Annons

Studie från IDC och SOLIDWORKS visar att alltfler företag flyttar in i molnet

Den globala pandemin har för alltid förändrat den operativa verkligheten för företag i alla branscher och geografier. IDCs undersökning belyser hur företag reagerar på de möjligheter och utmaningar som skapas av den goda cirkeln av förändring och innovation.

RESAN FRÅN IDÉ TILL FÖRVERKLIGANDE MÅSTE GÅ FORT
Att ha en bra idé för en produkt är en bra början, men att lyckas ta den från koncept till tillverkning kräver snabbhet, smidighet och samordning över hela leveranskedjan och värdekedjorna. Bristande samarbete och kommunikation kan kväva även de bästa idéerna.
Därför, menar analytikern, behöver företag säker åtkomst till fler datakällor för att stödja konstruktions- och tillverkningsprocesser och högre innovationsnivåer. Fler och fler företag vänder sig också mot molnet som plattform för samarbete om produktutveckling.
Vilka är motiven? IDC spaltar upp följande:
• En god cirkel av förändring och innovation skapar akuta krav på ökad snabbhet och smidighet över hela leverans- och värdekedjor.
• Brist på samarbete och kommunikation kan kväva innovation.
• Företag behöver säker tillgång till fler datakällor för att stödja design- och tillverkningsprocesser.
• Digital transformation förändrar hur människor interagerar med varandra för att effektivt leverera ett kontinuerligt flöde av innovativa produkter.
• Molnplattformar fyllda med digital teknik, inklusive maskininlärning och analys, förbättrar samarbetet och möjliggör säker datadelning mellan distribuerade team.

79 PROCENT MENAR ATT SaaS OCH MOLNET ÄR MYCKET VIKTIGA FAKTORER
Man konstaterar i sin rapport också att alltfler företag nu satsat på ”Software-as-a-Service” (SaaS) och molnbaserad mjukvara för att tillhandahålla sin distribuerade arbetskraft med fjärrkapabilitet och ”on-demand-tillgänglighet” på IT-resurser.

Men hur viktigt är det för företagen, undrade IDC. Svaret blev att 79 procent av de tillfrågade företagen ansåg att det var viktigt eller mycket viktigt med molnhantering och SaaS.
För SOLIDWORKS-användare heter lösningen 3DEXPERIENCE, som är bolagets moln- och SaaS-plattform.

Vill du veta mer om undersökningen kan den hämtas via följande länk:

https://discover.solidworks.com/sv/harness-transformative-power-cloud?utm_medium=email&utm_source=inh_db2&utm_campaign=XCMP4308&utm_content=DM34447&RCid=%401O7YpsDv%2FypVA4R8%2FiZ%2FLA%3D%3D

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title