Annons

Teknikkonsulten Prevas blir IFS-partner på fältservice i Norden

FSM, eller Field Service Management (“fältservice”) är tveklöst en av svenska ERP-utvecklaren IFS absolut starkaste distanser. Bolaget har under en tioårsperiod byggt vad som dag är en av marknadens absolut starkaste mjukvaruportföljer på området.
Samtidigt har eftermarknadssidan i skenet av nya teknologier som IoT, AR (Augmented Reality) och annat expanderat i betydelse, både vad avser tekniskt IT-stöd och nya affärsmodeller kring service och tjänster. Detta är en trend som gynnat IFS, men som också kräver en stark marknadsnärvaro på partnersidan.
Det är i skenet av detta som dagens besked från IFS och teknikkonsulten Prevas ska ses, om att man tillsammans kommer att erbjuda lösningar inom Field Service Management.

Många av Prevas kunder behöver idag råd och vägledning i hur man ska förhålla sig till digitala trender och förändringar, vilket också inkluderar hjälp med system för fältservice och eftermarknad.
– Vi är glada över tecknat partneravtal med IFS inom Field Service Managment. Eftermarknad och fältservice är viktiga områden för att göra kunder nöjda med produkter de använder och skapar även nya intäkter för både leverantörer och kunder. Tillväxtpotienialen här är stor och många av våra kunder efterfrågar också denna typ av tjänst. Prevas produktportfölj blir därmed mer komplett, säger Matz Axelsson, regionchef på Prevas.

Tekniken som möjliggörare.
Prevas är en partner som hjälper kunder att orientera sig och förhålla sig till digitalisering och ny teknik.
– För oss är teknikutvecklingen en viktig möjliggörare som ska tjäna samhället ur alla hållbarhetsperspektiv och idag levererar vi lösningar som många för en tid sedan inte trodde var möjliga, säger Matz Axelsson.
Prevas uppdrag rör sig i hela kedjan, från tidiga utredningar och förstudier, till konceptutveckling och ”proof-of-concept”, vidare till utveckling, industrialisering och test för att övergå till löpande vidareutveckling och support.

Ett attraktivt erbjudande.
– Som två starka partners kommer Prevas och IFS kunna erbjuda marknaden ett koncept som gör det möjligt för kunder att bli framgångsrika med fältservice och sin eftermarknad, fortsätter Matz.
–Tillsammans med Prevas skapar vi ett erbjudande till den nordiska marknaden som är mycket attraktivt. Prevas har en gedigen bakgrund och erfarenhet som tillsammans med vår FSM-lösning kommer att bidra till en mycket attraktiv paketering för serviceintensiva företag och företag som vill ta nästa steg i sin digitalisering för att både kunna växa och bli mer effektiva, säger Fredrik Edendahl, ”Channel Partner Director” på IFS. Prevas har en stark säljorganisation. De arbetar helt i linje med hur vi önskar att en partner ska på ett tydligt och kvalitetssäkrat sätt erbjuda kunder den marknadsledande Field Service Management-lösningen.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title