Annons

TOPPNYHET i nya MATLAB och Simulink: Lösningar för BATTERI-hantering och -modellering som automatiserar modellbaserad design

Batteriområdet är superhett. Det behöver ingen tvivla på. Den globala marknaden för batterihanteringssystem förväntas uppgå till 13,4 miljarder dollar år 2026. Bloomberg New Energy Finance indikerar att tillväxten till stor del kan tillskrivas tillväxten på marknaden för elfordon (EV). Organisationens senaste rapport visar att 58 procent av den globala försäljningen av personbilar kommer från elbilar år 2040.
Här blir nu Simscape Battery, en av de främsta innovationerna som introduceras i R2022b-utgåvan. Den tillhandahåller designverktyg och parametriserade modeller för företag som designar dessa typer av batterisystem.
– Vi är glada över att lansera Simscape Battery eftersom innovationen inom batterihanteringssystem är på en rekordnivå, säger Graham Dudgeon.

Medicinska bildbehandlings-tillämpningar
Men det finns förstås mer. R2022b har också den nya Medical Imaging Toolbox. Verktygslådan tillhandahåller verktyg för medicinska bildbehandlings-tillämpningar för att designa, testa och distribuera diagnostiska och radiomikromatiska algoritmer som använder nätverk för djupinlärning. Medicinska forskare, vetenskapsmän, ingenjörer och enhetsdesigners kan använda Medical Imaging Toolbox för 3D-visualisering i flera volymer, multimodal registrering, segmentering och automatiserad marksanningsmärkning för att träna djupinlärningsnätverk på medicinska bilder.

SIMULINK-model av 2RC EMC Li-Ion batteri. 

AUTOSAR – definiera datatyper och gränssnitt i arkitekturmodell
Annat handlar om att R2022b-versionen introducerar uppdateringar till populära MATLAB- och Simulink-verktyg, inklusive:
* AUTOSAR Blockset: Utveckla tjänsteorienterade applikationer med klient-server ARA-metoder och distribuera dem på inbäddade Linux-plattformar. Verktyget låter användare definiera datatyper och gränssnitt i en arkitekturmodell.
* Fuzzy Logic Toolbox: Designa, analysera och simulera ”fuzzy inference-system” (FIS) interaktivt med den uppdaterade Fuzzy Logic Designer-appen. Dessutom tillåter den förbättrade verktygslådan ingenjörer och forskare att designa typ-2 FIS med hjälp av kommandoradsfunktioner eller Fuzzy Logic Designer-appen.
* HDL-kodare: Generera optimerad SystemC-kod från MATLAB för High-Level Synthesis (HLS) och använd frame-to-sample-konverteringen för modell- och kodoptimering.
* Model Predictive Control Toolbox: Använd neurala nätverk som prediktionsmodeller för ickelinjära modellförutsägande styrenheter. Dessutom låter verktygslådan nu användare implementera modellförutsägande styrenheter som uppfyller ISO 26262- och MISRA C-standarderna.
* System Identification Toolbox: Skapa djupinlärningsbaserade icke-linjära tillståndsrymdmodeller med hjälp av neurala ordinära differentialekvationer (ODEs). Maskininlärning och djupinlärningstekniker kan också representera olinjär dynamik i olinjära ARX- och Hammerstein-Wiener-modeller.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title