Annons

Bra Q1 för Dassault – hållbarhet och digitala tvillingkoncept drivande – momentum för CATIA och ENOVIA

Den begynnande lågkonjunkturen till trots kunde PLM-utvecklaren Dassault Systèmes presentera ett solitt första kvartal. Det var framför allt subskriptionsintäkterna som drev på en tillväxtsiffra som landade på 7 procent och totala intäkter på 1,43 miljarder euro, motsvarande drygt 16 miljarder kronor. Andra viktiga drivkrafter är, enligt CEO och styrelserdföranden, Bernard Charles, omvandlingen av de globala bolagens PLM-portföljer mot plattformar och lösningar som underlättar hållbar produktframtagning och cirkulära kapabiliteter som samtidigt kan möta marknadens krav på upplevelser.
Han pekade vidare i sina kommentarer på hur det ökande upptaget av digitala tvilling-koncept bland bolagets kunder, drivna av 3DEXPERIENCE-plattformen, bidrar till bolagets starka position i den konvergerande PLM-världen.
- Vi erbjuder med vår plattform unika kombinationer av vetenskap, inklusive materialvetenskap, biologi, mekanik, elektronik och kemi, modellering, simulering och AI. Med dessa kan man applicera en helhetssyn på innovation och förmågan att länka sömlöst och värdeskapande, med upplevt värde, design och användning, för att täcka hela upplevelsens livscykel, summerade Charles.
Från Q1-rapporten kan vidare noteras att mjukvaruintäkterna generellt ökade med 6 procent till 1,29 miljarder euro ca 14,5 miljarder kronor). Molnrelaterade intäkter gick upp med 17 procent, 3DEXPERIENCE-intäkterna med 10 procent, och de återkommande intäkterna (subskriptioner, ”prenumerationer”) med 10 procent, i det senare fallet drivet av en stark abonnemangstillväxt på 14 procent. Viktigt när det gäller återkommande intäkterna är att de speglar en säkrare framtida intäktsutveckling än de ”gamla” engångsbaserade licensavtalen med mindre underhållsintäkter. För det gångna 1:a kvartalet representerade dessa s k ”recurring revenues” 84 procent av mjukvarutotalen. Samtidigt följer i spåren denna konvergering av affärsmodell – från evighetslicenser till hyres- eller prenumerations-baserade lösningar – en naturlig minskning av den licensbaserade mjukvaruförsäljnings-intäkten. Detta kvartal var denna minskning ca 10 procent för DS.
Till detta kan läggas en rörelsemarginal på goda 20,8 procent.

Bra siffror i en orolig tid alltså och det är intressant att se hur alla de senaste årens trendande koncept och ledord som hållbarhet, digitala tvillingar och trådar, modellbaserade teknologier, AI och simulering har kapacitet att driva efterfrågan och därmed också intäktsflödena hos en storspelare som denna kommersiellt marknadsledande PLM-aktör.
Tittar vi t ex på detta med hållbarhetstrenden så påpekar också Pascal Daloz, Dassault Systèmes VP och operative chef, följande:
– För våra kunder är deras affärsmiljö fortfarande volatil. För att öka smidigheten och lönsamheten vänder sig kunderna till oss på Dassault Systèmes för att möjliggöra realtidsanalys av råvaror och utbyten av delar, samt omformning av värdenätverk.

Hållbarhetskraven bakom omformning av programportföljerna
Daloz tillade att man inom ”Manufacturing Industries-området” driver hållbarhet på en omformning av kundportföljerna.
– Precis, det pågår en kapplöpning om att förnya sig inom alla delsektorer från ny mobilitet till ren energi. Inom Life Sciences är smartare tillvägagångssätt för forskning och utveckling – från den virtuella tvillingen av människan till syntetiska kontrollarmar – avgörande för att avancera och skala komplexa terapier och främja patientens resa mot precisionsmedicin.

Dessa transformationer kan endast uppnås med våra djupvetenskapliga och plattformsbaserade Virtual Twin Experiences. När vi ser på resten av året är vi unikt väl positionerade för att vända utmaningar till möjligheter och genomföra framgångsrikt mot de betydande affärsdrivkrafterna framför oss, noterar Daloz.

– Det pågår en kapplöpning om att förnya sig inom alla delsektorer från ny mobilitet till ren energi, säger Pascal Daloz, Dassault Systemes operative chef.

Bernard Charlès sa också, apropå Daloz synpunkter, att det breda upptaget av virtuella tvillingupplevelser – inom DS talar man hellre om ”virtuella tvillingar” än digitala – är en katalysator för nya sätt att samarbeta i stor skala och dra nytta av kunskap och know-how, baserat på ”Experience as a Service”.
– Dagens och morgondagens branschledare är de som utnyttjar plattformar och virtuella tvillingar för att koppla samman utbud och efterfrågan, för att sammanföra nya erfarenhetscentrerade industriella värdenätverk och för att bygga ett arv av kunskap och know-how. Att investera i virtuella tvillingupplevelser är det mest värdefulla sättet att skapa hållbara vägar för framtiden, säger Dassault-chefen.

Momentum för för CATIA och ENOVIA – tuffare för SOLIDWORKS
Slutligen några punkter kring programvaruintäkter per produktlinje:

* Intäkter från ”Industrial Innovation-programvara” ökade med 4 % till 685,1 miljoner euro på både IFRS- och icke-IFRS-basis, tack vare tvåsiffrig tillväxt i prenumerationsintäkter, ”driven av starkt momentum i CATIA (CAD) och ENOVIA (cPDm). SIMULIA (Simulering & Analys) och NETVIBES (dashboard/publiceringsplattform för webben) presterade också bra. Industrial Innovation mjukvara stod för 53% av mjukvaruintäkterna under perioden.”

* Life Sciences mjukvaruintäkter ökade med 11 % på både IFRS och icke-IFRS-basis, till 292,9 miljoner euro för att svara för 23 % av mjukvaruintäkterna. MEDIDATA fortsatte att uppvisa stark fart och ökade med 13 % under perioden.

* Mainstream Innovation-programvaruintäkterna: SOLIDWORKS rapporterade en låg ensiffrig tillväxt, mot en relativt hög jämförelsebas. CENTRIC PLM utvecklades väl och gynnades av sin ledande marknadsposition och framgångsrika diversifieringsstrategi.

• Programvaruintäkter per bransch: Aerospace & Defence var störst, följt av Life Sciences & Healthcare, Marine & Offshore och Cities & Public Services uppvisade några av de högsta tillväxttakterna under kvartalet.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title