Annons

SINFs leverantörsbarometer: Sveriges underleverantörer har lagt in EN EXTRA VÄXEL

Underleverantörerna anser att vi är inne i en lågkonjunktur men är förhoppningsfulla framåt och tror att det vänder i slutet av året. Det är positiva siffror, 39 % uppger också att de under kvartal fyra har ökat omsättningen. Samtidigt får vi gå tillbaka enda till 2008/2009 för att hitta samma nivåer på omsättningsökningen. Det är tydligt att pandemin har satt sina spår. Vissa regioner och branscher tar sig snabbare ur krisen än andra, vilket visar sig tydligt i omsättningsförändring och orderingång.

HITTAR MÖJLIGHETER I KRISEN
– Spännande är att vissa branscher som tidigare haft utmaningar med lönsamhet ser ut att i krisen hittat möjligheter. Den digitala omställningen pågår för fullt fortsätter Sinfs VD Sanna Arnfjorden Wadström. Digitala möten har givet ökat avsevärt, 37 % uppger nu att det är deras främsta försäljningskanal fortsätter hon.
Vissa branscher är relativt opåverkade men de flesta har stora svängningar. Branscher som är starka är företag i Smålandsregionen där branscher som plast och verktyg har hämtat sig starkare än landet i stort. Medan vissa andra branscher fått sämre lönsamhet och dessa har också en lägre ställd förväntan framåt.

Sinfs VD Sanna Arnfjorden Wadström.

– Positivt är också att vi inte längre ser de exceptionella neddragningarna på personalsidan. 27 procent av företagen vill utöka personalstyrkan, främst sökes operatörer inom produktion. Vissa uppsägningar finns men det är inga extrema siffror då 9 % avser att minska personalstyrkan under kvartal 1, av dessa är det främst inom produktionen nerdragningarna sker. Samtidigt berättar Arnfjorden Wadström att 50 procent av företagen som tidigare under året hade ett lägre behov av utbildad arbetskraft åter har utmaningar med att hitta utbildad personal. Så även anställningsmässigt pekar sifforna i rätt riktning även om industrin åter behöver kvalificerad arbetskraft berättar hon.
Utvecklingen, likt i kvartal tre, ser fortsatt positiv ut även om vi ser stora variationer bland underleverantörerna. Många företag har utökat sina möjligheter och fortsätter öka medan andra företag ligger kvar i korttidspermitteringar och gör eller har genomfört varsel. Här finns också en lägre lönsamhet.

CORONAPANDEMINS FORTSATTA EFFEKTER
37 procent av underleverantörerna har under året genomfört eller planerat för att korttidspermittera på grund av pandemin. Under kvartal fyra kvarstår fortfarande 72 procent av företagens permitteringar. 88 % uppger att de inte ansökt om anstånd att betala moms/och eller arbetsgivaravgifter.
93 % uppger att de inte ser ut att drabbas av likviditetsproblem under 2021. Jämfört med motsvarande period föregående år har Coronapandemin under kvartal fyra påverkat företagens omsättning negativt för 59 procent av de svarande, 20 procent uppger att omsättningen påverkats positivt jämfört med fjolåret.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title