Annons

Svenska eBOMs framgångsmodell för PLM bakom nytt fördjupat partnerskap med Arena

Dagens stora nyhet i PLM-världen är att svenska eBOM ingått ett strategiskt partnerskap med PLM-utvecklaren Arena. Det amerikanska PLM-bolaget är känt för sina framgångar med sin molnbaserade PLM-plattform – den första av alla, när den lanserades i början av 2000-talet - framför allt inom industrisegmenten hightech, medicinsk utrustning och konsumentelektronik.
Bolagen har sedan tidigare en stark relation där eBOM fungerat som återförsäljare och VAR (Value Added Reseller). Det som attraherat Arenachefen, Craig Livingstone och hans medarbetare till att nu fördjupa samarbetet är framför allt det svenska bolagets framgångsrika affärsmodell, som går ut på att tänka globalt, men ha en lokal approach anpassad till lokala vanor, språk och kultur.
Dagens besked innebär att man breddar sin försäljningskanal i EMEA-regionen, baserar den på det nya strategiska partnerskapet med eBOM. Allt med sikte på att Arena ska kunna expandera sin kundbas i hela Europa och i Israel.

En förändrad strategi för Arena alltså och en ”svenskdoftande” försäljningsmodell. Skillnader ifråga om t ex hierarkiernas genomslag på organisationsmodellen, sättet att kollaborera/samverka etc kan göra att det som fungerar på ett ställe slår helt fel på ett annat där man har helt olika syn på hur arbetet ska organiseras.

Skapar vassare samarbetslägen
Här hävdar eBOMs ECO och medgrundare, Daniel Nihlén, att man genom att utnyttja standardiserade lösningar som är klara att distribuera, ”flyttar vi användare och kunderna till ett samarbetsläge”. Resultatet är ett strömlinjeformat informationsflöde över företaget och en uppkopplad försörjningskedja.
– Den nya strategin drivs av Arenas fortsatta tillväxt och framgång i EMEA-regionen, som starkt har stötts av eBOM i sin tidigare roll som integratör och VAR, säger Craig Livingston. EBOM har kunnat visa upp en genomsnittlig ökning på 43 procent i årliga återkommande intäkter under de senaste fyra åren. Bolagets exceptionella försäljningsmodell har bidragit kraftigt till vår expansion i regionen och vi förväntar oss att det kommer att fortsätta att hjälpa oss med en utökad global räckvidd.
För Arena passar detta som hand i handske. Arbetsplatformen för produktutveckling och produktiopn förenar produktlivscykelaspekterna (PLM) med kvalitet (QMS) och kravhantering, ”vilket gör att varje deltagare i hela produktdesign och tillverkningsprocessen kan arbeta tillsammans.Q”

– Vi ser fram emot att bredda vår räckvidd till nya geografiska områden, säger eBOMs Daniel Nihlén.

Framgångsrik försäljningsmodell
Under det nya partnerskapet kommer eBOM att kunna replikera sin framgångsrika försäljningsmodell till alla Arenas återförsäljare i EMEA och Israel, genom att möjliggöra för företag att effektivisera samarbetet med distribuerade lag och försörjningskedjor under hela den nya produktutvecklingsprocessen.
– Vi är mycket glada att kunna utöka vår kompetens ännu mer i EMEA och nu Israel, säger Daniel Nihlen, VD och medgrundare av eBOM. Vårt långsiktiga förhållande och framgång med Arena positionerar oss att utöka bästa praxis och tjänster till våra målmarknader. Vi ser fram emot att bredda vår räckvidd till nya geografiska områden. Arans lösningar hjälper kunder, av vilka många tillverkar komplexa högteknologiska produkter, att utveckla och lansera nya produkter snabbare med bättre kvalitet och färre kvalitetsproblem.

Koordinering av produktutvceckling och kvalitet
Med eBOM fastare surrat ombord, kommer Arena utöka sin ledande position internationellt, menar Livingstone. Genom att koordinera produktutveckling och kvalitetsprocesser kan Arena hjälpa globala företag att accelerera ny produktintroduktion för att öka konkurrenskraften och lönsamheten, tillägger han.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title