Annons

Stor undersökning: Digital tvillingteknik kan göra fysiska prototyper föråldrade inom 4-6 år

Altair-chefen, James R Scapa, menar i en kommentar till resultatet att inte råder någon tvekan om att data från användningen av digitala tvillingar ger organisationer en värld av ny insikt, vilket hjälper team att arbeta snabbare, skapa bättre produkter, generera mindre avfall och hitta sitt nästa stora genombrott
– Men som den här studien bekräftar ser vi bara toppen av isberget. Utvecklingen mot ett smart, uppkopplat allt förändrar världen, och när företag inser de outnyttjade fördelarna med att ta digitala tvillingar till nästa nivå, inklusive konvergensen av simuleringsteknik, högpresterande beräkningar och AI, kommer möjligheterna att revolutionera industrier, affärsprocesser och vetenskaplig forskning är oändliga, tillade Altair-grunadern och bolagets CEO.

Fysiska kraschtester med dockor – på väg bort till förmån för digitala motsvarigheter?

Fler nyckelresultat från undersökningen
Altair genomförde den globala undersökningen mellan 4 maj och 24 maj och fick 2 007 svar från yrkesverksamma inom flera målbranscher som har jobbfunktioner som sträcker sig från datavetenskap, Internet of Things (IoT) och analys, mjukvaruteknik, forskning och utveckling, teknik, informationsteknologi (IT)/informationssystem (IS), produktutveckling och verkställande ledning. Urvalet består av deltagare från tio länder: USA, Kina, Frankrike, Tyskland, Indien, Italien, Japan, Sydkorea, Spanien och Storbritannien.

Snabb adoptionsfrekvens
Enligt undersökningen antar företag digital tvillingteknik i oöverträffade hastigheter.
○ Nästan tre av fyra (69 %) organisationer använder redan digitala tvillingar.
○ 71 % av dessa företag började investera i tekniken bara under det senaste året.
○ Av de organisationer som inte använder digitala tvillingar förväntar sig nästan hälften att deras företag ska ta till sig tekniken inom tre år.

En av de mest värdefulla effekterna av digital tvillingteknik är att man kan göra mer exakta riskbedömningar, snabbare tid till marknaden och förbättrad kundnöjdhet, tyckte 73 procent av respondenterna.

Behovet av djupare förståelse för digitala tvillingar är utbrett
Mer än hälften av de tillfrågade uppgav att de har begränsad kunskap om tekniken eller tycker att den är förvirrande. Många användare (mer än en tredjedel) signalerade att de skulle vilja lära sig mer om användningsfall, dataoptimering, konvergens och andra aspekter av digital tvillingteknik.

Hållbarhetsgenombrott
Undersökningen visade att digitala tvillingar simulerar vägen till en nettonoll framtid, eftersom 92 % av de tillfrågade angav att tekniken har förbättrat hållbarheten inom deras organisation. Organisationer använder digital tvillingteknik för ett brett utbud av funktioner och skäl, med populära användningsfall inklusive:
○ 95 % för att bättre informera om ny produktutveckling
○ 51 % för att skapa smarta objekt
○ 50 % för att övervaka verkliga objekt i realtid

Spelförändrande effekt
Respondenterna rapporterade var de ser de största effekterna av digital tvillingteknik:
○ Mer exakta riskbedömningar, snabbare tid till marknaden och förbättrad kundnöjdhet (73 %).
○ Minskade underhålls- och garantikostnader (62%).
○ Nästan tre av fyra svarande (73 %) sa att tekniken har gjort deras produkter eller processer mer energieffektiva och/eller mindre slösaktiga.
○ Hjälpa företag att nå sina hållbarhetsmål inom effektiv resursanvändning (76 %), energibesparingar och besparingar på driftskostnader (74 %) och avfallsminskning (60 %).

Respondenterna tror också att digital tvillingteknik kommer att omforma hur produkter utvecklas i framtiden
○ 43 % tror att digitala tvillingar kommer att göra behovet av fysiska tester föråldrat inom de kommande fyra åren.
○ 36 % säger att produktutvecklingens tidslinje kommer att påskyndas.
○ 33 % tror att behovet av fysiska prototyper kommer att minska.
○ 28 % säger att färre simuleringar kommer att behövas.
○ Respondenter från konsumentelektronik-, arkitektur-, ingenjörs- och konstruktionssektorerna (AEC) och industriutrustning var mest benägna att säga att deras organisationer sänkte underhålls- och garantikostnaderna med digital tvillingteknologi.

Internationell och interorganisatorisk påverkan
Undersökningen visade också att C-suiten har köpt in kraften i digital tvillingteknologi, men det finns en betydande intern koppling mellan den högsta ledningen och svarande på användarnivå:
○ 81 % av ledningens svarande säger att deras organisation använder digital tvillingteknik, vilket kan jämföras med bara 58 % av de svarande på användarnivå.
○ Ur ett geografiskt perspektiv leder Indien länder i antagandet av digitala tvillingar under de kommande två åren, med 70 %, medan svarande från APAC-regionen (Asien/Stilla Havet) var mest benägna att säga att deras organisationer redan utnyttjade digitala tvillingar med 78 %.
○ På frågan om vilken teknikföretag mest associerar med digitala tvillingar fick USA lägst poäng för AI (35 %), medan Kina (65 %) och Indien (59 %) rankades högst. Kina och Indien leder också i prediktiv analys med digitala tvillingar.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title