Annons

SMARTA NÄT & IoT: ABB ledare inom SCADA-system för elkraft

ABB Grid Automation ligger i framkant när det gäller automatisering och digitalisering av elnät. Det står helt klart när analytikern och industrikonsulten ARC Advisory nu meddelar att man utsett bolagsdivisionen till global marknadsledare inom SCADA-system för kraftöverförings- och distributionssektorn. Det är i den nyligen publicerade rapporten ”SCADA Systems for the Electric Power Industry Market Analysis, 2016-2021.“ som utnämningen görs.
- SCADA-systemen blir allt viktigare för styrning och drift av ett allt mer digitaliserat elnät och våra ABB Ability-baserade lösningar är idealiska för denna övergång och stärker vår position som den givna partnern för att möjliggöra ett starkare, smartare och grönare elnät, säger Claudio Facchin, global chef för ABB:s division Power Grids.

SCADA, som står för Supervisory Control And Data Acquisition, handlar i grund och botten system för datorbaserad insamling och analys av realtidsdata. Detta görs för att övervaka och styra utrustning för kritiska och tidskänsliga material eller händelser. De data som samlas in bearbetas och presenteras därefter, ofta med uppgiften att med larm varna när det inträffar farliga händelser.

Enligt rapporten är ABB den främsta leverantören av SCADA-kontrollcenterlösningar för kraftöverföring och distribution i Nordamerika och Latinamerika och man är den globala ledaren i storskaliga SCADA-projekt (över en miljoner dollar). Rapporten positionerar också ABB som ledande global leverantör vad gäller intäkter från programvara, tjänster, underhåll och kundsupport.
– ABB hamnade på toppen av resultatlistan 2016, efter att ha tagit över sex procentenheter i marknadsandelarna tack vare styrkan med de integrerade SCADA-lösningarna, säger Steve Couther, analytiker av smarta elnät på ARC och författare av rapporten. Han fortsätter:
– Vi förväntar oss att se fortsatt tillväxt på marknaden drivet av omfattande globala trender som expansion av förnybara energikällor, mikroelnät och Industrial Internet of Things (IIoT). Precis som våra prognoser förutspått överskred SCADA-marknaden för T&D-relaterade komponenter för elnätet två och en halv miljarder dollar 2016 och förväntas växa fram till 2021.

Realtidsplattform för fjärrstyrd drift. ABB Ability Network Manager SCADA är en realtidsplattform för att säkert och effektivt hantera alla fjärrstyrda driftåtgärder i system för generering, kraftöverföring och distribution av energi. Styrlösningarna innebär att energibolag förbättrar tillförlitligheten och leveranssäkerheten i systemet, ökar säkerheten och maximerar driftseffektiviteten. Centrala kundfördelar omfattar prestanda, skalbarhet, internetsäkerhet och optimerad total ägandekostnad.

– SCADA-systemen blir allt viktigare för styrning och drift av ett allt mer digitaliserat elnät och våra ABB Ability-baserade lösningar är idealiska för denna övergång och stärker vår position som den givna partnern för att möjliggöra ett starkare, smartare och grönare elnät, säger Claudio Facchin, global chef för ABB:s division Power Grids.

ABB erbjuder också en ABB Ability-baserad MicroSCADA Pro-lösning för tillämpning på stationsnivå och en distribuerad genereringslösning för att integrera och hantera förnybara energikällor som solcellspaneler och vindkraft, vilket förenklar anläggningsdrift, fjärrövervakning, analyser och prognoser.
– Vi är glada över detta erkännande av ABB:s fortsatta globala ledarskap inom lösningar för nätverkshantering och vår dokumenterade erfarenhet med världens ledande energibolag, säger Claudio Facchin.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title