Annons

Teamcenter Enterprise BOM: PLM-analytikern CIMdata om en lösning som kan skapa STRUKTUR och stadga I RÖRIGA BOM-LANDSKAP

BOMar, eller Bill of Materials, har kommit att få en allt större betydelse i produktframtagnings-arbetet. Idag finns kort sagt en uppsjö av BOM-lösningar, allt ifrån de traditionella eBOMarna (engineeringBOM, ”konstruktionsBOM”), mBOMarna (manufacturingBOM, ”tillverkningsBOM”) till sBOMar (serviceBOM) och andra. Men hur ser de bakomliggande företagsbehoven på området? Finns det heltäckande BOM-lösningar?
PLM-konsulten och-analytikern CIMdata har tittat på detta i en ny e-bok, fokuserad på Siemens Digital Industries Softwares (Siemens) ”Enterprise Bill of Material-lösning” (BOM). Denna heltäckande lösning, Teamcenter Enterprise BOM, för företag är utformad för att göra det möjligt för tillverkare att konstruera, producera och serva konfigurerade produkter, samtidigt som de effektivt hanterar förändringar och matar sina affärslösningar i efterföljande led (t ex ERP, service, leveranskedja). Ett brett anslag alltså, en slags "alla moders BOM".
I den nya E-boken beskriver CIMdata bland annat denna aspekt kring tillverkares behov av att bättre hantera de många BOMar som används i hela deras ”utökade” företag och fördelarna med en sådan företagsBOM. Mer specifikt har denna utvärdering utgått från Siemens lösning på detta problem och resultaten av en ny CIMdata-undersökning, som riktar sig till industriorganisationer, för att förstå hur slutanvändare lär sig och anammar ny teknik och deras status och planer för hantering av livscykel-produktstruktur.

Enligt CIMdatas exekutive konsult, Ken Amann, kan det ge betydande fördelar för tillverkande företag att utveckla en vass BOM-strategi.
– Absolut, säger han. En företags BOM-strategi kan ge betydande fördelar för tillverkningsföretag. Siemens’ Teamcenter Enterprise BOM-svit kan i detta innebära ett stort steg framåt för att hjälpa företag att hantera sina ofta många BOMar och behov av dessa på ett integrerat, konsekvent sätt, och på så vis skapa en enhetlig definition, som tar upp elektriska, elektroniska, mjukvaru- och mekaniska egenskaper, såväl som tillhörande tillverknings- och underhållsprocesser.

Fördelarna med integrerade BOMar
Allmänt menar CIMdata-konsulten att tillverkare ofta har många olika grupper som skapar och använder BOMar, eller stycklistor om man vill använda ett gammalt svenskt begrepp. Samtidigt har var och en sin egen unika syn på vad denna stycklista/BOM är, vad den innehåller, hur den ska struktureras och ses. Olika synpunkter i detta inkluderar sånt som ingenjörskonst, tillverkning, inköp, service, försäljning och marknadsföring, affärsplanering och till och med kundaspekter.
– På grund av komplexiteten i omfattande BOMar, letar företag i alla branscher idag efter nya, mer effektiva metoder och lösningar för att definiera och hantera de BOMar som krävs under deras ”förlängda” företags- och produktlivscykler. En integrerad företagsstycklista ger ett modernt förhållningssätt till denna fråga, men fram till nyligen har det varit svårt att implementera effektiva, integrerade BOMar.

Ett exempel på integrerad BOM-hantering i Teamcenter-milö. Mjukvarans funktionalitet för produktion av BOMar och hantering av BOPar (BOP, Bill of Process) tillåter konfigurering av produktens BOP och anläggningens (BOP) oberoende av varandra och koppling av dem till mBOMen (tillverkningsBOMen).

Nya Teamcenter Enterprise BOM
Här menar nu Ken Amann och CIMdata att, ”Siemens har investerat i att utveckla och leverera betydande Enterprise BOM-kapacitet, som kan utökas över alla livscykelfunktioner. Den nya Teamcenter Enterprise BOM-sviten med lösningar utnyttjar Teamcenter BOM-fundament-tillägg för att på bästa sätt stödja effektivitetsdrivna datahanteringsbehov som krävs av teknik, tillverkning, service och andra domäner.”
Till detta ska läggas att flera, skräddarsydda BOM-gränssnitt är tillgängliga för alla stadier av produktens livscykel, som utnyttjar en gemensam källa för del- och produktdata, vilket eliminerar behovet av att duplicera och stämma av data mellan olika discipliner.

Slutligen pekar CIMdata på resultaten av sin undersökning på området.
”De som svarade på vår undersökning hanterar komplexa produkter, där 10 % har produkter med över 100 000 delar och ytterligare 21 procent har produkter med från 30 000 till 100 000 delar. 20 procent av de tillfrågade har produkter med över 300 varianter och 34 procent rapporterar produkter med 51 till 300 varianter. För alla tillverkare ökar BOM-komplexiteten klart och många letar efter nya tillvägagångssätt och lösningar för att lösa detta problem.”

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title