Annons

Tre toppchefer inom PLM – Siemens’ Tony Hemmelgarn, PTCs Jim Heppelmann och Aras PLM’s Roque Martin – diskuterar framtiden

 Många artiklar som citerar CEOer tenderar att börja med en recitation av irriterande problem och sluta med en hoppfull ton – och att dessa chefer effektivt tar itu med problemen. Den här artikeln är motsatsen till detta på grund av den återupplivande verksamheten som PLM-lösningsleverantörer ser i kölvattnet av covid-19-pandemin.

God tillväxttakt hos alla tre
– Vår tillväxttakt är bra, säger PTC-chefen Jim Heppelmann, inledningsvis, och fortsätter: ”Jag trodde aldrig att jag skulle se dagen då Windchill har tillväxttakt i på 15 procentsnivån och vår andra lösning, Arena, som har en tillväxt på 25 procentsnivån.”
Han tllade också att ännu starkare tillväxt förväntas. Historiskt sett har Windchill fokuserat på lokalt installerad PLM (on-premise) och Arena på molnlevererad PLM.

– PLM har aldrig varit mer spännande än nu, tillade Heppelmann. Fasktiskt mer spännande än det har varit på länge, länge. Det här är som den gamla goda tiden…

Roque Martin, VD för Aras, höll med om tillväxttempot och noterade att Aras ”sammanlagda årliga tillväxttakt (CAGR) har legat bortom 35 procent under de senaste sju åren med bl a nya användare som håller fast vid oss i en takt norr om 95 procent. Till bakgrunden hör att Martin efterträdde Aras grundare Peter Schroer i slutet av 2021; Dessförinnan var Martin anställd inom PTC.

Också Siemens-basen, Tony Hemmelgarn, var helt överens om detta med tillväxten för PLM-invetsweringarna bland världens bolag:
– När folk säger till mig att den här branschen håller på att mogna skrattar jag bara åt dem. Men självklart finns det alltid mer att göra, sa han och pekade på att PLM i styrelserummen äntligen flyttats upp en våning och hamnar numera ofta i paritet med ERP.

PLM får allt högre placeringar på agendan i styrelserummen
De deltagande CEOerna resonerade definitionsmässigt kring PLM ur lite olika perspåerktiv, men ofta i den bredare formen av ”livscykelhantering”, och hur detta reflekteras i ledarskapet på C-nivå.
På samma sätt vinner produktutveckling och ingenjörskonst, menade de tre toppledarna, en slags paritet med finans och IT. Hemmelgarn från Siemens noterade att CIO för ett stort tillverkningsföretag för flera år sedan sa till honom att, ”PLM inte var i styrelserummet som ERP.” Han tillade att detta inte längre är sant och konstaterade att de många effekterna av covid-19-pandemin har hjälpt till att få PLM in i styrelserummen. – Det är upp till oss att se till att livscykelhantering finns där,” sa Siemens-basen.

Heppelmann från PTC inflikade att PLM idag ofta har större inverkan inom företag än vad ERP har. (ERP, eller Enterprise Resource Planning, är vanligtvis den finansiella lösningen som driver affärssidan av ett företag.)
– PLM betraktas inte längre som bara en ny form av teknisk datahantering eller produktdatahantering, fortsatte Heppelmann. PLM har helöt enkelt mycket mer att erbjuda än ERP för att driva verksamheten. Även i styrelserummet ses PLM som ankare i kundens digitala transformationsplaner.
– Dessutom, tillade Heppelmann, de många nya teknologierna och teknikerna inom produktutveckling ger oss helt nya sätt att se på PLM.

 Alla tre PLM-CEOerna pekade på nya sätt som man i styrelserummen, C-nivåledningen alltså, ser på PLM. Skillnaden mellan PLM och ERP är värd att notera här. PLM, eller mer allmänt, ”livscykelhantering”, utvecklar tillgångar för hållbarhet, inklusive innovation, lönsamhet och konkurrenskraft, medan ERP och dess många sätt att hantera affärstransaktioner håller nere kostnaderna och hjälper till att undvika obekväma överraskningar som avbrott i leveranser av delar.

