Annons

KRÖNIKA: Skenande kostnadsökningar för molnet? Tre steg mot sänkta utgifter!

En kraftig ökning av molnbaserade lösningar har lett till skenande kostnadsökningar. Enligt en analys av RightScale är uppemot 30% av kostnaderna för molntjänster rent slöseri och största risken för okontrollerade utgifter kommer från IaaS (Infrastructure as Service) -tjänster. Men det går att få kontroll på kostnaderna.
Det skriver dagens gästkrönikör, David Svee, som är produktansvarig för ”Self-Service & Automation” på  Snow Software.

Olika molnlösningar blir ett allt vanligare inslag i företagens IT-miljö och med detta följer ett nytt behov av kontroll, automatisering och ansvarsfördelning för att inte kostnaderna skall skena fullständigt.

Kontroll över de samlade utgifterna. För att kunna få kontroll över de samlade utgifterna behöver IT-cheferna kunna få en fullständig bild av omfattningen och användningen av olika molnlösningar. Både en tydlig bild av vilka olika tjänster som beställts och om användningen av lösningarna matchar företagets faktiska behov behövs.
Nuförtiden är det dock vanligt att olika affärsenheter beställer olika IT-tjänster och molntjänster på eget bevåg. Detta innebär att det blir svårt, eller till och med omöjligt, för en central IT-avdelning att få en komplett bild över det område de ansvarar för.

Automatisering som underlättar. Kostnaden för användning av virtuella servrar räknas i millisekunder och i en IaaS-miljö är därför processautomatisering viktigt. För att begränsa slöseri med resurser och onödiga utgifter behövs system där användare själv kan meddela hur länge de behöver tillgång till en virtuell server. Automationssystemet kommer då att meddela dem när tiden för användandet av den virtuella servern närmar sig sitt slut, så att de kan välja bort eller förlänga tjänsten vid en lämplig tidpunkt.

Ansvarsfördelning, flexibilitet och snabbare go-to-market. En fördel med IaaS-lösningar är att företagets olika avdelningar kan starta virtuella servrar på kortare tid än vad en central IT-avdelning brukade behöva för att själv skapa en lämplig IT-miljö åt dem. Det ger flexibilitet och snabbare go-to-market. En decentraliserad organisation innebär samtidigt att det är betydligt svårare för IT-avdelningen att få kontroll över organisationens användning av olika molntjänster.
Det vanliga är att det är först när fakturan kommer som man märker att det finns virtuella servrar igång som inte används längre. Den ökande trenden att IT-inköp görs utanför IT-avdelningens budget innebär att det blir viktigt att se till att fakturorna går till rätt enheter. När avdelningsansvariga börjar drabbas av IT-kostnader, kommer du nog att se att ett ansvarsfullt sätt att aktivera och avaktivera virtuella servrar blir allt vanligare.

Kostnaderna behöver inte bli en bromskloss. För att få stopp på skenande kostnader för molnlösningar men samtidigt inte vara en stoppkloss för utveckling och framsteg måste IT-avdelningarna överge de traditionella metoderna för IT-hantering och optimering och anpassa sig till de nya inköpstrenderna.

Dagens gästkrönikör, Sows David Svee.

Lösningen är tekniska hjälpmedel för systemadministration och programvarulicenser som ger kontroll på användningen av olika tjänster, möjliggör automation och samtidigt gör organisationens avdelningar ansvariga. Först då då får IT-cheferna en möjlighet att skapa en modern förvaltningsmodell som möjliggör den flexibilitet som avdelningar behöver för att använda IaaS-lösningar.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title