Annons

SOLIDWORKS slår ett slag för Modell Baserad Definition: ”Sömlöst från design till tillverkning i 3D”

Allmänt går det hela ut på flera saker; bland annat att göra rätt förberedelser i de tidiga faserna. Genom att förbered sina konstruktioner för tillverkningsbarhet tidigt i utvecklingscykeln kan man, menar bolaget, med dedikerade lösningar från hela 3DEXPERIENCE Works-portföljen av verktyg överbrygga klyftan mellan produktdesign och tillverkning.
Jämfört med den metodik som idag börjar bli delvis utdaterad krävs för detta inte bara nya verktyg, utan ett nytt förhållningssätt till hur delar och produkter tillverkas.
– Bara genom att tänka om hela utvecklingsarbetsflödet kan snabbare, starkare och mer samarbetande metoder realiseras, säger SOLIDWORKS nye ansvarige för teknisk och kommersiell utveckling av 3DEXPERIENCE Works-plattformen, f d SW-chefen, Gian Paolo Bassi, i en intervju med PLM&ERP News..

MBD, modern produktframtagnings viktigaste mantra
Han talar i sammanhanget om Smart Manufacturing-termen, som vi numera hört som den moderna produktframtagningen kanske viktigaste mantra. Generellt används termen för att, ”beskriva ett sammankopplat och sömlöst flöde av immateriella rättigheter till alla inblandade team, från försäljning via tillverkning till leverans.” Detta innebär bland annat att inom ramen för Smart Manufacturing samlas information in i realtid från alla källor och delas i den form som den är mest användbar.

Gian Paolo Bassi, numera bas för kommersialiseringen och teknologiutvecklingen för 3DEXPERIENCE Works-plattformen.

Enligt Bassi, är IP-fångst i design ”kung” inom ”Smart Manufacturing-riket”.
– Hela processen är uppbyggd för att tjäna den design som bäst passar våra användares behov, säger den förre SW-chefen. Detta gör att företag kan fatta bättre beslut, vilket leder till bättre produkter, kortare tid till marknaden och smidighet att svara på kundens krav.

Etablera en ny ”design-till-tillverknings-process”
Bassi pekar här på SOLIDWORKS’ design-till-tillverkning-process, som han hävdar ger de verktyg som behövs för att implementera en helt integrerad design-till-tillverkningsstrategi.
– Man behöver inte ens lämna sin välbekanta SOLIDWORKS-miljö. Samtidigt ger de verktyg vi har det möjligt för design- och tillverkningsteam att arbeta tillsammans.
Detta är inte heller tomt prat. Bassis idéer, där du inte behöver ägna en massa tid åt att att exportera och importera data från ett system till ett annat, har en substans som i tidigare DS SW-upplägg kring 3DEXPERIENCE och molntransformation inte varit fullt så starka.
– Med IP inbäddad i 3D-designmodellen, varför inte en digital tvilling, och i centrum av MBD-processen (modellbaserad definition), flödar ändringar från design eller tillverkning automatiskt till alla relaterade CAD-modeller, CAM-program, ritningar och dokumentation. Därmed blir förändringar snabbare och lättare att hantera. Optimering av design för funktion och tillverkningsbarhet blir naturligt för teamen.
Dessutom, tillägger han är all information för tillverkning, inspektion och simulering och verifiering direkt kopplad till konstruktionen.
– På så vis speglas alltid den aktuella designiterationen.

Genom integrerat parallellt utvecklingsarbete finns tidsvinster att hämta (markerat med den blå pilen nederst) jämfört med den traditionella linjära processen som skildras grafiskt överst i uppställningen ovan.

