Annons

Stora problem för svensk startup på elbilssidan

Förhandstitten då för två år sedan gav vid handen att fordonet hade många innovativa funktioner. Ett stort intresse blev det t ex kring de två styralternativ som visas upp. Ett med traditionell ratt och det andra med Unitis egendesignade koncept; med ett centrerat joystickbaserat styrsystem – ett innovativt alternativ till det traditionella sättet att köra.

Spännande upplägg kring tillverkningen
Man hade också mycket intressanta planer kring tillverkningsupplägget, i vilket man fick sponsring med utrustning och mjukvara från Kuka Robotics och Siemens. På sista raden i detta hadfe man räöknat fram att Uniti One bara skulle släppa ut minst 75% mindre koldioxid under hela livscykeln än andra (el)bilar. Man tänkte sig från Unitis sida att satsa på en lätt och högt automatiserad tillverkningsmetod, en som var betydligt mer skalbar än traditionella produktionsmetoder för bilar.

Tufft och kapitalkrävande
Men som sagt, att få igång fordonstillverkning är en tuff och kapitalkrävande verksamhet och Uniti har uppenbarligen drabbats fullt ut av problem som på lite olika vis relaterar till detta. Ligger man på den finansiella marginalen och balanserar krävs det tyvärr inte särskilt mycket för att man ska tippa över på fel sida. Ett tekniskt problem som i sig inte är olösbart – men kostar normalt pengar att fixa – kan göra att förseningarna som uppstår knäcker tidsplanerna och därmed kopplingen till den tidpunkt då man från början hade räknat med att pengarna från försäljningen skulle börja rulla in. Ett par stycken sådana tillfällen kan ge ackumulerade effekter och skapa en press där fokus och resurser får ägnas åt mycket mer än bara det tekniska problemet som satte igång händelsekedjan.
Enligt sajten bytbil.se har Uniti upprättat en kontrollbalansräkning som visar att det egna kapitalet är minus 9,4 miljoner kronor. De ekonomiska problemen kända av bolagets ledning i oktober i år, då bolaget meddelade att man skulle börja förhandssälja sin eldrivna citybil, för en deposition på 112 000 kronor.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title