Annons

Snow Software släpper nya lösningar hybrid- och multimolnmiljöer

För att hantera de utmaningar som IT-ledare står inför har Snow gjort flera förbättringar av Snow Commander, den dynamiska lösningen för hybridmolnhantering som med hjälp av automatisering ger affärsflexibilitet, överblick och operativ effektivitet.
Med Snow Commander kan företag och tjänsteleverantörer förenkla hybrid- och multimolnhantering genom ändamålsenlig IT-tjänsteleverans. Snow Commander erbjuder den flexibilitet som krävs för att göra det möjligt för användare att använda de molnresurser som de behöver när de behöver dem. Användaren kan snabbt komma åt både offentliga och privata moln med den överblick som behövs för att tillåta att resurser hämtas direkt från molnleverantörer.

Enkelt att utöka antalet molnplattformar
Med Snow Commander kan organisationer hantera hybrid- och multimolnmiljöer och med de nya uppdateringarna kan man enkelt utöka antalet molnplattformar och tekniker som hanteras. Det är nu möjligt att hantera både traditionella och icke-traditionella teknikresurser inom samma serviceportal, vilket är viktigt då hybridmiljöerna blir alltmer komplexa. Snow Commanders REST API-förbättringar förenklar integrationer och automatisering i mer komplexa miljöer och maximerar värdet av teknikinvesteringarna då det säkerställer att verktygen arbetar tillsammans sömlöst för att driva affärsresultat och öka flexibiliteten.

– Organisationer använder Snow Commander för att leverera enkelhet och tillhandahålla den styrning och synlighet som krävs för att på ett säkert sätt starta upp och utöka sin användning av molnteknik så att de kan förnya sig och vara konkurrenskraftiga i dagens ständigt föränderliga landskap, avslutar Sanjay Castelino.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title