Annons

Starkare marin aktör: Motala Verkstad i storaffär med Blue Future

När det gäller verkstadssidan är Kristinehamn känt för att man har en marin profil inom flera verksamheter. Genom en affär som annonserats under denna vecka har denna profilering förstärkts. Motala Verkstad Group (MVG) och Blue Future Sweden slår ihop sina verksamheter i Kristinehamn. – För Motala Verkstad är det ett mycket värdefullt tillskott med Blue Futures verksamhet och kompetens. De kompletterar oss på ett mycket bra sätt. Samtliga anläggningar och verksamheter inom koncernen har tydliga roller och är mycket viktiga för vår fortsatta starka tillväxt, säger Motala Verkstads VD Daniel Ellison, i ett pressmeddelande.

MVG har idag fem produktionsanläggningar, en i Motala, två i Västerås samt två i Kristinehamn (Höje och Gustavsvik). Blue Future har en anläggning i Kristinehamn (Norra Verken) och verksamheterna kompletterar varandra på ett mycket bra sätt.

Linda Take tar rollen som VD för samtliga tre anläggningar i Kristinehamn.

Linda Take tar chefsrollen i Kristinehamn. I samband med samgåendet kommer Linda Take att ta rollen som VD för samtliga tre anläggningar i Kristinehamn, vilka fortsättningsvis kommer att uppträda enhetligt på marknaden under namnet Blue Future.
– När vi utvärderar erfarenheter, kompetenser och resurser konstaterar vi att det här är bra både för oss och för våra kunder. Blue Futures starka ställning inte minst inom det marina servicesegmentet ges nu en unik möjlighet att växa och utvecklas ytterligare, säger Linda Take, VD Blue Future.
– För oss är det ett mycket värdefullt tillskott med Blue Futures verksamhet och kompetens. Blue Future kompletterar MVG på ett mycket bra sätt. Samtliga anläggningar och verksamheter inom koncernen har tydliga roller och är mycket viktiga för vår fortsatta starka tillväxt, säger Daniel Ellison, VD MVG.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title