Annons

Kommerskollegium: Svensk bilexport minskar kraftigt om USA förverkligar hot om biltullar

Kommerskollegium har räknat på vilka effekter det skulle få om USA inför 25 procentiga tilläggstullar på personbilar som de hotat med i förhandlingarna mellan den amerikanska handelsmyndigheten och EU/Japan.
För Sveriges del skulle bilexporten drabbas hårt, hävdar man. Enligt Kommerskollegiums beräkningar skulle den svenska bilexporten till USA skulle vara 36 procent längre med tullar. Men även den amerikanska bilimporten från Japan och Tyskland skulle bli cirka 35 procent lägre.

Senast i mitten av november i år ska den amerikanska handelsmyndigheten rapportera till president Donald Trump om hur det går i förhandlingarna med EU och Japan om åtgärder för att minska USA:s bilimport. Om man inte kommer överens hotar tilläggstullar. Uppdraget kom efter det att USA:s president i maj i år uttalat att importen av personbilar och bildelar utgör ett säkerhetshot för landet.

En miskning med 2,7 procent
Enligt Kommerskollegiums beräkningar skulle den totala svenska bilexporten bli 2,7 procent lägre än idag om USA inför tilläggstullarna.
– För ekonomin i stort är effekterna visserligen små för alla de berörda länderna. I den mån man kan se effekter är de större för USA:s BNP än för de övriga. Totalt så skulle USA:s import av motorfordon bara minska marginellt, med mindre än en procent. Importen skulle istället omfördelas så att USA:s grannländer, Kanada och Mexiko står för en större andel, säger Petter Stålenheim som genomfört analysen.
Kommerskollegium har använt OECD:s analysmodell Metro som tagits fram för att se effekter av handelspolitiska åtgärder.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title