Accelererande takt i uppflyttningen till molnet
För egen och CIMdatas del konstaterade jag att ett företag kan hanteras mer effektivt med PLM än med ERP, och de i panelen instämde. Den takt med vilken PLM-lösningar och plattformar flyttar till molnet accelererar i takt med att molnet i allt högre grad får företräde framför on-premises-aktivering; detta förenklar PLM för utvecklare, användare och teknisk support. PLM har släpat efter i övergången till molnet, även om leverantörer av system, verktyg och applikationer, som har tagit steget samt sett försäljning och intäkter accelerera i sina nya affärsmodeller upplagda i enlighet med SaaS-koncept (Software as a Service).
– SaaS och molnet hjälper till att göra integration av system lättare, sa Heppelmann från PTC, men allt detta börjar med utvecklarnas och användarnas attityd till sina verktyg. Men vi ska ha klart för oss att effektiva SaaS-affärsmodeller inte bara ”händer” spontant. PLM har släpat efter andra lösningar när det gäller att komma upp i molnet, med SaaS PLM ligger trots allt fortfarande på ensiffrig procentuell tillväxt.
Han sa vidare att för SaaS-affärsapplikationer inom alla branscher är tillväxten 15 procent
– Men den lokalt installerade tillväxten är å andra sidan noll procent för samma grupp.

De tre PLM-cheferna var ändå allmänt överens om att sätta lösningar och data i molnet måste börja med en ny förståelse av PLMs syfte – ett uppifrån-och-ner-omtänkande.

Avgörande för att främja interoperabilitet
PLM erkänns alltmer som avgörande för att främja interoperabilitet mellan alla dessa system, verktyg, applikationer, koncept kring hållbarhet i försörjningskedjor och med en ny beslutsamhet att hjälpa kunder att bygga och stödja produkter, snarare än att bara hantera data.
– PLM och försörjningskedjan kommer tillsammans, säger Hemmelgarn, Siemens CEO. 95 procent av hållbarhetsfrågorna finns i försörjningskedjan och PLM kommer att ha stor inverkan på hållbarhet. För att göra det möjligt för användare att bygga vilken produkt som helst var som helst i världen när som helst, tillade han.
Till saken hör bl a att i slutet av 2021 förvärvade Siemens Supplyframe, ett bolag baserat i Pasadena, Kalifornien, för cirka 700 miljoner dollar. Jag frågade CEOerna vad ”öppenhet” och ”interoperabilitet” betyder för hållbarheten i PLM-miljöer när de omprövar affärs- och produktutvecklingsstrategier. Jag frågade dem också vilka två eller tre saker som lösningsleverantörer i allt högre grad borde fokusera på.

– Jag önskar att vi kunde hålla det till bara två eller tre, säger Martin, Aras VD. Efter en paus tillade han: ”Verkligheten är att det finns så många saker som företag utmanas av varje dag och det är viktigt att vi inte försöker förutsäga eller överlista, utan låter världen ”hända”. Vi är fokuserade på att se till att vi gör det möjligt för våra kunder att hålla jämna steg med förändringar och dra fördel av framsteg när de blir tillgängliga.”

Airbus utvecklar nya appar med Aras PLM
Roque Martin berättade kort om Airbus ”växthusmetod”, som utnyttjar Aras PLM för att snabbt utveckla nya applikationer som samexisterar med andra system som Airbus använder.
– Åtta år och 30 projekt senare har Airbus fortsatt med Aras på detta sätt, konstaterade Martin. Vi fokuserar på att se till att våra kunder och användare är beredda att dra nytta av förändringar, snarare än att förutsäga vad som kommer att bära när.
– Att arbeta med den digitala tråden, ett koncept som jag verkligen gillar, som koordinerar allt som i konfigurationshantering, säger Heppelmann från PTC. End-to-end-kopplat är som hjärnan och ryggmärgen med många bihang som måste koordineras med registersystem, de interoperabla samlingarna av informationsrika data som är formaterade specifikt för produkter, kunder, anställda och så vidare. Att expandera informationsarkitekturen, sa Heppelmann vidare, innebär att föra samman IT och OT (Operational Technology, ”verkstadsgolvs-teknik”), vilket inte är olikt att föra samman elektronisk design och mekanisk design.
– Interoperabilitet är också avgörande för PLM, fortsatte han. Utan det kan PLM inte fungera och kan inte röra sig högre upp i företaget. För att alla verktyg och system som används av våra kunder ska vara interoperabla måste vi hitta en heterogen arkitektur. Men eftersom interoperabilitet betyder olika saker för varje lösningsutvecklare, är det inte praktiskt att homogenisera innan vi kan optimera.

