Annons

Ny version SOLIDWORKS 2019: Bättre på stora assemblies och spännande nyheter inom AR/VR

Vi har kommit till den tid på året då Dassault Systemes’ mainstream 3D CAD-lösning SOLIDWORKS lanserar sin nya version. 2018 kliver åt sidan och lämnar plats på scenen för 2019. Detta är traditionellt en högtidsstund för alla användare av denna marknadsledande lösning och det finns goda anledningar att SW 2019 i, vågar man påstå, vanlig ordning innehåller förbättringar som gör communityn på gott humör. Bolaget har en sympatisk tradition kring detta med att lyssna till användarna och införa de mest efterfrågade systemförbättringarna. Denna version är inget undantag.
Nu ska vi direkt konstatera att de stora dramatiska stegen på förbättringsskalan redan är tagna, 2019 är i detta en mer evolutionär upplaga, och väl är det. De revolutionära stegen, som att skapa broar till och förenkla användningen av Dassaults PLM-plattform, 3DEXPERIENCE, eller vässade verktyg för 3D-printing, som präglade 2018-versionen måste smältas i lagom takt.
Men 2019 innehåller hur som helst mycket matnyttigt. Som sig bör finns en generell förbättring av prestanda, som bl a manifesteras med nya sätt att interagera med 3D-modeller och stora assemblies och bra kapabiliteter kring augmented reality (AR) and virtual reality (VR); inget av detta går av för hackor.
PLM&ERP News amerikanska systersajts,engineering.com, Michael Alba, har diskuterat med SOLIDWORKS’ VP för R&D, Manish Kumar, kring nyheterna i SOLIDWORKS 2019.

Inledningsvis tar Kumar upp ett mycket spännande tekniskt och vetenskapligt projekt, det hawaianska teleskopet ”Maunakea Spectroscopic Explorer”, (MSE). Detta projekt innebär att man uppgraderar det Kanada-Frankrike-Hawaii-drivna teleskopet på Hawaii från ett 3,6 meters optiskt teleskop till ett 11,25 meter brett fältteleskop, med dedikerade multi-objektspektrografer. Genom att fånga ljusspektra från nära 1 miljon objekt på stjärnhimlen per månad, kommer MSE att kuna besvara grundläggande frågor om hur stjärnor och galaxer bildas i universum.

Hur kommer nu SOLIDWORKS 2019 in i sammanhanget? Så här är det; att bygga ett teleskop av den här magnituden kräver en hel del av designverktygen – en CAD-assembly av MSE består bokstavligt talat av miljoner delar. Att försöka manipulera en sådan assembly i SOLIDWORKS 2018 hade varit en mardröm, även i de mest kraftfulla arbetsstationerna, berättar Manish Kumar.
– Men, med SW 2019 förändras perspektiven, säger han. Vi har kort sagt vässat SOLIDWORKS när det gäller att hantera stora, komplexa assemblies.

Det hawaianska teleskopet ”Maunakea Spectroscopic Explorer” är ett exempel på komplexa stora sammanställningar, med upp till miljontals parter, som via förbättringarna i SW 2019 kan hanteras betydligt effektivare och snabbare.

Avsevärt lättare att hantera stora assemblies. Kumar berättar att det man implementerat i 2019-upplagan är resultatet av ett mångårigt projekt med målsättningen att ersätta hela den grafiska pipelinen.
– En assembly med miljoner delar går därmed att hantera på ett rimligt sätt och fördröjningar, eller eventuell tröghet i hanteringen av stora assemblies, är betydligt mindre i SOLIDWORKS 2019 jämfört med fjolårsversionen.
Bättre assembly-hantering alltså, men det finns mer. Man har vässat prestanda när det gäller granskning av stora konstruktioner. Fram till 2018 tillät ”design review-mode” användarna att ladda ner en assembly utan att man kunde ladda ner relevanta data. Det här begränsade vad man kunde göra med sammanställningen. I praktiken gick den bara att använda som en viewer. Med 2019 i datorn kan man nu editera stora assemblies i ”large design review-läget”. Man kan lägga till eller ta bort komponenter, skapa nya ”mates” och till och med slå på toppnivå-ritningarna för assemblien och använda detta till att skapa nya kopplingar.
– Andra förbättringar när det gäller assemblydesign inkluderar möjligheten att gruppera mates baserat på varierade förhållanden, vilket förenklar ”mate-diagnostiken”, säger Kumar, och tillägger att användare nu också kan ”av-featurisera” en part baserat endast på silhuetten.

