Annons

Tekniktrender 2022 som kommer att driva den gröna omställningen

Det är den sjunde upplagan av Telenors globala forskarteam som tittat på hur på hur den tekniska utvecklingen 2022 kan möjliggöra grön transformation. ”2021 var ytterligare ett år som präglades av extremväder och rekordtemperaturer. Men tekniska framsteg och en accelererande digitalisering av samhället ger hopp,” skriver man.
Här är några exempel ur rapporten:

Gröna moln på horisonten
Med samhällets accelererande digitalisering har användningen av data och molntjänster haft en explosionsartad tillväxt. Dataöverföring kräver energi, och tillväxten har resulterat i att datacenter globalt står för mer än 1 procent av världens energiförbrukning. Den goda nyheten är att edge computing förväntas ta över en del under det kommande året.
– Vi förutspår att 5G-nät runt om i världen kommer att kunna hantera datatrafik via lokala datacenter, som också kan göras energieffektiva genom att nyttja överskottsvärmen samt genom lokal energiproduktion med hjälp av solpaneler och små vindkraftverk, säger Bjørn Taale Sandberg, forskningschef på Telenor Group.
Trendspaningen innebär att det kommer att finnas många fler energieffektiva edge datacenter tillgängliga för mobila enheter över 5G-nätverk under 2022. Som ett resultat kommer energi också att sparas i el- och datadistributionsnät eftersom en del av datatrafiken och elen endast kommer att överföras lokalt.

Släckning av grön kunskapstörst hos medarbetarna
Medarbetare vill inte vänta på att deras företag ska bli klimatvänliga. Vi människor vill bidra, och är otåliga att lära oss hur. På samma sätt som de flesta karriärer i dagens arbetsliv kräver kontinuerlig kompetensutveckling kommer klimatförändringarna att kräva att människor, företag och samhällen anpassar sig till livslångt lärande om hållbarhet. Striktare miljöpolitik och regleringar kommer också att öka efterfrågan på grön kompetens i arbetslivet 2022.
– Allt fler företag kommer att införa gröna mikroutbildningar som en del av sin plan för att släcka törsten efter grön kunskap bland anställda. Företag som inte gör det möjligt för anställda att främja hållbarhet och grön omstrukturering i arbetet riskerar att uppfattas som mindre attraktiva i unga talangers ögon, menar Magdalena Aspengren, hållbarhetschef på Telenor Sverige.
Vi förväntar oss därför under 2022 att se en enorm våg av gröna mikroutbildningar strömma ut genom inlärningssystem som Coursera, LinkedIn Learning, Udacity och Khan Academy, på samma sätt som vi ser fler utbildningsinstitutioner som omfamnar klimatvänliga och hållbara värden i sina utbildningar. Vi ser redan att sådana onlinekurser och utbildningar erbjuds och främjas av organisationer runt om i världen inte minst FN och UNESCO.

Optimering av allting
Samtidigt som allt fler elektroniska enheter och lösningar förenklar vår vardag efterlyser The International Energy Agency smartare och mer energieffektiva enheter. Det globala behovet av energieffektivitet kommer sannolikt att utlösa en kamp mellan elektroniktillverkare som en del i deras tillväxtstrategier.
– Antalet elektriska enheter över hela världen är just nu fyra gånger större än antalet människor, och den siffran kommer att öka. Vi måste effektivisera allt – inte minstenergianvändningen i de enheter vi använder. Många företag kommer att investera enorma summor pengar för att få den kunskap och de resurser som behövs, menar Magdalena Aspengren.

Gröna influencers påverkar mer
Många virala trender på sociala medier har en djupgående inverkan på samhället, till exempel #blacklivesmatter. Efter besvikelsen från FN:s klimatkonferens (COP26) och den dystra läsningen av IPCC:s senaste rapport förväntas greenfluencing ta allt större plats i sociala medier. Även de etablerade influencers som tidigare mest haft som syfte att underhålla och prata om mode, matlagning och resor kommer att påverka sina följare att göra grönare val.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title