Annons

Tesla i elbilstopp 2019 – milstolpen 100 000 laddbara fordon passerades vid årsskiftet

När Power Circle och Bil Sweden släppte sina siffror och prognoser relaterat till 2019 när det gäller elbilar och laddbara fordon framgår att en milstolpe passerats. Antalet laddbara fordon i trafik passerade nämligen 100 000-strecket under december månad.
Samtidigt blev 2019 året då de rent eldrivna bilarna och antalet elbussar ökade markant.
I mars 2019 tillkom t ex för första gången fler rena elbilar än laddhybrider under en enskild månad.
- Det var en milstolpe, som i stort berodde på att Tesla Model 3 började levereras då, säger Johanna Barr, statistikansvarig och sakkunnig framtidens elsystem, Power Circle.
Men det hände mer viktigt kring elfordonsutvecklingen. Flera politiska initiativ för att stötta utbyggnaden av laddinfrastruktur togs. Elektrifieringen av fordonsflottan diskuterades både som utmaning och möjlighet i relation till nätkapacitetsbristen.

2019 blev alltså året då antal laddbara fordon i trafik passerade 100 000. Det blev också året då de rena elbilarna plockade upp farten gentemot laddhybriderna. 41 % av de tillkomna laddbara fordonen under året utgjordes av rena elbilar (inkluderat lätta lastbilar och MC), mot resterande 59 % som utgjordes av laddhybrider, enligt siffror från Power Circles statistik, som är den enda månadsvisa sammanställningen av antalet laddbara fordon i trafik. Dessa siffror kan ställas mot fördelningen i det totala laddbara fordonsbeståndet på 35 % rena elbilar och 65 % laddhybrider. I mars 2019 tillkom för första gången fler rena elbilar än laddhybrider under en enskild månad.
– Det var en milstolpe, som i stort berodde på att Tesla Model 3 började levereras då, säger Johanna Barr, statistikansvarig och sakkunnig framtidens elsystem, Power Circle.

Tesla Model 3 mest sålda elbil 2019
Model 3 blev utan tvekan den mest sålda elbilen under 2019, följt av Renault Zoe och Nissan Leaf, enligt siffror på nyregistreringar från BIL Sweden. Bland laddhybriderna hamnade Mitsubishi Outlander, Kia Niro och Kia Optima i topp. När det kommer till ägande, har andelen laddbara fordon som ägs av privatpersoner ökat under året, från 25 % till 30 %. Återigen knappar elbilarna in på laddhybriderna, och Ratsit som följer antal privatägda elbilar, rapporterade i slutet av året att dessa har dubblerats under 2019.
Den mest iögonfallande utvecklingen skedde dock bland elbussar, där antalet ökade med 286 % jämfört med december 2018. Det totala antalet i landet är nu 272 stycken. Västra Götalands län innehar för tillfället rekordet med 78 elbussar, vilket ligger i linje med Västtrafiks mål om fossilfri kollektivtrafik till 2030, som kommunicerades i december.

Laddinfrastrukturen upp 41 procent
Jämfört med samma månad föregående år har den publika laddinfrastrukturen ökat med 41 % och omfattar nu 9 348 laddpunkter fördelat på 2 049 laddstationer. Utbyggnaden av laddinfrastrukturen är kritisk för utvecklingen av laddbara fordon, och under 2019 har flera politiska initiativ tagits för att stötta denna såsom ökat stöd till snabbladdning, en elektrifieringskommission med fokus på tunga fordon och förenklat investeringsstöd för privat laddning.
Under året har även elbilarna diskuterats flitigt i ljuset av den nätkapacitetsbrist som uppstått på flera håll i landet, både som utmaning och som möjlighet genom att agera flexibilitetsresurs. Den samlade batterikapaciteten från landets laddbara fordon uppgår nu till 2300 MWh, en ökning med 80 % sen samma tid förra året.
– Vi tror att vi kommer se en spännande utveckling kring elbilen som resurs i systemet de kommande åren, säger Daniel Kulin, sakkunnig e-mobility och laddinfrastruktur Power Circle. Vi håller för närvarande på att göra en sammanställning kring teknik- och marknadsläget för V2G.

Renault Zoe ännu vanligaste elbilen i Sverige
De vanligaste elbilarna i Sverige är Renault Zoe (5 297 st), Tesla Model S (4 821 st) samt Nissan Leaf (4 467 st). Bland laddhybriderna är Volkswagen Passat GTE (12 522 st), Mitsubishi Outlander PHEV (11 548 st) och Kia Optima PHEV (6 857 st) vanligast.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title