Annons

Svensk innovation kan bidra till att minska fabrikers energiförbrukning med över 10%

Energiproblematiken i spåren av den ryska aggressionen mot Ukraina har fått tuffa effekter på egentligen all industriell produktion. Inte minst relaterat till de extremt höga elkostnaderna. Det är många aktörer inom PLM- och fabriksproduktions-branscherna som funderar på och tar fram lösningar som kan hantera detta. Klart är också att det finns mycket att hämta ifråga om effektivt utnyttjande av energikrävande maskinutrustningar nu när elpriserna tenderar att gå genom taket. Bara tomgångskörning av maskiner i svenska fabriker motsvarar, enligt vissa beräkningar, motsvarande 1,5 kärnkraftverks årliga elproduktion!
Ineffektivt och dyrt alltså, men det finns sånt som kan göras åt saken. Göteborgsbaserade Good Solutions lanserar idag RS Production Energy, en IoT-molntjänst, som ger tillverkande företag tillgång till beslutsunderlag för att öka fabrikens utnyttjandegrad och minska energiförbrukningen och CO2e per producerad enhet.
- Sveriges industrier står för mer än 30 procent av samhällets totala utsläpp av växthusgaser och det är omöjligt att nå Europas och Sveriges klimatmål utan en effektivisering av industrin. Vår forskning visar att fabriker kan minska sin energiförbrukning med minst 10 procent och nu finns det en lösning för det. Om det skulle ske på bred front i hela den svenska industrin motsvarar det ett halvt kärnkraftverks årliga produktion, säger Björn Johansson, professor för ”Sustainable Production”, på Chalmers.

Poängen med lanseringen är att man genom att få tillgång till tydligt visualiserad produktionsdata kan se var förbättringar bäst kan göras i tillverkningsprocessen. Statistik från Good Solutions visar att företag som tydliggör sin maskinella energiförbrukning i genomsnitt vidtar åtgärder som sänker konsumtionen med drygt 10 procent. 

Vår forskning visar att fabriker kan minska sin energiförbrukning med minst 10 procent, säger Björn Johansson, professor för ”Sustainable Production”, på Chalmers.

Sveriges industrin står för nära 50 TWh 
Totalt 2021 uppgick elanvändningen i Sverige till 140TWh, där industrin stod för totalt 34 procent (48,3TWh). Räknar man bort stålindustrin uppgick den totala energiförbrukningen till 39TWh. Av denna energi används enbart 67 procent till värdeskapande aktivitet – det innebär att 33 procent av all energi som svensk industri förbrukar går till spillo, vilket motsvarar den årliga energiproduktionen från 1,5 kärnkraftverk. 
– RS Production Energy kan spela en betydande roll när det gäller industriella energibesparingar. Förutom potentiellt mycket betydande miljöfördelar, ger den här lösningen företagare möjligheten till minskade utgifter för el och samtidigt kunna mäta hur mycket energi och antal koldioxidekvivalenter som förbrukas för tillverkningen av varje enskild produkt, säger Mikael Persson, VD och grundare Good Solutions.

 Företaget Good Solutions grundades 2005 och har idagsläget hundratals fabriker över hela världen på kundlistan för programvaran RS Production. Bolaget är ett entreprenöriellt företag med lång erfarenhet och man utvecklar och driver flera produkter under varumärket RS Production och erbjuder också tjänster som säkerställer långsiktigt kundvärde och relationer. 

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title