Annons

Symetri och Briab i nytt BIM-forskningsprojekt för digital utveckling av brandskydd

December månad är en tid då antalet bränder ökar i svenska hushåll. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, rapporterar att räddningstjänsten larmas till cirka 6000 bostadsbränder runtom i landet varje år. En viktig aspekt vid släckningsarbete är att förstå hur en byggnad är konstruerad och hur brandskyddet ser ut. Detta oavsett typ av byggnad det brinner i. Ju större och högre byggnad desto mer komplext blir släckningsarbetet.
Med hjälp av digitala lösningar som BIM kan man dela med sig av information och tekniska data för att säkra att brandskyddet planeras och byggs på rätt sätt. Detta möjliggör i sin tur att det går att dela med sig av relevant byggnadsinformation vid en brand till räddningstjänsten, fastighetsägare och andra berörda parter.

Inleder forskningssamarbete
Symetri tillsammans med Briab inleder nu ett forskningsarbete för att skynda på utvecklingen av en modern och effektiv lösning för just brandskydd. Syftet är att stötta våra kunder att kunna svara upp mot det utökade behovet av relevant brandskyddsinformation.
Symetris teknologiska lösningar såsom Naviate tillsammans med Symetris expertis gör det möjligt för kunder att skapa, underhålla och dela information och data. I Naviate finns redan stöd för brandprojektering som nu är redo att anta nya utmaningar och ökad funktionalitet.
Briab bedriver verksamhet inom områdena teknisk expertrådgivning, fastighetsutveckling samt management inom dessa områden. Briab utvecklar i sin tur Briab Bimfire Suite, en smart digital plattform för brandskyddsinformation. Bimfire Suite använder en molndatabas med digitala regelböcker som automatiskt definierar krav, stödjer i detaljprojekteringen och förenklar kontroll av efterlevnad. Först ut i produktsviten är Briab Bimfire Tools som möjliggör ett effektivare arbetsflöde för BIM och brandskydd.

Tillägg till Autodesks Revit
Såväl Naviate som Briab Bimfire Tools är integrerade tillägg till Revit från Autodesk som i sin tur är den marknadsledande lösningen för design och utveckling av byggnadsprojekt. Genom att koppla ihop dessa system kan vi maximera nyttan för användaren och säkerställa en högre kvalitet i leveranserna.
– Att de olika parterna i kedjan samarbetar är oerhört viktigt, speciellt som fördelarna av säkra ett obrutet flöde av information blir väldigt värdefullt. Vi vill med vårt arbete vara med och påverka det standardiseringsarbete som nu pågår, säger Johan Norén, affärschef New Technologies, Briab
När förstudien är klar kommer vi att återkomma med vilka nya funktioner och tillämpningar som kommer att utvecklas och tidplanen för detta.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title