Annons

TECHNIA-ägaren Addnode Group köper större affärssystem inom fastighetsförvaltning

Långhelger är som vanligt tidpunkter för genomförande av förvärv. I årets flora av köp hittar vi också Addnode Group, som meddelar att man har köpt FAST2 Affärssystem. Det förvärvade bolaget, FAST2, är en av Sveriges ledande leverantörer av affärssystem till fastighetsbolag. Bolaget förväntas omsätta cirka 80 miljoner kronor.
I pressmaterialet skriver Addnode att, ”FAST2s egna affärssystem används av nio av 13 av de största allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige. Systemet hanterar både teknisk och ekonomisk förvaltning.”
FAST2 bildades 1996, fyra av grundarna är fortfarande verksamma i företaget och kontor finns idag i Stockholm och Göteborg. Bolaget kommer att bli en del av Addnodes Design Management-ben.
Någon köpeskilling anges inte.
Allmänt om Addode Group ska sägas att bolaget är en av de största aktörerna på PLM-området i både Norden och Europa, framför allt via dotterbolagen TECHNIA och Symetri.

Addnode Groups dotterbolag Service Works Global (SWG) omsätter cirka 240 miljoner kronor och bolaget har, menar man, ”ett starkt erbjudande av egenutvecklade digitala lösningar för hantering och underhåll av anläggningar samt arbetsplats- och FM-tjänster.” SWG och FAST2 kommer tillsammans att betjäna mer än 400 kunder, varav drygt 200 i Norden.
– Vi upplever en ökad efterfrågan på digitalisering och livscykelhantering av den byggda miljön. Förvärvet av FAST2 stärker och breddar vårt erbjudande. Med den ökade kompetensen inom vår nya gemensamma organisation får vi ännu större kapacitet att stötta våra kunder med smart digitalt lösningar för hållbara samhällen. Vi ser starka möjligheter att utveckla våra relationer med befintliga kunder, samt nå nya kunder, tillsammans med FAST2, säger Gary Watkins, VD för Service Works Global.

FAST2 kommer att konsolideras från och med den 2 januari 2023, som en del av Addnode Groups Design Management Division.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title