Alltmer komplexa arkitekturer, sa Hemmelgarn
Hemmelgarn från Siemens tillade att, ”varje produkt och process har också en stående arkitektur som blir mer och mer komplex” med tiden.
– Funktioner läggs till. Stående arkitekturer är grundläggande produkt- och processinformationskonstruktioner, som är i paritet med registersystem.

De tre PLM-cheferna var också överens om att öppenhet och interoperabilitet möjliggör den kontinuerliga omvandlingen som är avgörande för konkurrenskraft och hållbarhet.
– Kontinuerlig transformation är centralt för det vi gör och har varit sedan dag ett, säger Martin. Våra APIer har varit desamma under hela Aras historia. Vi tog det ett steg längre med vår senaste investering i xPLM, som förser den globala marknaden med öppna, leverantörsoberoende anslutningslösningar.
xPLM Solution GmbH är f ö baserat i Dresden, Tyskland.

PTC-chefen om miljömässig hållbarhet och PLM
– Externt tryck som är mer eller mindre unikt för offentliga företag har ökat medvetenheten inom PTC om PLMs potentiellt viktiga roll i miljömässig hållbarhet, för att hitta sätt att hjälpa våra kunder att krympa sina klimatavtryck, sa Jim Heppelmann. Vårt klimatavtryck är litet – byggande utsläpp och flygbiljetter – men fotavtrycken från många av våra industriföretag är enorma i jämförelse. Att minska utsläppen måste börja högt uppströms i utvecklingen av produkter och verksamhet.

Heppelmann tillade:
– PLM-leverantörer har en stor roll att spela för att hjälpa våra kunder att förutsäga, förstå, kringgå, optimera, producera och betjäna på ett mer hållbart sätt. Vertikal PLM-integration och att matcha de många olika formerna och stilarna för produktutveckling är centralt.
Han jämförde den snabba ”cirkulationen” av sko- och sportkläderprodukter med sina fyra månaders produktcykler och behov av snabbhet till marknaden med Volvo, som använder samma motordesigner för alla sina motoriserade produkter. Heppelmann påpekade i detta att var och en av dessa plattformar och strategier, ”kräver en något annorlunda PLM-strategi.”

Att förändra sättet att bygga produkter
– Vårt uppdrag är att förändra sättet du bygger nya produkter på, sa Martin från Aras, ett tema som Hemmelgarn och Heppelmann hakade på.
– Vi vill säkerställa att du kan fortsätta att förnya, växa och utvecklas med din PLM-lösning, så att den inte håller dig tillbaka, och du kan fortsätta att utveckla de produkter vi är beroende av varje dag, fortsatte Martin.
Han talade här också om ett terminologiskifte: att ”hjälpa till att bygga produkter” istället för att ”hjälpa till att utveckla” dem.

Detta återspeglar hur PLM omfattar försörjningskedjan och dess relation till hållbarhet, såväl som PLMs plats i de expanderande organisatoriska arkitekturerna och den avgörande rollen för end-to-end-kopplingar. Eller, som Heppelmann på PTC ser det:
– Kunder gör det inte för att de bara vill att deras data hanteras. De vill att deras problem ska lösas!  

Sammanfattningsvis: Vi är inte bara ’produktlivscykelhantering’ längre. PLM har flyttat position och täcker idag mycket utöver produktutvecklingen.  Nu är det ”livscykelhantering”, inte bara EDM eller PDM eller vad de nu kallar det. Livscykelhantering handlar inte längre bara om att komma på nya saker. Vi ser mer spänning och passion hos våra kunder, och jag tror att det är därför.
– PLMs nya namn borde kanske vara ”Enterprise Lifecycle Management”, som föreslagits av PLM-veteranen Roger Hobley, teknikutvecklingschef, Maritime Services, BAE Systems, Kanada, i sin presentation tidigare samma dag.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title