En tillverkningskonsult inbyggd i systemet
Man skulle kunna uttrycka det hela med en bild: designers och ingenjörer får med de här lösningarna inom ramen för SOLIDWORKS’ Smart Manufacturing-koncept en ”tillverkningskonsult” inbyggd i systemet.
Med lösningar kring regelbaserad bearbetning och systematiskt upplagd kunskapsinsamling möjliggörs automatisering av tillverkningsprogrammering och tilllåter därmed ingenjörer och designers utföra CAM-programmering och uppgifter.
Bassi menar här att nyckelgrupper i företagens produktframtagningsprocesser med de här uppläggen får en större förståelse för hur deras design görs, vilket leder till skapandet av billigare och lättare att producera produkter.
Smart Manufacturing-metoden tillåter också designteam att skapa prototypdelar snabbare än att lägga ut saken på entreprenad, och kan ta med kritisk tillverkning internt för att kontrollera kvalitet, kostnad och leverans. Detta skapar möjligheten till en ”bygga på beställning-strategi”, där ett företag kan anpassa och anpassa sina produkter online med hjälp av automatiserade design- och tillverkningsfunktioner. Designers och ingenjörer kan nu skapa CAD-prototyper utan att behöva ta itu med produktionskörningar eller använda externa leverantörer.
– Smart Manufacturing komprimerar tidsramen för tillverkningen, möjliggör omställning på mycket kort tid, samtidigt som intern produktion ubnderlättas, summerar Gian Paolo Bassi.

PLM Groups CMO Silva Lill: ”Svårt att tolka ingenjörernas 2D-ritningar”
I Norden är PLM Group en av de ledande aktörerna inom SOLIDWORKS-sfären. Bolagets CMO, Silva Lill, gör i en betraktelse kring detta med Smart Manufacturing och MBD några mycket kloka iakttagelser i en blogpost:
”Det är ofta en lång resa från de första konceptuella idéerna tills den färdiga produkten är redo att erövra marknaden och generera intäkter och resultat. Ett av de stora hindren är att många företag idag använder olika mjukvarulösningar som inte talar samma språk och inte kan presentera data på ett begripligt sätt,” skriver Lill och fortsätter:
”Detta kostar tid och är resurskrävande, vilket leder till kostsamma missförstånd mellan ingenjörs- och produktionsavdelningar. Ofta har personalen på produktionsavdelningen svårt att tolka de 2D-ritningar de får från ingenjören. Ofta stämmer inte 2D-ritningarna överens med de 3D-objekt som ska produceras, eller så är ritningarna feltolkade vilket gör det onödigt svårt att använda dem som grund för produktion. Utöver dessa hinder måste produktionen ofta montera egentillverkade eller inköpta delar som inte passar ihop ordentligt.”

Silva Lill, CMO hos nordiska SW-partnern PLM Group.

”SOLIDWORKS har lösningarna”
Hon hävdar vidare att SOLIDWORKS Manufacturing Ecosystem ger precis de lösningar som behövs för att ta sig runt hindren och gå vidare:

”Detta är ett holistiskt system av sömlöst integrerade applikationer, som tar bort barriärerna mellan de olika avdelningarna, som deltar i utvecklingen och tillverkningen av en ny produkt. Tillverkningsekosystemet inkluderar mer än 60 mjukvarulösningar från SOLIDWORKS och dess Gold Partners, som täcker alla möjliga aspekter av produktutveckling och produktionsprocesser. Alla applikationer är integrerade i den välbekanta 3D CAD-miljön, vilket minskar kostnaderna för utbildning och träning i de olika mjukvarupaketen avsevärt.”

Silva Lill noterar apropå MBD att SOLIDWORKS MBD (Model-Based Definition) är en av de nyaste lösningarna i ekosystemet.
”Mjukvaran gör det möjligt att ta sig snabbare från ingenjörs- till produktionsfasen genom att skapa 3D-ritningar och definiera, organisera och publicera tillverkningsspecifikationer direkt i 3D-delar och monteringsstrukturer. Det tar bort oklarheten och effektiviserar tillverkningsprocessen, vilket säkerställer färre fel och snabbare produktionsprocesser.”

Hon pekar slutligen också på att ett antal partners till PLM Group har valt att integrera MBD nära med sina applikationer.
”Ett exempel är CAMworks som använder data från MBD i sin CAM-mjukvara för att automatiskt fatta beslut om vilken tillverkningsoperation som ska väljas, vilket skapar en intelligent modellbaserad tillverkningslösning. En annan partner, Origin, som utvecklar inspektionsmjukvaran Checkmate, använder modelldata från MBD för automatiserad programmering av CMM’s (Coordinate Measuring Machines), vilket förkortar programmeringstiden från timmar till minuter och minskar risken för mänskliga fel avsevärt.”

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title