Annons

TRONSKIFTE när Siemens PLM kliver om Dassault Systemes i toppen på intäktsligan

Ibland händer det stora saker i det tysta. När respekterade analytikern CIMdata vid halvårsskiftet i sedvanlig ordning släppte sina rapporter över utvecklingen på PLM-marknaden hände det som PLM&ERP News pekat på som en trend när det gäller marknadsandelar och försäljning. Siemens PLM har sedan ett par år haft en intäktskurva som pekat mot att man varit på väg att gå om mångåriga marknadsettan Dassault Systemes, i vart fall när det gäller direkta intäkter.
2018 blev nu året när detta hände. Av CIMdatas sammanställning över 2018 års direktintäkter i 2019 års rapport så toppar nämligen Siemens PLM för första gången listan, före Dassault och Autodesk.
Därmed bryts för första gången Dassaults hegemoni i toppen. Så här ser listan över de PLM-spelare som CIMdata samlar under begreppet, ”Mind Share Leaders”, och som kan betecknas som de marknadsledande: 1. Siemens PLM 2. Dassault Systemes 3. Autodesk 4. IBM 5. PTC 6. SAP

Det mest anmärkningsvärda är alltså skiftet i toppen på intäktsligan. Både Siemens och Dassault gör i och för sig anmärkningsvärt goda intäktsökningar, men Siemens tar det största klivet uppåt av de två toppspelarna.
Läget 2017 (skildrat i CIMdatas 2018-rapport) var att Siemens PLM drog in ca 3,2 miljarder dollar, medan Dassault då låg på ca 3,6 miljarder dollar.
När analytikern nu summerar 2018 (i 2019 års rapport) har den tyska PLM-giganten ökat med ca en miljard dollar, till ca 4,2, medan Dassaults ökning för 2018 stannade vid ca 400 miljoner dollar till summa ca 4 miljarder dollar. Därmed blir tronskiftet ett faktum.

Mentordivisionen har under det senaste året fått se en stark organisk tillväxt, bl a via en stororder från flygplansjätten Boeing, vilket ytterligare bekräftar det stora värdet i Siemens satsning på att köpa denna lösning.

EDA-intäkterna boostar Siemens PLM
Det som framför allt bidragit till Siemens jättekliv är intäkterna från EDA-sidan (”Electronic Design Automation”), vilket handlar om verktyg för design och konstruktion av elektroniska system. Här betyder förstås Siemens köp av Mentor Graphics 2017 en hel del. Elektronik, design av integrerade kretsar (IC) och mönsterkort (PCB, ”Printed Circuit Board”) har fått en närmast exponentiellt ökad betydelse i alla produkter.
Siemens PLM-basens, Tony Hemmelgarn, beslut att satsa på inköpet av Mentor har fått en enormt stor betydelse för företagets kapacitet att möta de här bitarna inom produktutvecklingen. Mentordivisionen har också under det senaste året fått se en stark organisk tillväxt, bl a via en stororder från flygplansjätten Boeing, vilket ytterligare bekräftar det stora värdet i satsningen. Man har också inom Siemens digitala division, Digital Industries, också lagt ner en hel del krut på att få ihop integrationen av Mentors kapabiliteter med bolagets PLM-plattform, Teamcenter.
Totalt är Siemens EDA-relaterade inkomster den största delen av totalen med i närheten av 1,5 miljarder dollar.
Andra områden inom Siemens som växer är simulerings- och analyssidan (Simcenter). NX-mjukvaran på CAD-sidan är också en god och fortsatt stark dierktintäktsgenerator, medan mainstreamlösningen Solid Edge fortfarande representerar en mycket liten del av intäktstotalen.
I sedvanlig ordning är förstås också bolagets cPDm-bitar (”collaborative Product Definition management”, PDM) starkt bidragande orsak till topplaceringen, med direktintäkter på ca 800 miljoner dollar.

Dassaultchefen, Bernard Charles, har fått se sig omsprungen av tuffaste konkurrenterna Siemens PLM när det gäller direktintäkter inom PLM. 2018 var första året DS inte toppade denna lista. BILD: Simon Dawson, Bloomberg/Getty Images

CAD-sidan dominerar fortfaran intäktsbilden inom Dassault
För Dassault är det framför allt bolagets CAD-lösningar med flaggskeppet CATIA och mainstream desktop CAD-mjukvaran SOLIDWORKS, som står för den dominerande andelen av bolagsintäkterna. Men även DS’ cPDm-lösning ENOVIA bidrar med en ansenlig direktintäktsandel, en dryg miljard dollar faktiskt. Även simulerings- och analysverktygen i SIMULIA-sviten är en god inkomstkälla, med ca 750 miljoner dollar.

CAD-området är Autodesks överlägset största intäktskälla. För 2018 dominerade bolagets intäkter av dels AEC-lösningarna och dels MCAD-sidan med klassikern Inventor. På bilden en modell i Inventor 2020.

Autodesk lever på CAD
För direktintäktstrean Autodesk är det i sedvanlig ordning CAD-verktygen, främst AEC-lösningarna och Inventor, som ger de största direktintäkterna, medan cPDm och simulering och analys ännu genererar jämförelsevis tämligen små intäkter, i ”ett-par-hundramiljoner-dollar-klassen”.

PTC: IoT och Vuforia växer, men cPDm och CAD dominerar
När det gäller PTC ska noteras att man ännu inte tycks ha fått ett lyft som motsvarar marknadsretoriken runt bolagets IoT-lösningar. Man ligger ännu, som listfemma avseende direktintäkter, en bra bit efter ledarna med en intäktstotal på ca 1,3 miljarder dollar. CPDm-området (Windchill) står parallellt med CAD för de största intäktsandelen, medan IoT- och Vuforia-verktygen i och för sig är i växande, men ännu bara står för en knapp fjärdedel av intäkterna.

Slutligen: Hur ser det ut när man tittar på intäktstotalen med återförsäljar- och partnerintäkter inräknade? Detta ska vi återkomma till i en kommande artikel, liksom hur det ser ut för PLM-orådet totalt och med avseende på sub-PLM-bitar, som CAE, EDA, cPDm och annat.
Missa inte att följa PLM-utveckliungern på PLM&ERP News.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title