Annons

Tuffa utmaningar när AVEVA, Aras PLM och McDermott tar nya grepp om hållbarhet inom energisektorn

BOLAGEN TECKNAR STRATEGISKT UTVECKLINGSAVTAL med McDERMOTT GLOBAL.
Det är full fart framåt som gäller för uppstickaren Aras PLM, och då inte bara när det gäller traditionell PLM-utveckling riktad mot verkstadsindustriell produktutveckling. Denna gång handlar det istället om Asset Lifecycle Management, ALM, alltså livscykelhantering av anläggningstillgångar, typ kärnkraftverk och oljeanläggningar. Den amerikanska PLM-spelaren annonserar idag att man har gått ihop i ett strategiskt partnerskap med AVEVA, där dessa två aktörer tillsammans, bl a byggt på Aras PLM-lösning Innovator, signerat ett långsiktigt avtal med design- och byggföretaget McDermott Global. Syftet är att vidareutveckla McDermotts kapacitet för livscykelhantering av tillgångar inom energisektorn (förnybar energi, olja, gas och kärnkraft).
AVEVA, numera ägt av automationsjätten Schneider Electric, är en tung partner i sammanhanget, som en av världens ledande leverantörer av industriell programvara. Tillsammans med Aras lågkodplattform Innovator, som är försedd med det mersta av vad som behövs ifråga om applikationer för utveckling, produktion och drift av komplexa produkter har projektet goda möjligheter att bli framgångsrikt.
PLM-implementationer är inga enkla saker i dagens komplexa miljöer och bland syftena i samarbetet mellan AVEVA och Aras är att övervinna utmaningarna med att installera PLM-lösningar i stora specialdesignade projekt och i driften av kontinuerliga processtillgångar.
Aras-chefen, Roque Martin, pekar i en kommentar specifikt ut en vanligt förekommande tuff utmaning i sammanhanget, den digitala tråden:
– AVEVAs lösningar för anläggningstillgångar, byggda på Aras-plattformen, kommer att göra det möjligt för McDermott att designa och bättre hantera sina kunders tillgångslivscykeldata. Detta inte minst genom att utnyttja en helt uppkopplad digital tråd kring anläggningarnas tekniska och verksamhetsrelaterade information.
I realiteten handlar detta om att utveckla sömlös integration av Aras Innovator med AVEVA Unified Engineering, AVEVA Asset Information Management och andra AVEVA-verktyg och tjänster kommer att möjliggöra skapandet av ett tekniskt registersystem. Poängen är att skapa en enda pålitlig sanningskälla för att vässa teknisk effektivitet, datakontroll, datadistribution och spårbarhet över hela anläggningens livscykel. Tveklöst görbart, men också en tuff utmaning.

Integrationen av AVEVAs och Aras två verktygsuppsättningar tillsammans, representerar en stark digitalt centrerad exekveringslösning, som sammanför beprövade EPC-verktyg med de robusta digitala transformationsmöjligheterna hos den lågkodade Aras-plattformen för att digitalisera industriprocesser som för länge har varit dokumentcentrerade kring papper, säger McDermotts Vaseem Khan (bilden ovan), SVP för bolagets globala operationer.

McDermott-avtalet följer på ett nyligen genomfört OEM-partnerskap, mellan AVEVA och Aras, för att leverera en ny serie skalbara AVEVA-erbjudanden, byggda ovanpå den modulära Aras Innovator-plattformen.
McDermott är som sagt ingen liten aktör inom energiarenan. Bolagets lokalt fokuserade och globalt integrerade resurser är verksamma i över 54 länder och omfattar mer än 30 000 anställda, en diversifierad flotta av specialfartyg för marina konstruktionsfartyg och tillverkningsanläggningar runt om i världen.

Lång relation med AVEVA
I pressmaterialet skriver Aras att deras plattform, ”kommer att utöka funktionerna hos AVEVAs betrodda EPC-verktyg till ett samarbetsprojektrum inklusive kravhantering och arbetsflödesdrivna funktioner.” EPC står för Energy Performance Certificate.
McDermotts Vaseem Khan, SVP för bolagets globala operationer, säger i en kommentar att utvecklingsavtalet understryker den långa relationen man har med AVEVAs lösningar:
– Men avtalet betonar också vikten av den relation vi bygger med Aras PLM. Integrationen av AVEVAs och Aras två verktygsuppsättningar tillsammans, representerar en stark digitalt centrerad exekveringslösning, som sammanför beprövade EPC-verktyg med de robusta digitala transformationsmöjligheterna hos den lågkodade Aras-plattformen för att digitalisera industriprocesser som för länge har varit dokumentcentrerade kring papper. Vi är glada över att se det potentiella värdet av detta utvecklingsprogram.

3D-modell av en oljeanläggning gjord i AVEVAs programmiljö.

Dataintegration och digitala tvillingar
Om McDermott ska sägas att bolaget, enligt pressmaterialet, är en av de globala spelarna som, ”formar energiomställningen mot hållbarhet runt om i världen genom kapitalprojekt, ingenjörskonst, konstruktion och annat.”
Företaget har jobbat ihop med AVEVA under lång tid. I detta utnyttjar man AVEVA och deras lösningar för dataintegration och digitala tvillingar. Detta är emellertid inga enkla saker och för att öka effektiviteten, minska kostnaderna och förbättra sina produkter kommer alltså Aras PLM-plasttform, Innovator, in i handlingen. Bland annat för att att vässa datadelningen i AVEVA Engineering.

Rob McGreevy, AVEVA.

AVEVAs CPO, Rob McGreevy, Chief Product Officer, konstaterar i detta värdet av att vara tre tunga aktörer i utvecklingsarbetet.
– Absolut, McDermotts ingenjörsexpertis utgör en viktig del för att bygga den banbrytande branschlösning vi tar sikte på. Det är akut nödvändigt för att förbättra resultaten inom energi-, kärnkrafts-, marin- och andra sektorer. Vår förmåga att hantera livscykeln för tillgångar som utvecklats tillsammans med Aras kommer att ge konkurrensfördelar för kunder som går med i det vi kallar ”Lighthouse-programmet.”

Effektiv hantering av tillgångars livscykel
De tre projektdeltagarna delar en vision om och engagemang för datacentrerad digital leveranshantering. Utvecklingsprojektets åtagande är grunden för att förena data och dokumentleveranser och automatisera affärsprocesser. Det tekniska systemet för registrering blir möjliggöraren för att få till förbättrad förändrings- och konfigurationshantering, kravhantering, leverantörsutbyte och andra nyckelfunktioner som krävs av kunder för effektiv livscykelhantering.

– En uppkopplad digital tråd är ett av målen, säger Aras PLM-chefen, Roque Martin (bilden t h).
Målet med Asset Lifecycle Management och Lighthouse-avtalet är att realisera fördelar i termer av lägre kostnader och risker under projektets livscykel, att förbättra beslutsfattande stöd över hela tillgångens livscykel, uppnå bättre efterlevnad och spårbarhet och förbättra samarbetet i branschen ekosystem.
Som en bakgrund kan slutligen noteras att ett ”Lighthouse-avtal” avser ett avtal mellan ett mjukvaruföretag och en utvald grupp av tidiga användare eller betatestare, som går med på att använda och ge feedback om företagets programvara. Detta gör att företaget kan förfina programvaran innan en bredare release.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title