Annons

SUNE tar Unit4 och Stockholms stad till IT-final

Unit4 har utsetts till en av finalisterna i den prestigefulla tävlingen European IT and Software Excellence Awards. Det är i kategorin ”Public Sector or Utilities Solution of the Year” man fått nomineringen, som baseras på att det projekt Unit4 deltog med varit framgångsrikt med bland annat en lägre slutkostnad än beräknat och att det dessutom avslutades sex månader före plan.
– Domarna var noterade bland annat att detta projekt inte bara var baserat på en vass teknisk lösning, utan också omfattade en genomtänkt förändringshantering för att skapa system för människor – i detta fall människor i Stockholms stad, säger John Garrett, ordförande i domarpanelen.

Tävlingen, som arrangeras av europeiska leverantörer och distributörer, lyfter fram de företag i Europa som har bästa praxis inom kundlösningar i kombination med god kundservice. Unit4 har i detta alltså tagit en finalplats i kategorin för lösningar inom offentlig sektor tack vare bolagets framgångsrika arbete kopplat till projektet SUNE, tillsammans med Stockholms stad.

Projektet SUNE – en framgångssaga. I april 2012 beslutade kommunfullmäktige i Stockholms stad om att genomföra en koncerngemensam upphandling av ett ekonomisystem. Vid det läget hade stadens stadsdelsförvaltningar och fackförvaltningar ett gemensamt ekonomisystem, medan varje bolag hade sin unika ekonomisystemslösning. Stockholms stad genomförde upphandlingen under åren 2013-2014 och systeminförandet gjordes under åren 2014-2017. Införandet tog sin utgångspunkt i ett mallat koncept, där de centrala pelarna handlade om att uppnå effektivitet i kommande drift, förvaltning och utveckling. För detta valde man att satsa på ekonomisystemet Unit4 Business World.

Upphandlingen och införandet genomfördes i projektform, där projektet fick namnet SUNE (Stockholms stads Upphandling av Nytt Ekonomisystem). Projektet kan sammanfattas som ett omfattande förändringsprojekt i en stor organisation med långt skilda verksamheter och olika sätt att arbeta.

Positiva projektutfall. Utifrån genomförda interna utvärderingar och redovisade resultat, blev utfallet av uppsatta projektmål och effektmål positivt. Projektets utfall hamnade väl under den i förstudien bedömda kostnaden och avslutades cirka ett halvår före slutdatumet i tidplanen. Detta, i kombination med det nära och mycket framgångsrika samarbetet med Unit4 under införandet av ekonomisystemet, är anledningen till att projektet nominerats till ett av priserna i European IT & Software Excellence Awards.



Stora inom offentlig sektor. Om Unit4 kan konstateras att man är en av Nordens största leverantörer av affärssystem byggda för serviceinriktade branscher. Med årliga intäkter på 500 miljoner euro och över 4 100 anställda levererar Unit4 ERP-system, branschfokuserade och bäst-i-klassen lösningar till tusentals kunder. Man är framför allt stora inom offentlig sektor och utbildning.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title