Annons

SIMULERINGSDRIVEN DESIGN: Är han den siste obundne utvecklaren av CAE-mjukvaror som kan konkurrera med Ansys?

FÖRSTÄRKT SIMULERINGSDRIVEN DESIGN
Nu menar James R Scapa att hans bolag med 2021.2-versionen tar simuleringsdriven design till nästa nivå. I sig inget ovanligt statement, men i fallet med den uppdaterade Altairsviten finns hur som helst en viss substans i påståendet. Scapa hävdar att man genom lösningar för förenklad modellering av arbetsflöden erbjuder ännu snabbare iterationer i designen, vilket resulterar i att designer blir optimala och tillverkningsbara mycket tidigare än någonsin förr i utvecklingscykeln.

Förbättringar inkluderar, enligt bolaget:
Parametriserade funktionsbaserade arbetsflöden för modelleringar och simuleringar – Altairs Inspire-mjukvara gör geometrisk modellering och redigering tillgänglig för alla designers och ingenjörer, även om de inte har tid eller tillgång till traditionella CAD-verktyg. En robust modelleringsmetod som är baserad på historik säkerställer att skapandet och modifieringen av geometrin med CAD går snabbt och enkelt.
Möjlighet att utföra ”what if-studier” lättare och snabbare – Altairs avancerade problemlösare som driver Inspire uppmuntrar till mer omfattande samarbete och har utvidgats till flexibla kroppar för analys av rörelser och ännu snabbare integration med Altair SimSolid, vilket underlättar snabba analyser av stora sammansatta modeller.
Ett omfattande Python-baserat API – över 500 dokumenterade exempel som körs möjliggör en snabb automatisering och anpassning av simuleringsdrivna arbetsflöden för design och tillverkning.

RÄTT MODELL, FÖR RÄTT BESLUT, VID RÄTT TIDPUNKT
Simulation 2021.2 kombinerar beräkningseffektivt reducerade modeller och detaljerade CAE-analyser med automatisering av processer för arbetsintensiva uppgifter. Användare kan nu skapa modeller med blandad noggrannhet i passande komplexitet för att komma fram till snabbare beslut. En viktig utveckling inkluderar Altair Pulse, ett nytt verktyg som orkestrerar meningsfulla modeller från de breda arbetsflöden som krävs för att simulera komplexa system till de arbetsflöden som behövs för att möjliggöra snabba, tillförlitliga och repeterbara modelleringar, analyser och optimeringar. Pulse accelererar beslutsfattandet under hela livscykeln då produkten utvecklas och inger ett ökat förtroende för processen.
Bland viktiga funktioner och egenskaper ingår:
Digital spårning som driver konsolidering av skript, standardisering av processer och dataspårning för nyckeltal (KPI-er) i hela företaget och under produktens livscykel.
Digitalisering av bästa praxis för att öka teamets effektivitet och enhetlighet i analyserna, samtidigt som procedurfel och tid som inte ger mervärde reduceras. Större satsningar kan investeras i att använda simulering för att få information om målsättningar för prestanda, utvärdera kompromisser i olika attribut och utforska ”tänk om”-scenarier.
Ökad effektivitet genom användning av flera skriptspråk för att eliminera repetitiva uppgifter i olika applikationer, till och med för komplexa processer.

BRETT UTBUD AV CAE-VERKTYG MED FÖRSTÄRKT INTELLIGENS
AI-driven design, förstärkt intelligens och prediktiva analyser bidrar alla till kapabiliteter för bredare samarbete, snabbare konvergens i designen och utökad innovation i produkterna. Algoritmer för maskininlärning (ML) i den här sviten av lösningar är inriktade på tre huvudområden:
Förstärka befintliga produkter med AI – Med början i produkterna för modellering och visualisering innehåller den senaste versionen av HyperWorks funktioner som shapeAI, vilka tar ML i bruk för att snabbt hitta och klassificera delar efter form inuti geometrifiler eller finita elementnät.
Lägga till AI-kraft till produktdesignen – HyperWorks Design Explorer möjliggör enkel konfiguration och körning av design av experiment (DOE) och optimeringsstudier och använder sig av ML-modeller för att tillhandahålla fältprognoser i realtid för ändringar i designen.
Utnyttja fältdata under hela livscykeln för produkten – Med nya verktyg som signalAI kan ML tolka fältdata för att förhindra att produkten fallerar när data visar på försämrad hälsa och för att i realtid förutsäga effekterna av ändringar i miljön.

– Genom att utnyttja nya funktioner som utökats av AI befriar vi användare från tråkiga och repetitiva uppgifter och gör det möjligt för dem att köra flera iterationer av designen och ’tänk om’-scenarier”, säger Scapa. ”Genom att stötta bättre beslutsfattande så snart som möjligt accelererar och optimerar Altair återigen resultaten i design och tillverkning.”
Alla produkter är tillgängliga via Altair Units, vilket ger användarna tillgång till Altairs hela portfölj av mjukvarulösningar.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title