Annons

”Tillverkningsintelligens” bidrar till Hexagons rekordsiffror

Det går riktigt bra för svenska mätteknikbolaget Hexagon. När man nu redovisar sitt andra kvartal 2018 visar sig omsättningen vara i linje med förväntningarna, medan nettoresultatet var bättre än väntat och steg jämfört med ifjol. Totalt drog koncernen in 936,9 miljoner euro (873,7 under motsvarande period ifjol). Intressant är också att CEO, Ola Rollén, kunde visa upp en organisk försäljningstillväxt på 9 procent.
När det gäller PLM-relaterade verktyg är bolaget känt för sina köp av amerikanska CAD- och GIS-mjukvaruutvecklaren Intergraph 2010 och simulerings- och analysutvecklaren MSC Software 2017. Framför allt det senare bolaget spelar också en viktig roll i det koncept som man kallar, Hexagon Manufacturing Intelligence.

MSC köptes för motsvarande 7,3 miljarder kronor och via detta köp kom man över en produktportfölj innehållande välkänd industriell simuleringsmjukvara för virtuell utveckling av produkter och tillverkningsprocesser. MCS är framför allt känt som ett starkt varumärke inom fordons-, flyg- och elektronikindustrin.

Additiv tillverkning drivkraft i MSCs affärer. Vad är det som driver affärerna just nu, frågade PLM&ERP News under försommaren MSCs Bo Helgesson.
– Idag är kombinationen additiv tillverkning, eller 3D-printing (3DP), och simulering superhett, säger Helgesson. Väldigt många företag är där just nu och man har en strävan att industrialisera processerna. I detta spelar simulering en viktig roll och siktet är inställt på att driva de här bitarna online.
På sin ideala nivå och grovt tillyxat produktutvecklar, simulerar, tillverkar och mäter företagen sina produkter präglat av alltfler digitala inslag. Inte minst då på simuleringssidan, där den digitalt konstruerade 3D-modellen kan användas som ”testunderlag”. Men riktigt så långt har man ofta inte kommit ännu, menar Helgesson.
– Problemet, om jag får kalla det så, är att man inte simulerar tillräckligt mycket eller inte alls. Detta leder till att tillverkningskvalitén inte blir den önskade, med kassationer som följd. Vi talar inte heller om små mängder; det kan röra sig om så mycket som upp till 40 procent som måste kasseras.
Simulering har, menar han, en ”enorm potential” att få ner kassationsnivåerna. Man kan med MSC-verktygen (i detta fall exempelvis Simufact Additive) spara både tid och pengar. En part som tar veckor att utveckla och som sedan inte visar sig fungera i printrarna kan ge dryga och onödiga kostnader.
– Vi säljer nära nog dagligen simuleringslösningar och 3DP-sidan är en viktig drivkraft.

Smarta fabriker i Hexagons tappning. Additiv tillverkning är alltså en av de stora framtidspotentialerna för MSC, enligt Helgesson. Additivt är generellt också en av de viktiga inslagen i det som idag brukar kallas smart tillverkning; ett begrepp som inte alls är främmande för Hexagonbasen, Ola Rollén. Han var tidigt ute med sin vision och version av den smarta, uppkopplade fabriken och MSC-köpet är en av de viktiga katalysatorerna för att realisera Rolléns konceptuella tankegångar.
Det amerikanska simulerings- och analysbolaget har också haft en avgörande betydelse i Hexagons strategi att leverera smarta lösningar för tillverkning inom just bil- och flygindustrin.
Bolaget har i sammanhanget myntat ett konceptuellt passande upplägg för detta: Hexagon Manufacturing Intelligence. Med detta avses övergripande att tillhandahålla lösningar som gör, ”att industriella tillverkare kan utveckla banbrytande teknik som sedan används för att skapa revolutionerande produkter”. Med Hexagon Manufacturing Intelligence menar man sig, lite stiliserat, kunna förvandla råa mätdata till mer än bara siffror.

Tillverkningsintelligens för fordonsindustrin. Fordonsbranschen är ett av flera exempel. Branschens tidsramar blir allt snävare och fordonstillverkare och leverantörer utnyttjar fördelarna med industriell metrologi och 3D-mätning för att öka produktiviteten. Så här beskriver man saken:
”En av de senaste trenderna är övergången från kvalitetskontroll vid sidan av produktionen till mätning inom eller nära produktionsprocessen för fler mätningar och kortare kontrolltider. De mest avancerade originaltillverkarna inom fordonsindustrin arbetar med att automatisera kontroller och integrera mätdata i PLM-system, statistisk processkontroll och flödesekonomisk programvara. Denna åtgärdsgrundande information stöder beslutsprocesser och bidrar till att förkorta produktionstiderna, minimera antalet skrotade detaljer och förbättra prestandan hos bilar, transportbilar, lastbilar och andra fordon.
Kontroll med koordinatmätmaskiner är en etablerad del av drivlinor och produktionsprocesser för fordonskomponenter. Men även portabla mätsystem som 3D-lasertrackers och ledade mätarmar kan användas för att öka noggrannheten och precisionen inom fordonsindustrin. Automatiserade scanningssystem med vitt ljus kan användas för att mäta hela chassit på ett par minuter och virtuell monteringsteknik minimerar ombearbetning och skrot på karossavdelningen.”
Hexagon Manufacturing Intelligence har, menar Rollén, ”lösningar för alla dessa viktiga applikationer och samarbetar med nästan alla globala aktörer inom fordonsindustrin för att underlätta för tillverkarna.”

Stark organiskt tillväxt. Så där ser det uppläggsmässigt ut på den PLM-relaterade sidan av verksamheten och Manufacturing Intelligence-sidan rapporterade för bolagets andra kvartal en 8-procentig organisk tillväxt till följd av ökad efterfrågan inom fordons- och flygindustrin, samt en fortsatt stark utveckling i Kina.
Man är också, påpekade Rollén i en kommentar, nöjda med utvecklingen inom divisionen PPM, där flertalet nya stora mjukvarulicenser (”perpetual”, alltså den traditionella typen av licenser) och god efterfrågan i Nordamerika bidrog till organisk tillväxt om 14 procent.
I Americas rapporterade Nordamerika 10 procent organisk tillväxt, främst driven av stark efterfrågan inom segmenten; infrastruktur och bygg, flyg, positionering samt kraft och energi.
I Sydamerika fortsatte återhämtningen och regionen rapporterade tvåsiffrig organisk tillväxt. I Asien rapporterade Kina liksom Sydöstra Asien tvåsiffrig tillväxt, medan det gick svagare för Japan och Sydkorea. I Spanien var efterfrågan svag.

Resultatet då? 222,8 miljoner euro (202,5) före skatt.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title