Annons

Jönköping University och Saab i STRATEGISKT PARTNERSKAP

Jönköping University och Saab i Jönköping har tecknat avtal om strategiskt partnerskap. Saab blir därmed det femte företaget som tecknar strategiskt parterskapsavtal med det småländska universitetet. Tidigare i år har Scania Oskarshamn, Husqvarna, Kongsberg Automotive och Fagerhult ingått motsvarande partnerskap med högskolan.
- En av våra största utmaningar inom Saab är att hitta rätt kompetens och att utveckla den kompetens vi har. Det strategiska partnerskapet med Jönköping University ser vi som en viktig del i att möta den utmaningen, säger Michael Lidbäck, direktör och ansvarig för "Operation Live Training" på Saab Training & Simulation.
Samarbetet med Saab i Jönköping inkluderar det oberoende teknikkonsultbolaget Combitech som är en del av Saabkoncernen.

Avtalet är ett av flera som vi numera ser många exempel på där den svenska industrin engagerar sig för att utveckla utbildning och forskning som stärker svensk verksamheten.
– Vi har sedan länge ett gott samarbete med högskolan och ser fram emot att utveckla och fördjupa detta, noterar Lidbäck.

SPARK-miljön tar sikte på kunskapsintensiv produktframtagning. Jönköping Universitys utbildnings- och forskningsmiljö SPARK fokuserar på kunskapsintensiv produktframtagning och det är SPARK som är samverkansarenan för det strategiska partnerskapet. Målet är att utveckla utbildning och forskning som stärker svenskt näringsliv både nationellt och internationellt. Välutbildad arbetskraft, relevant kompetensutveckling och ny kunskap genom samproducerad forskning ska bidra till en hållbar tillväxt, konkurrenskraft och attraktivitet i Sverige med fokus på Jönköpingsregionen.

– Vi är stolta och glada över att ingå ett strategiskt partnerskap med Saab. Tillsammans kommer vi att kunna ta fram ny kunskap och kompetens som är till nytta för näringslivet. Vi kan också ta oss an de utmaningar som svensk industri står inför och se till att de studenter vi utbildar är rätt rustade för ett modernt arbetsliv, säger Ingrid Wadskog, VD för Tekniska Högskolan vid Jönköping University.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title