Annons

Svenska affärsresenärer är sämst på AI, enligt SAP-enkät

Kännedom om och användning av artificiell intelligens (AI) är, enligt en färsk undersökning från SAP-dotterbolaget Concour, ingen framstående svensk ”distans”. Det är till och med så illa att vi landar på sista plats i bolagets undersökning om de här sakerna. Mindre än hälften av de tillfrågade känner till begreppet AI och 3 av 4 uppger att de aldrig har använt AI. Sverige ligger därmed på jumboplats i undersökningen, med 24,9 procent. Finland kom ut som ledare med 40,8 procent som uppger att de redan använder AI.
– Undersökningen är förvånande med tanke på att vi svenskar är duktiga på digitalisering och att ta till oss ny teknik. Vår självbild är åtminstone sådan att vi tror att vi ligger i framkant före många andra länder i Europa, säger Magnus Khysing, Nordenchef för SAP Concur. Bolagets specialitet är system för utlägg, reseräkningar och fakturahantering.
Nu behöver det faktum att man på avdelningarna för reseredovisning inte har någon djupare AI-insikt betyda att Sverige i allmänhet ligger sämst till på området. Tvärtom finns det undersökningar som PLM&ERP News tidigare rapporterat om, bl a från IT-jätten Microsoft, som visar att vi bland exempelvis OEM-företagen ligger mycket bra till i den globala konkurrensen. Rapporten visar att svenska företag ligger i framkant när det kommer till implementering av AI i verksamheten: Hälften av de tillfrågade företagen uppger att de redan kommit förbi pilotprojekts-stadiet i sina AI-satsningar, vilket är klart bättre än det europeiska genomsnittet på 32 procent.

SAPs göranden och tyckanden är av stor betydelse, framför allt när det gäller den ”vanliga” administrationen. 77 procent av världens transaktionsbaserade omsättning går genom ett SAP-system. Det säger en del om den påverkan den tyska IT-jätten har när det gäller hur vi lägger upp våra redovisningssystem.  Därför är de lösningar SAP tar fram inom ramen för maskininlärningsteknik, IoT och avancerad analys viktiga indikatorer på hur vägen fram mot intelligenta verksamheter kommer att se ut.

Kontorsautomation nästa stora trend. I detta är automatisering av kontorsarbete nästa stora trend. Genomslaget av detta in mot rese- och redovisningsavdelningarna i företagen är i skenet av utvecklingen därför viktigt. Det gäller att få framstegen att gå i takt gentemot hela företagets verksamhet. Man kan inte bedriva en optimalt effektiv rörelse om produktionen ligger i AI-topp, medan administrationen av bolaget ligger i botten. Tajming och synkronisering måste gå hand i hand. På sista raden finns det en hel del att hämta. Vinsterna med digital arbetskraft kan korts sagt, menar SAP, ”bli lika stora som när industrin en gång i tiden robotiserade sin tillverkning.”
Hur som helst har automatisering av arbetsprocesser har börjat införas inom ett antal områden, både när det gäller interna processer och externa där kunder eller motsvarande är inblandade; dessutom en trend som slår igenom lika mycket offentlig som privat sektor.

Magnus Khysing blev Nordenchef för det SAP-ägda bolaget Concur under 2016. Concur köptes av SAP hösten 2014 och erbjuder molntjänster för individuella reserekommendationer, resebokningar och reseräkningar som fullt ut kan integreras i företagens kärnaffärssystem. Enligt bolagets färska undersökning av AI-insikter och  -planer när det gäller affärsresesidan bland de europeiska företagen framgår att Sverige ligger dåligt till på området.

Bättre än vad vi själva tror. Åter till SAP Concours undersökning så omfattar enläten 4 273 affärsresenärer i Europa. Den visar att det fortfarande finns stor utvecklingspotential på området AI, både vad gäller kunskap om vad det är, vad det innebär och vilken nytta som det ger både individer och företag.
– Många vet inte om att de använder AI när de håller på med sina resor, både privat och för jobbet. Den här undersökningen visar att vi inte förstår hur långt fram vi egentligen ligger. Med ökad kunskap om vad artificiell intelligens är så skulle vi ligga mycket längre fram i en liknande undersökning. Vår egen bristande kunskap står i vägen för hur det ser ut i verkligheten, säger Magnus Khysing.

Några resultat från undersökningen:

  • Hela 86 procent av de svenska respondenterna känner till AI, men endast 25 procent använder AI. Motsvarande siffror i Finland är mer än 97 procent som känner till AI och nästan 41 procent som säger att de använder tekniken.
  • Svenskarna associerar AI främst till språkkunniga, mänskliga robotar (nästan 18 procent). I Finland och Danmark kopplar man AI främst till röststyrning.
  • På området affärsresor och AI, anser svenska respondenter att den största nyttan är individanpassade rekommendationer (nästan 30 procent) och kostnadsanalyser. I Finland gör man en starkare koppling till förbättrade rutiner med reseutlägg.
  • Vad gäller säkerhet kopplad till affärsresandet så är det endast Finland som med 52 procent anser att AI kan påverka och förbättra säkerheten för resenären. Av de svenska respondenterna var det 47 procent som uppgav “vet ej” och 12 procent som anser att AI inte kan göra resandet säkrare.


Affärsresandet påverkas av AI.
Även om kunskapen om nyttan med AI fortfarande är låg så finns det en tro på att det är något positivt. Hela 52% av affärsresenärerna i Europa tror exempelvis att AI kan göra resan säkrare.
Siffran är hög med tanke på att skillnaden är stor mellan vad respondenterna trodde att AI kan hjälpa till med och deras egen vilja att dela med sig av personlig information.
– Företag som utvecklar AI-system måste kunna visa att dataskyddsförordningen GDPR ingår som en central del i systemen, säger Khysing.

Den data som det fanns störst vilja att dela med sig av var e-mejl (55 procent), reseinformation (52 procent) och könstillhörighet (52 procent).

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title