Annons

SSAB förbättrar säkerheten med artificiell intelligens

Genom att kombinera SSABs säkerhetsdata med artificiell intelligens (AI) för att analysera och förutse potentiella risker på arbetsplatsen räknar stålbolaget med att kunna identifiera och åtgärda bakomliggande orsaker som kan leda till arbetsolyckor. Projektet - det första i sitt slag i Finland - har genomförts av Business Finland (tidigare hetsen bolaget Tekes) och analysföretaget Sofors AI-projekt.
‒ Vårt mål är att vara det säkraste stålföretaget i världen och vi har en nollvision för arbetsplatsolyckor och arbetsrelaterade sjukdomar. Vi har redan en rad skyddsåtgärder för våra medarbetare, som att alltid ha korrekt skyddsutrustning och hjälm, men nu tar vi ytterligare ett steg i vårt skyddsarbete. Med hjälp av AI kan vi identifiera de bakomliggande orsakerna som leder till olycksfallen, säger Harri Leppänen Head of Environment, Health & Safety på SSAB.

Tack vare AI kan SSAB analysera stora mängder data och identifiera potentiella riskmoment som kan leda till olyckor, ett ovärderligt arbete för ett företag med cirka 15 000 anställda i 50 länder. Med hjälp av NLP (Natural Language Processing) kan systemet dessutom analysera fritextsfält från tidigare dokumentation för att identifiera återkommande faktorer vid olyckor.

Analyserar gigantiska datamängder. ‒ Programmet kan utföra uppgifter som praktiskt taget hade varit omöjliga för människor att utföra på så kort tid. Tack vare att vi kan utvinna och analysera stora mängder data kan vi enkelt ta reda på om det skett liknande olyckor tidigare samt se hur de gått till. På så vis kan vi identifiera potentiella olycksrisker och mönster som till exempel var i en fabrik det är störst risk för olyckor. Programmet tar även fram grundläggare information såsom vilken tid på dygnet eller vilken veckodag risken för olyckor är som störst, säger Kirsti Laurila, Head of Analytics på Sofor.

Den första fasen av projektet har fokuserat på SSAB i Finland och Polen men med hjälp av AI kan innehållet översättas till samtliga 24 språk som SSAB använder och resultatet kan på så sätt utnyttjas av hela organisationen.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title