Annons

TILLVERKNING: HANZA köper tyska elektronikkoncernen RITTER för 130 miljoner

Nasdaqnoterade tillverkningsstrategen HANZA har gjort ett intressant förvärv. Bolaget har köpt och tillträtt den tyska tillverkningskoncernen RITTER Elektronik, med produktions-anläggningar i Tyskland och Tjeckien. Köpeskillingen uppgår sammanlagt till totalt 12 miljoner euro, eller närmare 130 miljoner kronor.
- Vi passerar nu en viktig milstolpe för HANZA, i linje med vår affärsmodell och expansionsplan, säger Erik Stenfors, VD för HANZA. Det är också ett ytterligare exempel på hur vi använder våra starka kassaflöden för att skapa en finansiell ställning som möjliggör fortsatt utveckling av HANZA.
Med förvärvet stärker HANZA sin position ordentligt. Inte minst värdefullt är att man får in en fot på den tyska marknaden. Räknat på de båda företagens fjolårsomsättningar skapas nu en spelare med sammanlagda intäkter på 2,26 miljarder kronor, med ett sammanlagt EBITDA-resultat på 164 miljoner kronor.

Med förvärvet det tyska bolaget Ritter Elektronik växer 
Hanza-koncernen till omkring 2000 anställda varav ca 290 personer 
från Ritter-koncernen med produktionsenheter i Tyskland och Tjeckien. 
Sedan 2017 finns en struktur med fem tillverkningskluster varav fyra 
i Europa och ett i Kina. En god förstärkning alltså.
Från analytikerhåll, t ex Aktiespararna, kan noteras att man bedömer att köpet ger Hanza-koncernen en större intjäningspotential, i alla fall mätt som vinst per aktie. Men utifrån sett ligger måhända ett ännu större värde i att man växa som ett resultrat av att ha fått in en etablerad aktör på den tyska marknaden i sitt hägn.

En unik affärsmodell som passar tysk tillverkningsindustri
HANZA har anlitat Willibald Berger, en tysk expert inom tillverkningsindustrin med en framgångsrik historik av att lansera svensk verksamhet i Tyskland. Berger har utnämnts till chef för HANZAs kluster i Centraleuropa, som nu består av HANZAs tidigare två fabriker i regionen, samt de två nu förvärvade enheterna. Sammanlagt uppskattas klustret omfatta ca. 450 medarbetare med en initial försäljning om ca 650 miljoner kronor.
– HANZAs unika affärsmodell passar perfekt för den tyska industrin, säger Berger. Tysklands tillverkningsindustri är inriktad på stora volymer uppdelade per klassisk tillverkningsteknologi. HANZAs modell med kompletta produktionen av medium volymer möter därför ett stort behov. Bolagets rådgivningstjänster kommer också att spela en viktig roll för tyska företag som vill producera på ett mer kostnadseffektivt och miljövänligt sätt.

Vad för HANZA för pengarna?
En hel del, köpet omfattar en produktionsanläggning i Remsheid, Tyskland, med cirka 180 anställda. Denna fabrik har tillverkning av elektronik, mekanik och slutmontering på agendan. Förutom detta får HANZA en produktionsenhet i Zabreh, Tjeckien, med ca 110 anställda, som också de tillverkar elektronik, mekanik och utför avancerad slutmontering. Enheten i Tjeckien ligger geografiskt nära såväl HANZAs mekanikfabrik i Tjeckien, som HANZAs elektronikfabrik i södra Polen.
Köpeskillingen utgörs av en kontantdel om 7,2 miljoner euro, som betalats vid tillträdet, samt 3 000 000 aktier i HANZA. Utgående från den aktuella kursen på HANZA aktien uppgår den totala köpeskillingen till ca 12 MEUR, vilket motsvarar ett preliminärt s k ”enterprise value”, (EV), om 20,3 miljoner euro.

Affären i sammanfattning
• Enheten i Tyskland skapar ett viktigt fotfäste för HANZA och öppnar dörren för marknadsandelar inom Europas största ekonomi.
• Enheten i Tjeckien kompletterar HANZAs existerande tillverkningskluster i Centraleuropa med kablageproduktion och avancerad slutmontering.
• Förvärvet omfattar en välrenommerad produktutvecklingsavdelning i Tyskland med 20 medarbetare, vilket breddar HANZAs kunderbjudande
• Köpeskillingen uppgår till 12 miljoner euro, bestående av en aktiedel om 3 000 000 nya aktier och en kontantdel om 7,2 miljoner euro, vilken erlagts på tillträdesdagen. För emission av aktier utnyttjar styrelsen sitt bemyndigande från årsstämman. Kontantdelen har finansierats genom banklån.
• RITTER-koncernen har ca. 290 medarbetare och hade 2018 en omsättning om 42,7 miljoner euro med en EBITDA på 4,9 miljoner. Det innebär att den sammanlagda försäljningen för föregående räkenskapsår (2018) för HANZA och RITTER uppgår till ca 2,26 miljarder kronor med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) om 164 miljoner. HANZA och RITTER har sammanlagt ca. 2 000 medarbetare.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title