Annons

AEC: Sweco etablerar BIM-bolag som kopplar ihop 3D-modeller med affärs- och driftdata

  

Åsa Bergman påpekar i samband med lanseringen idag att grunden i bolagets strategi är att ligga nära kunderna och förstå deras behov nu och i framtiden.
– Det innebär att digital innovation alltid baseras på kundens behov och utvecklas i kundprojekt. Genom att sätta Twinfinity i ett eget bolag skapar vi de bästa förutsättningarna för vidareutveckling, samt ger bästa möjliga produktstöd till nuvarande och framtida kunder, säger Swecos koncernchef.   

Produktutveckling och produktstöd
Intressant är att namnet på den mjukvara man nu sätter på eget bolag heter just Twinfinity. ”Twin” som i ”Digital Twins”, digitala tvillingar, säger en hel del om konceptets upplägg.
Twinfinity är också en molnbaserad plattform för digitala tvillingar. I centrum ligger som sagt en digital 3D-modell till vilken kopplas olika fastighetsdata. När informationen aggregeras och visualiseras får man insikter om såväl individuella byggnaders som hela fastighetsportföljens prestanda. Sweco skriver i sin beskrivning av lösningen att den, ”med lättanvända och anpassningsbara verktyg visualiserar och analyserar du den information som är viktigast för dig. En obruten informationskedja med aggregerade data ger dig helt nya insikter och möjlighet att skapa mycket större värden.”
Vidare kan noteras att det i nya Twinfinity-bolaget ingår, förutom själva mjukvaran, också produktutveckling och produktstöd. Konsulttjänster relaterat till lösningen kommer fortsätta att skötas genom Swecos konsulttjänster.

Björn Skog, VD för nya Twinfinity.

Initialt kommer Twinfinity AB att ha ett 15-tal anställda och Björn Skoogh som idag är regionchef på Sweco i Göteborg blir VD. 
– Jag ser verkligen fram emot att få påbörja nästa steg i Twinfinitys spännande utvecklingsresa. Vi har ambitiösa tillväxtplaner vad gäller produktutveckling, marknadsföring och försäljning. Vi vet att det är en produkt som är attraktiv och efterfrågad av många kunder, kommenterar Björn Skoogh, tillträdande VD i Twinfinity, saken.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title