriver CIMdata, ”utvecklat en end-to-end-metod som tar den verkliga fysiska världen in i den digitala genom att spänna över hela livscykeln, vilket möjliggör simulering av de olika fysiska effekterna från multi-kroppsimulering, över ”Hardware-in-the-Loop” (HiL) och ”Software-in-the-Loop” (SiL) till ”Human-in-the-Loop” (HuiL). Tyvärr finns det inga bra översättningar till svenska av ”in-the-loop-uttrycken”. Men en allmän beskrivning av betydelsen är att exempelvis ”Hardware-In-the-Loop” handlar om simulering som en systematisk metod för att testa funktioner, systemintegration eller kommunikation i elektroniska styrenheter (ECU)  oavsett om det gäller fordon, robotik, flygsystem, automatisering eller medicinsk teknik. Metoden bygger på att så mycket som möjligt av det styrda systemets mekanik, sensorer och ställdon simuleras. När ECU:n styr det simulerade systemet kan man t ex medvetet ”injicera” fel för att testa att ECU-diagnostiken fungerar som förväntat. Samma sak gäller då motsvarande för SiL och HiL med skillnaden att det gäller andra saker som simuleras.

Simulering i realtid. Åter till Meveas mjukvara noterar CIMdata att den med sina realtidssimuleringsmöjligheter har de grunder som behövs för att interagera direkt mellan den digitala modellen och den verkliga, fysiska modellen.
Utöver detta kan operativmiljön enkelt sättas in i den virtuella modellen, som till exempel utnyttjandet av drönare för att fånga terrängen i ett stenbrott eller byggnadsområde (d v s genom användning av fotogrammetri). Detta gör det möjligt för ett företag att noggrant planera och förutsäga uppförande av en fysisk tillgång – exempelvis en grävmaskin, innan den placeras i sin verkliga arbetsmiljö. Det ger också operatören möjlighet att öva och testa i den virtuella miljön medan ”interagerar” med den verkliga världen (se bilden ovan).

Nästa steg är kapaciteten att kontinuerligt övervaka maskinen under drift och jämföra dess faktiska prestanda med den digitala tvilling som etablerades under produktutvecklingen. På så sätt går den vidare till nästa steg i sin livscykel, samtidigt som den digitala tråden bibehålls. Denna förmåga kan ge Meveas användare möjlighet att reagera snabbt och exakt på förändringar, vilket CIMdata menar, ökar deras konkurrenskraft.

”Saknar motstycke.” Sammantaget hävdar PLM-analytikern att många lösningsleverantörer fortfarande befinner sig i ett läge där de utvecklar lämpliga erbjudanden för att effektivt möjliggöra de ultimata lösningarna för användning av digitala tvillingar.
Man konkluderar att Meveas ”end-to-end” digitala tvillinglösning saknar motstycke och är mycket lovande:
”För sina kunder borde den spela en central roll för att uppnå inte bara konkurrenskraft utan en hållbar produkt- och processinnovation,” lyder slutklämmen i utvärderingen.

Missa inte PLM&ERP News kommande TV-reportage på engineering.com, där vi som sagt också tar upp flera lyckade case.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title