Även explodevyerna har omarbetats, vilket inkluderar en rullningsfält i funktionsträdet som gör det möjligt för användarna att gå igenom sin modell.

SOLIDWORKS R&D-chef berättar vidare att när han började med SOLIDWORKS 1998, betydde stora assemblies att man höll sig mellan 500 komponenter och max 1000. Idag består stora assemblies ofta av miljontals komponenter. Av den anledningen är prestanda-uppgraderingarna i samband med stora assemblies en av Manish Kumars personliga favoritförbättringar i SOLIDWORKS 2019.
– Varje enskild användare skapar idag större och större assemblies för varje dag som går, kommenterar Kumar. Jag menar att det vi gjort här är något som kommer att behaga många kunder där ute eftersom de inte längre behöver gå igenom den tidigare lite tröga, laggande hanteringen.

”Djävulen ligger i detaljerna.” Så långt prestationsförbättringar. Kumar tog oss också igenom ett antal förbättringar som han kategoriserar som ”SOLIDWORKS uppmärksamhet på detaljerna”.
– Dessa inkluderar sånt som gör att användarna enkelt kan fånga kritiska detaljer. Till exempel är en intressant ny funktion i SOLIDWORKS 2019 uppdelning av meshning i skivor (”mesh slicing”). Detta gör att meshar kan konverteras till redigerbara geometrier genom att ta flera skivor och konvertera dessa till skisser och sedan lyfta ihop dessa skisser.

Mesh slicing-funktionen i SW 2019.

Vidare – SOLIDWORKS 2019 erbjuder också ett nytt 3D-texturverktyg, som gör det möjligt för användare att automatiskt skapa texturerade ytor. Detta gör det möjligt för användare att snabbt iterera genom mönster för att hitta något som lämpar sig som ytbeläggning på exempelvis ett handtag. Denna speciella egenskap blev entusiastiskt applåderad under det senaste 2018 SW World-eventet i februari.

Ett nytt 3D-texturverktyg, som gör det möjligt för användare att automatiskt skapa texturerade ytor. Detta gör det möjligt för användare att snabbt iterera genom mönster.

En annan ny funktion som borde göra livet enklare för SOLIDWORKS- användarna är möjligheten att lägga till en partiell kantfeature eller avfasning. Kumar illustrerade detta med en modell som hade en överlappning mellan två funktioner. Genom att applicera en feature på bara den del av kanten som störde, eliminerade han överlappningen utan att påverka modellen på annat håll.

Augmented Reality- och VR-lösningar. En sista kategori av uppdateringar i 2019-versionen handlar om sånt som lägger grunden för framtida CAD. Det här är funktioner som kanske inte har en hög efterfrågan nu, eller ens år 2019, men kommer utan tvivel att bli en norm för kommande generationer.

Först och främst ska vi peka på möjligheten att använda touchteknik för att interagera med modeller och lägga markups på touchskärmslösningar som Microsoft Surface. Människor har uppenbarligen tagit till sig touchtekniken. Detta är dock inte alltid helt enkelt att göra – det finns ju inga garantier för det finns en touch-enhet inom räckhåll exakt vid varje tillfälle man behöver det, men CAD har ändå generellt varit något av en föregångare inom domänen. Låt oss påminna om att SW-grundaren, John Hirschtick, redan 2007 var ute och tittade efter touchlösningar som kunde implementeras i SW-mjukvaran.
Alltnog kan man förvänta sig att när många av de stora CAD-leverantörerna nu skapar, och för all del redan skapat, mobilappar så förändras denna trend mot ökad användning av tekniken och då, menar Kumar, ”finns SOLIDWORKS redan mitt i spåret och kan erbjuda lösningar, men det gäller att börja titta på detta redan nu – här är SW 2019, ett bra svar.”

Touchteknik i SW-miljö.

