Annons

TILLVERKNING & KVALITET: Kopparbergs Bryggeri möter globala krav, kvalitetsavvikelser ner med 68 procent

Svensk livsmedelsproduktion har bland de tuffaste kvalitetskraven i världen. Men för den producent som vill nå den globala marknaden ställs helt andra krav.
Det här var en problematik som svenska Kopparbergs Bryggeri ställdes inför. För att klara mötet med utmaningarna som kommer med att leverera cider, öl och läsk över hela världen var bolagets befintliga produktionsprocesser inte längre tillräckliga. Så, hur kunde problemet lösas?
Kopparbergs svar blev ett samarbete med den svenska produktionsspecialisten Good Solutions och de senares mjukvara RS Production.
- Vårt samarbete med Good Solutions är en av de mest lönsamma investeringar vi gjort i produktionen. Genom att vi kunnat minimera avvikelser och maximera vår kvalitet kan vi möta de extrema krav global export ställer, säger Fredrik Karlsson, produktionschef på Kopparbergs Bryggeri.

Kopparbergs Bryggeri är ett varumärke som är känt så långt bort som i Thailand och Australien. Tillväxten för bryggeriet har vart stark ända sedan starten och försäljningen fortsätter att öka. Kvalitet har alltid varit ett av Kopparbergs Bryggeris ledord. Därför görs cider och öl även för export på bryggeriet i Kopparberg. Att kontinuerligt möta ökad global efterfrågan med kvalitet och lönsamhet ställer höga krav på processer, medarbetare och arbetsverktyg.

En enda repa kan förstöra en hel last
Svensk livsmedelsproduktion har som noterades i ingressen bland de högsta kvalitetskraven i världen. Men global export ställer helt andra krav. Längre transporter innebär inte bara extrema belastningar på förpackningarna utan också vässade tillverkningsprocesser. Ett exempel: En enda liten repa i en aluminiumburk kan förstöra en hel containerlast. Något som inte bara är kostsamt, utan som också belastar miljön, skapar avfall och kunden får inte produkterna i rätt tid.

Kopparbergs Bryggeri genomförde en omfattande grundorsaksanalys och riskbedömning utifrån både kända och möjliga produktionsfel. Siktet ställdes in på att på att undvika reklamationer, minska produktionsbortfall och framförallt säkra att konsumenten alltid får en perfekt produkt – oavsett var i världen de är. Arbetet visade att produktionsprocesserna behövde mer standardisering och att samarbetet med leverantörer behövde fördjupas. Analysen påvisade även vikten av att snabbt kunna hantera avvikelser och arbeta bort dem effektivt. Kravet på full spårbarhet i hela värdekedjan var tydligt.

En traditionell ”papper-och-penna-lösning” var omöjlig
Den höga produktionstakten på 78 000 burk per timme gör att traditionella kamerabaserade system för individspårning inte fungerar. Baserat på statistiska modeller kombinerades risk- och grundorsaksanalys, ISO standardisering och data från verksamheten till utökade kvalitetskontroller. Att införa det nya arbetssättet traditionellt med papper och penna hade varit omöjligt. Lösningen låg i omfattande digitalisering.

För att hjälpa Kopparbergs Bryggeri möta sina strategiska mål fördjupades samarbetet med Good Solutions. Förutom att möta de tekniska kraven såg Kopparberg Bryggeri en stor fördel i RS Productions användarvänlighet och skalbarhet.
Genom RS Production får operatörer nu lättanvända, guidade instruktioner för kvalitetskontroller och produktionsuppföljning. Produktionsdata sammanställs och presenteras i interaktiva och lättförstådda rapporter som används både för dagliga beslut i produktionen, och för strategiska beslut på ledningsnivå.

Personalen kan idag på ett tryggt sätt fatta beslut om produkten är godkänd eller ej.

Kvalitetsavvikelserna ner med 68 procent
På bara några månader har Kopparbergs Bryggeri i princip eliminerat kostnader relaterade till kvalitetsavvikelser. Från en redan låg nivå har kvalitetsavvikelser minskats med 68%. Kombinationen av lättanvänd programvara och enkel tillgång till rätt information har gjort det möjligt att kontrollera varje steg i processen. Personalen kan på ett tryggt sätt fatta beslut om produkten är godkänd eller ej. Förändringen har väsentligt minskat risken för Kopparbergs Bryggeri att producera produkter utanför specifikation genom att de utökade kvalitetskontrollerna genomförs, signeras och dokumenteras digitalt i RS Production.

Med kvaliteten säkerställd på en mycket hög nivå kan Kopparbergs Bryggeri fortsätta sin globala tillväxresa. RS Production ger Kopparbergs full kontroll, ännu bättre lönsamhet och bidrar till att cider, öl och läsk smakar Kopparbergs. Oavsett var i världen du dricker dem.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title