Annons

Tillverkning, robotik och automation ger Högskolan Väst högsta tillväxten i landet

Antagningsbeskeden har nu gått ut till alla internationella studenter som har anmält sig till höstens masterutbildningar. Nationellt ökar antalet antagna med 13 procent jämfört med höstterminen 2019. Högskolan Väst ökar mest i landet procentuellt – 48 procent.
– Hos oss är det inriktningarna Manufacturing Engineering och Robotics & Automation som är mest populära men även International Business samt Finance, säger Tomas Bengtsson, ansvarig för den internationella studentrekryteringen på Högskolan Väst.

Totalt erbjuder Högskolan Väst 12 masterprogram med internationell antagning, i allt från robotik, finans, ekonomi till barn- och ungdomsvetenskap. Högskolan har de sista åren gjort en medveten satsning både på att öka utbudet och att nå ut i världen med erbjudandet.
– Vi befinner oss i en stark utvecklingskurva även om vi startar på blygsamma nivåer jämfört med en del andra lärosäten. Men en ökning från drygt 200 antagna förra året till drygt 300 nu är riktigt bra, säger Tomas Bengtsson.
Tomas Bengtsson är särskilt glad över att det är 60 procent fler behöriga som sökt till Högskolan Väst i första hand. Merparten av de antagna nu till hösten kommer från Indien, Pakistan och Nigeria.

Offensiv rekrytering
I rekryteringsarbetet är det, förutom presumtiva studenter inom EU, framförallt ungdomar i Indien, Nigeria, Vietnam, Turkiet, Brasilien och Uganda som högskolan vänder sig till.
– I de länderna finns det gott om studenter som vill studera utomlands och vi har ett väl fungerande nätverk av agenter och andra samarbetspartner, säger Tomas Bengtsson.

Webbinarier, Facebook och agenter
Inspirerande webbinarier, en nystartad engelsk Facebook-sida och ett ökat samarbete med marknadsföringsagenter på plats i de utvalda länderna är några av de satsningar som gjorts.
– Webbinarium är ett effektivt sätt att marknadsföra våra engelskspråkiga utbildningar till målgrupper som är intressanta för högskolan. Det är ett enkelt sätt att ordna seminarium via webben där vi kan interagera med deltagare över hela världen på ett hållbart sätt. Det här sparar ju in många resor, berättar Tomas Bengtsson.
Innehållet i ett webbinarium kan handla om hur det funkar att studera på Högskolan Väst och om studentstaden Trollhättan. Eller om högskolans unika AIL-profil och arbetslivskoppling och hur den genomsyrar utbildningarna. De handlar också om hur studenter tas emot och får hjälp i starten.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title