En annan hajpad teknik är Augmented Reality (AR) och för all del Virtual Reality (VR), men trots i dagsläget rätt många år på banan har de inte riktigt ”funnit sig själva”. I alla fall inte i perspektivet av utnyttjande bland de mindre och medelstora företagen. Ingen ifrågasätter idag dessa teknologiers existensberättigande, tvärtom verkar de flesta insatta bedömare vara ense om att de, åtminstone i AR-fallet, snabbt kommer att få stor betydelse.
PLM&ERP News publicerade exempelvis nyligen en rapport från konsultbolaget Capgemeni med ett entydigt budskap. I rapporten, ”Augmented and Virtual Reality in Operations: A guide för investments” uppger 82 procent av de medverkande företagen som använder AR eller VR, att fördelarna antingen uppfyller eller överträffar deras förväntningar. Bland hinder nämns bristande kompetens internt och otillräcklig infrastruktur.
I undersökningen, som omfattade mer än 700 företag, var merparten av de medverkande företagen från Frankrike, Tyskland, Storbritannien och Norden fortfarande kvar på experimentstadiet, medan USA- och Kinaföretagen spetsar utvecklingen.
– Immersiv teknik har kommit långt på kort tid och kommer fortsätta att utvecklas. Med tanke på den hårda konkurrensen från USA och Kina behöver företag i Norden och resten av världen också investera i AR och VR, för att ta tillvara på den långsiktiga tillväxtpotentialen som finns i den här teknikensäger Ken Olling, VR / AR expert på Capgemini.
Teknologi som kommer sålunda, och detta gör att CAD-leverantörer jobbar hårt på att bana väg för en framtid där AR/VR är ett stående inslag. SOLIDWORKS är inget undantag.
– Visst, hade vi redan viss AR-funktionalitet i eDrawings, men i SW 2019 eDrawings Professional, har vi förstärkt och lagt in inbyggda AR- och VR-funktioner. Om du har antingen en HTC Vive eller Hololens kan du öppna vilken SOLIDWORKS-modell som helst och uppleva den modellen i en bokstavligen helt immersiv miljö, säger Kumar.

Verktyg för extended reality, som AR och VR, är en av nyheterna i SW 2019.

Han vände här tillbaka till det inledande Maunakea Spectroscopic Explorer-exemplet för att illustrera potentialen, och han visade en VR-tur i teleskopet i eDrawings.

– Vi har också lagt till glTF- och GLT-format som exportstöd för SW-desktopmodeller, sa Kumar. När vi exporterar i något av dessa format exporterar vi geometri, utseende, textur, animering, rörelseundersökning, visningstillstånd, exploderade vyer och så vidare. Tanken är att partners i produktutvecklingen ska kunna ta denna information och skapa vilken virtuell verklighetsupplevelse de än önskar sig. Det här handlar om bredd och kapabilitet.

En uppdatering av Xdesign. Slutligen undrar man: Vad händer egentligen med Xdesign? Denna lösning handlar om SOLIDWORKS löften om en molnbaserad CAD-plattform. Den är tänkt att vara ett svar på program som SW-grundarens, John Hirschtick, nya moln-CAD-företags webbaserade Onshape-mjukvara och Autodesks Fusion 360. Xdesign har det talats om i år, men har än så länge varit otillgängligt för användarna i helhet.
Kumara konsaterar i sitt svar att man i dagsläget ligger i en fas mitt emellan en beta och en allmän release, där utvalda kunder prövar plattformen.
– Vi är försiktiga med att släppa det i den meningen att vi inte vill göra det innan vi är övertygade om att lösningen är klart för massorna, sa han. Vi kommer inte att skynda på i det, sakerna ska vara bra in de släpps. Men min förhoppning är att det är klart till SOLIDWORKS World (10 februari 2019), men jag kan i dagsläget inte bekräfta att det blir så, eller när Xdesign kan släppas.

Är det någon som kan detta med Xdesign så är det f ö Manish Kumar. Fram till för några månader sedan, när han utsågs till sin nuvarande roll som R&D-chef, jobbade han heltid med Xdesign.
– Den kommer, helt klart och jag är mycket glad över den lösning vi då släpper. Xdesign är kort sagt ett av mina kärleksbarn, avslutar Kumar.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title