Annons

Systemsimulering: Ny framgång för Modelon när Siemens PLM satsar på MODELICA-motorn

De flesta större bolag som utvecklar plattformar för produktutveckling inom exempelvis fordonsindustrin har idag habila PLM-lösningar på plats. Siemens PLM, Dassault, PTC och andra spelar i detta en viktig roll. Men hur breda kapabiliteter plattformarna än har så krävs det ofta kompletterande mjukvaror för att få till den avgörande spetsen i de produkter som utvecklas.
Svenska Modelon är ett av företagen som idag positionerat sig som en leverantör av denna typ av spetslösningar. Det lundabaserade bolaget är dedicerat till ”model-based systems engineering” (MBSE); eller som Modelonchefen, Magnus Gäfvert, uttrycker saken: ”modellbaserad systemsimulering”.
- Vi brukar använda ”system simulation” för att differentiera oss från mer kravhanteringsorienterade lösningar, har han sagt i en tidigare PLM&ERP News-intervju, där han också konstaterade att en poäng är att lösningarna är helt baserade på öppna standarder (främst Modelica och FMI), vilket möjliggör just samarbete och integration med så många PLM-plattformar.
Detta har flera aktörer tagit fasta på och bevisen för att Modelons mjukvaror har spetskvalitet är flera. Idag meddelar t ex Siemens att man kommer att använda Modelons OPTIMICA Compiler Toolkit som sin Modelica-motor i den kommande Simcenter Amesim 17-utgåvan.

Amesim är en av applikationerna på Siemens Simcenterplattform. Lösningen används för simulering av system och system av system och hjälper produktutvecklare att validera och optimera prestanda i mekatroniska upplägg. Mjukvaran innehåller färdiga multifysikbibliotek i kombination med applikations- och branschorienterade lösningar som stöds av Simcenterplattformen. Det är en öppen miljö där programvaran kan kopplas till CAD-, CAE-  och kontrollmjukvarupaket för samverkan inom ramen för Functional Mock-Up Interface (FMI), Modelica och Simcenter, Teamcenter och Excel.

Vill finnas på flera plattformar. Avtalet mellan Siemens och Modelon innebär en manifestering av de senares strategi att finnas med på flera plattformar.
– Vi ser fram emot att få starta den här resan med Siemens för att se framgången med vår Modelon Inside-strategi. Denna möjliggör integration av Modelon-tekniken i programvaruplattformar från tredje part, säger Magnus Gäfvert.
Han tillägger att man med OPTIMICA som Modelica-motor i Simcenter Amesim är, ”övertygade om att Amesim-användare kommer att uppleva ökad flexibilitet och en övergripande förbättring av design och simuleringsprocesser.”
Gäfvert menar att OPTIMICA är den mest avancerade modellicabaserade matematiska motorn på marknaden.
– Den är i grunden byggd till stöd för Modelica och FMI öppna standarder. Här finns ett kraftfullt API, inbyggd öppen standard-överensstämmelse och ett brett spektrum av lösare som kan överföras och ständigt och dynamiskt optimeras.
OPTIMICA är beräkningsmotorn bakom en växande lista över kommersiella system simuleringsplattformar, hävdar Modelonchefen.

Fullt stöd för Modelica-standarden i Amesim 17. Partnerskapet mellan Modelon och Siemens kommer att göra det möjligt för Simcenter-användare att använda utveckla, återanvända och integrera Modelica-bibliotek med Simcenter Amesim-inhemska bibliotek för dynamisk modellering av flera fysiksystem. Som ett resultat kommer Simcenter Amesim 17 att fullt ut stödja Modelica-standarden, dra nytta av optimerad kod genererad av OPTIMICA, och fortsätta utnyttja Simcenter Amesim-lösaren för simulering medan den fortfarande är kompatibel med alla Simcenter Amesim-plattformsfunktioner.
Dessutom kommer stöd från Modelon industrilibrary att komma fram i framtiden Simcenter-utgåvor.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title