Annons

TILLVERKNING: Tyska CONTACT vässar IoT-plattformen och går med i OPC Foundation

CC-Link, MQTT och OPC UA är de facto standarder inom fabriks- och processautomation som CONTACT Software främst använder i sina kundprojekt. Dessa protokoll säkerställer att maskiner från olika tillverkare kommunicerar med varandra och överför sina data snabbt och säkert till ”Elements for IoT-plattformen”. Detta gör det möjligt för företag att kontinuerligt samla in och analysera viktiga driftsparametrar i produktion eller logistik och använda dem för processförbättringar.
– Öppna standarder är grunden för interoperabilitet och därmed också för förverkligandet av Industry 4.0 och digitala affärsmodeller, säger Kilian Bächle, IoT-analytiker på CONTACT. Det är därför vi engagerar oss i många initiativ som är engagerade i öppenhet.

Protokoll som OPC UA hjälper CONTACT att integrera respektive sensorer och styrenheter och därmed snabbt implementera kundernas digitala affärsmodeller.

GER TILLGÅNG TILL UA-SPECIFIKATIONER OCH KÄLLKOD
Som medlem i OPC Foundation har bolaget nu tillgång till OPC UA-specifikationer och källkod. Programvaruleverantören avser att använda detta för vidareutveckling av sin OPC UA-adapter.
Man utökar vidare kontakten för att göra det enklare att nätverka mellan de olika enheterna som körs på fabrikgolvet eller i fält via Elements.
– Maskinparker skiljer sig från företag till företag, förklarar Bächle och tillägger att, ”protokoll som OPC UA hjälper oss att integrera respektive sensorer och styrenheter utan mycket ansträngning och därmed snabbt implementera våra kunders digitala affärsmodeller.”

Gissningsvis ligger det en hel del hundrelaterade önskemål bakom dagens besked från CONTACT Software om beskedet att man kliver in i OPC Foundation.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title