Annons

Större nordisk kapitalförvaltare väljer ERP-system från Unit4

Det nordiska investerings- och kapitalförvaltningsbolaget CapMan Real Estate, satsar på ERP-utvecklarens, Unit4 Business World, som nytt affärssystem för verksamheten inom fastighetsbranschen. Lösningen kapabiliteter på automatiseringssidan uppges som ett av de viktigaste skälen till valet. – Vi har valt att investera i ett system som stödjer vår verksamhet inom fastighetsbranschen, säger Antti Kiviluoto, CIO hos CapMan. En viktig hörnsten i vårt partnerskap är Unit4s starka kompetens inom fastighetsbranschen och deras möjlighet att leverera en bra helhetslösning.

I pressmaterialet pekar Unit4 Business World på att faktorer som varit avgörande för beslutet är bland annat lösningens förmåga att förenkla processer genom automatisering och leverera en modern användarupplevelse oavsett enhet. Automationsområdet – som att automatisera repetitiva uppgifter – är en av mjukvarans starka sidor.

En fjäder i hatten för det lokala teamet.
Allmänt har CapMan har de senaste åren expanderat sin verksamhet inom fastighetsinvesteringar och är nu en betydande internationell aktör.
– Vi behövde en skalbar lösning som kan uppfylla våra krav på detaljerad ekonomisk förvaltning och intelligent realtidsrapportering, förklarar Juha Salokoski, CFO hos CapMan Real Estate. Det var även centralt för oss att kunna förvärva våra system både för ekonomisk- och fastighetsförvaltning från en och samma leverantör.
Unit4s finske CM, Sam Ehnholm konstaterar i sammanhanget att Unit4 växer stadigt i Finland och menar att CapMan blir en fjäder i hatten för det lokala Unit4-teamet.
– Vi är såklart väldigt glada att kunna lägga till CapMan till vår växande kundbas i Finland, säger Sam Ehnholm, Country Manager hos Unit4. Vår specialistkunskap om ekonomisk förvaltning, konsolidering och fastighetsförvaltning kommer att stödja CapMans tillväxt länge framöver.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title