Annons

Snow i nytt samarbete för att möta SAPs ändrade licensvillkor

När affärssystemgiganten SAP förändrar sina modeller för licenshantering och debitering är det en stor sak som påverkar många företag. Bolagets lösningar är dominerande på både den industriella och offentliga världsscenen. Till saken hör exempelvis att SAP i april i år annonserade en förändring där man lägger om sin betalningsmodell för affärsprogrammjukvara: prissättning baserad på digital access. 
En effekt av förändringarna är att det kan bli komplext att navigera bland modeller och debiteringar, och detta har svenska Snow Software tagit fasta på. Bolaget utvecklar sålunda lösningar för hantering av mjukvarulicenser (SAM) och Cloud Spend Management och har idag ingått ett partnerskap med det tysklandsbaserade IT-företaget Akquinet.
Tillsammans ska företagen tillhandahålla lösningar kring IT-governance, riskhantering, licensoptimering, och behörighetsbaserad licenshantering. Det senare har blivit särskilt aktuellt i samband med att SAP nyligen diskuterade förändringar i sina licensvillkor där de fokuserar på behörighet istället för på användning.

Genom att kombinera de två företagens SAP-certifierade lösningar, Snow Optimizer for SAP Software och Akquinet SAST suite, får kunder bättre överblick av sina SAP-licenser och vilka medarbetare som har behörighet till vad. Detta kommer att hjälpa dem att säkerställa att de effektivt kan hantera behörigheter i enlighet med reglerna. Dessutom får kunder ökad säkerhet och bättre förutsättningar för att uppfylla de krav som ställs enligt GDPR. De blir även bättre förberedda att hantera det nya mätverktyget USMM (user measurement tool) som SAP förväntas släppa senare i år.

Analys och optimering av SAP-användningen. Snow tillhandahåller det som företag behöver för att kunna analysera sin SAP-användning och optimera licenshanteringen. Alla inaktiva användare kan blockeras och användningsklassificeringar kan ändras i linje med verkliga behov. Akquinets SAST-svit gör det möjligt att se till att SAP-användare enbart använder de funktioner och har tillgång till den data som de enligt avtal har behörighet till. Tillsammans optimerar lösningarna behörighetsnivåer i linje med verklig användning, vilket medför att kunder inte behöver betala för fler behörigheter än de behöver.

Fördelarna med den gemensamma lösningen omfattar:

  • Optimering av SAP-licenser, vilket leder till lägre kostnader
  • Minskning av potentiella säkerhetsluckor som beror på att anställda har behörigheter som de inte behöver i sitt arbete
  • Tidsbesparingar då manuellt arbete automatiseras
  • En övergripande förbättring av förtagets möjligheter att optimera sin licenshantering

Regelefterlevnad och bättre överblick. Klart är också att detta kan göra stor nytta. Så här kommenterar en SAM-manager på ett stort företag inom amerikansk livsmedelsindustri:
–  Genom att använda den gemensamma lösningen fokuserade vi först på 110 av våra så kallade Limited Professional Users och upptäckte att det överlag fanns många behörighetsroller per användare, att skillnaden mellan behörighet och verklig användning av transaktionskoder (TCODES) var mycket hög och att antalet transaktionskoder per roll var alldeles för hög.  Användarna hade i genomsnitt 145 behörigheter men använde bara 25 av dem. Därigenom har vi upptäckt en besparingspotential på mellan 400 000 – 500 000 dollar bara på dessa 110 användare.

Snow Softwares Joachim Paulini.

Snow Optimizers chefsarkitekt, Joachim Paulini hyllar också det nya samarbetet
–  Tack vare samarbetet med Akquinet, får vi en etablerad IT-leverantör med många års SAP-erfarenhet på vår sida, säger han. Tillsammans erbjuder vi kunder ökad säkerhet kring SAP-licenser och behörighetshantering, samtidigt som vi minskar kostnader och tidskrävande administration.

Sammanfattningsvis adresserar den nu gemensamma lösningen utmaningar som kunder ofta möter i samband med SAP-implementeringar, exempelvis behörighetsbaserad licensiering, indirekt tillgång, fakturering mellan företag, migrering till S/4 HANA, säkerhet och licensoptimering, särskilt i samband med behörighetshantering.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title