Annons

cPDm: Daimler Trucks byter ut trotjänaren SMARAGD mot nya Siemens Teamcenter-uppbyggda PLATON-plattformen

PLATON ersätter SMARAGD. I dagarna har det blivit klart att världens största lastbilstillverkare, tyska Daimler Trucks byter ut sin äldre, egenutvecklade produktdatabas SMARAGD mot Siemens Digital Industries Softwares toppmoderna cPDm-mjukvara (collaborative Product Definition management) Teamcenter. Detta efter en tuff kamp mot framför allt PTCs PLM-lösning Windchill. Den nya Daimler Trucks plattformen döps till PLATON. Det uppger idag källor inom bolaget.
Den nya mjukvaran blir PLM-backbone inom bolaget och ersätter alltså legacy-systemet SMARAGD, som funnits i drift sedan början på år 2000. Bland annat kommer den idag lönsamhetskritiska BOM-hanteringen att skötas inom ramen för Teamcenter.
Enligt PLM&ERP News research så var det när Daimler Trucks bytte CAD-system 2015-16 (till NX) en affär som innehöll cirka 5 500 till 6 500 säten. När det gäller cPDm ligger antalet licenser troligen på minst samma nivå, men inte uteslutet t o m något högre. Siffran har inte bekräftats, men det är rimligt att anta att vi talar om siffror i närheten av detta i dagens affär. Daimler Trucks satsning är därmed utan tvekan en stor affär även i monetära termer.
På CAD-sidan jobbar Daimler Trucks som sagt i Siemens flaggskepps-produkt NX, en satsning som har sina rötter i en implementation av mjukvaran under 2015-16, inom Daimler Mercedes-koncernen, där lastbils-och bussdivisionen ingick som en affärs-enhet innan man knoppades av och blev ett ”eget” börsnoterat bolag vid årsskiftet.
Den numera bolagsmässigt självständiga fordonstillverkaren är världens största tillverkare av tunga lastbilar och har ca 100 000 anställda. 2021 landade Daimler Trucks intäkter på runt 45 miljarder dollar, vilket gjorde företaget betydligt större än både svenska Volvo- och tyska Volkswagen-koncernerna inom lastbilssegmentet. Totalt har Daimler Trucks sju varumärken under ett tak: Freightliner, Western Star, Thomas Built Buses, Mercedes-Benz, Setra, BharatBenz och FUSO.
Klart är vidare att Daimler Trucks har sedan tidigare jobbat i Siemens Digital Industries Softwares mjukvaror på PLM-sidan, bland annat är SMARAGD-systemet byggt på Teamcenters föregångare Metaphase, som givetvis graderats upp under åren. I övrigt har bolaget på senare till också gjort andra större investeringar i mjukvaror från Siemens, t ex på simulerings- och analyssidan där man har en större installation av StarCCM +, som PLM&ERP News rapporterade om i början av året.

Det är alltså en global spelare med stor tyngd som nu väljer att bygga upp en produktutvecklingsmiljö baserad på digitala tvillingar enligt Siemens’ koncept och företrädesvis då också med Siemens mjukvaror.
PLM&ERP News erfar vidare att slutkampen om vilken lösning Daimler Truck skulle välja stod mellan Siemens Digital Industries Software och PTCs cPDm-lösning Windchill. En kamp där alltså Siemens drog längsta strået. Detta i bjärt kontrast till Volvo Group, som valt att konsolidera sig på PTCs PLM-mjukvaror.

Inom parentes ska också noteras att Daimler Trucks har svensken Marcus Claesson som grupp-CIO.

Bytte till NX CAD 2015-16
Till bakgrunden hör vidare att Daimler-koncernen tog ett stort kliv mot den miljö man har idag i samband med att man under åren runt 2015 beslutade sig för att fasa ut Dassault Systemes CAD-program CATIA V5, för att istället gå över till en mer renodlad produktutvecklingsmiljö, baserad på Siemens flaggskeppsprodukt inom CAD, NX.

Att man nu går vidare och expanderar Siemens-miljön på Teamcenter-sidan och ersätter den tidigare konfigurationsdatabasen och legacylösningen SMARAGD, innebär, som noterades ovan, att lösningen bl a kommer att hantera BOM-sidan (Bill of Materials), något som är en av fordonsbranschens mest framgångskritiska bitar.

Till saken hör att få bitar är mer kritiskt för framgång inom fordonsutveckling än BOM-data, produktstrukturer och konfiguration. Att ha effektiva digitala verktyg för detta är A och O. Konfiguration och BOM-hantering är kort sagt fordonssidans smör och bröd. Tillverkningen handlar bokstavligen om att producera miljontals stycklistor (BOMar) varje år. Summan av kardemumman är att detta är nära kopplat till hur väl ett företag kommer att lyckas i affärer, kanske är det en av de mest avgörande faktorerna för att skapa lönsamhet.
Men satsningen på Siemens Digital Industries Softwares’ Teamcenter version 14 som bas för också med sig att affären gissningsvis också innehåller integrationslösningar till Daimler Trucks andra större Siemens-installationer, som CAD-systemet NX, simuleringslösningen StarCCM + och Capital (elektriska system), och annat, t ex SAP (ERP).

En bransch under dramatisk omstöpning
Dagens avslöjande är dels en indikation på att övriga Siemens-installationer fungerar bra och dels att den teknologiska praktik och vision som Siemens-folket demonstrerat för Daimler Trucks ligger på en sådan nivå att den anses täcka in de framtida behoven inom e-Mobilitet.
Det senare är inte minst av stor vikt i en tid när fordonsbranschen stöps om i grunden, primärt med elektrifiering av samtliga fordonsmodeller, men också relaterat till autonomi-utvecklingen som kommer att innebära stora förändringar av hur transportkoncepten byggs om. Inte minst har utvecklingen av batterilösningar och interaktion i fordonskontexten enormt stor betydelse.
En av de andra intressanta superaspekterna på dagens meddelande om Daimler Trucks byte till en toppmodern version av Teamcenter är de implikationer detta kan få när det gäller bolagets samprojekt med Volvo Group kring vätgaslösningar i ett separat samägda bolag Cellcentric. Det förefaller inte orimligt att man även i detta bolag kommer att använda sig av Siemens-lösningarna, även om Volvo Group i dagsläget gått mot en renodling av sin PLM-miljö, baserat på PTC’s PLM-svit Windchill och CAD-mjukvaran Windchill.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title