Annons

LEQM tecknar partneravtal med affärssystemjätten SAP

Ett av de svenska ”doldisföretagen” när det gäller mjukvaror inom automotive är Robert Wigemos göteborgsbaserade programutvecklare LEQM. Det 25-åriga bolagets numera också molnbaserade lösningar inom projektadministration har stor betydelse när det gäller att effektivisera produktutvecklingsprojekt inom en rad automotiveföretag, bl a Volvo Cars.
Ett av de stora problemen i sammanhanget, som LEQMs mjukvarusvit, VPL, adresserar mycket effektivt, är att man normalt tvingas ägna mycket tid på att skapa och jaga statusrapporter i olika projekt.
- Uppdragsledare jagas ständigt av projektledare, linjechefer och stabsfolk som vill få svar på status. Förutom att det läggs tid på att skapa statusrapporten så blir den inaktuell direkt efteråt och det finns en osäkerhet om rapporten speglar verkligheten. Detta löser man elegant och effektivt med vår mjukvara, säger Wigemo.
Det som nu gör bolaget än mer intressant är att man i dagarna annonserat att LEQM och affärssystemjätten, SAP, har tecknat ett partneravtal, vilket gör att LEQM kan gå med i SAPs PartnerEdge-program.

Avtalet innebär att den svenska programutvecklarens molnbaserade mjukvara kan marknadsföras på SAP App Center och få exponering för över 400 000 globala företagskunder och deras 130 miljoner användare.
– Vi kommer också att ha tillgång till SAP Cloud Platform, där vi kommer att utveckla och hantera våra lösningar. Det är självklart att vi är glada och stolta över att SAP rankat våra produkter så högt att vi kunde gå med i deras PartnerEdge-program, kommenterar Robert Wigemo.

Den första produkten som görs tillgänglig i SAP App Center är VPL Digital Sprint Board som digitaliserar och automatiserar sprintplaneringsprocessen. Detta följs snabbt av VPL Ai, som är en slags ”artificiell projektledare”.

Vad innebär ”sprintplanering”?
Begreppet ”sprintplanering” är alltså centralt i sammanhanget, och tarvar därför en förklaring:
För det första ska det ses i skenet av ett annat begrepp: ”scrum”, vilket är ett sätt att fördela arbetsuppgifter i tiden, med bibehållet fokus på levererad affärsnytta. Tanken är att få ordning i projekt med kontinuerliga förändringar i önskemålen om funktion, till exempel att kunden upptäcker ett förbisett problem under provning av en prototyp. Traditionella utvecklingsmetoder bygger på att skriva ned funktionskrav först och implementera dem sedan, men i praktiken kommer ändringar i funktionskrav som skapar oreda i projekten. På Wikipedia noterar man att scrum av många ses, ”som en användarcentrerad systemutvecklingsprocess som har fokus på nyttan för de människor som använder systemen.” Alldeles oavsett hur enkelt och fördelaktigt detta låter är problemet med hur användare inkluderas i processen inte alltid helt lätt att få till.
Alltnog, ramverket kring scrum omfattar tre roller, möten och dokumentering: Produktägare, Scrummaster och Utvecklingsteam.
Det är sedan när det gäller beståndsdelarna i detta som ”sprintar” kommer in i matchen. Arbetet delas, enligt Wikipedias förklaring, nämligen in i sprintar:
”Varje sprint, som är mellan 3 och 30 dagar lång, inleds med en planeringssession (”Sprint planning”) och avslutas med en granskning av de utlovade ändringarna (”Sprint review”). Under sprinten sker dagligen ”Daily scrums”. Som sista punkt i en sprint äger en förbättringsaktivitet rum (”Sprint retrospective”).”

Exempel på gränssnitt i LEQMs VPL.

Information när man behöver den
Som noterades i ingressen är ett av de stora problemen att man normalt tvingas ägna mycket tid på att skapa och jaga statusrapporter i olika projekt. Med VPL-mjukvaran kan man ”prenumerera” på statusrapporter. Rapporterna hämtar informationen i realtid – direkt från faktisk planering med full transparens ner på detaljnivå. Rapporterna är skräddarsydda för specifika projektgrindar eller för olika områden som till exempel artiklar, verifiering, mjukvaror, APQP, kvalitetspunkter eller leverantörer.
– Välj projekt och rapporttyp. Bestäm önskade leveransdagar och frekvens, så har du informationen precis när du behöver den, säger Wigemo.

Standardlösning på Volvo Cars
LEQMs projektledningssystem VPL används för närvarande av ett antal kunder i Europa, Kina och USA och är standardplaneringsverktyget hos två av Sveriges ledande bilföretag, Volvo Cars och Nevs.
– Våra applikationer är utvecklade med 25 års erfarenhet av projektledning hos OEMs och underleverantörer. Applikationerna möjliggör skräddarsydda personliga beslutstöd och har integrerade statusrapporter med full transparens och koppling till verklig planering i realtid. Vår applikation Virtual Project Leader – VPL är standard hos Sveriges största biltillverkare, Volvo Cars, och används av leverantörer i ett tiotal länder, säger Wigemo.
Tidigare använde man inom de här kundkategorierna alltför ofta komplexa Excel-konfigurationer, även i stora, komplexa projekt, berättar Robert Wigemo om bakgrunden till att LEQM tog fram sin VPL-lösning.
– Vi insåg att detta arbetssätt var extremt suboptimalt och vi började utveckla en bättre metod för att planera komplexa utvecklingsuppgifter – LEQM-metoden. Efter att ha använt denna metod i flera bilprojekt utvecklade vi en stödjande programvara – VPL Virtual Project Leader 2001.

Den artificiella projektledaren
Om bolagets nya produkt, VPL Ai, ska sägas att det är en ”konstgjord projektledare”, utrustad med AI-drivna algoritmer. Denna, menar Wigemo, effektiviserar och ökar kvaliteten på projektledningsprocessen. Tanken är vidare att systemet ska förberedas med data från respektive kunds mest erfarna projektmedlemmar. Sedan är programmet utrustat med kapabilitet för kontinuerligt lärande av faktiska projektresultat.
– VPL Ai kan också anpassas för varje specifikt teknikområde och integreras med de vanligaste planeringssystemen, avslutar Robert Wigemo.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title