Annons

TUFFA UTMANINGAR väntar nye SKF-chefen Rickard Gustafson efter de turbulenta åren på SAS

PLM&ERP News’ chefredaktör, Verdi Ogewell, har i en färsk artikel, baserad på en djupintevju med kullagergigantens CTO, teknikchefen Victoria Van Camp, tittat närmare på de utmaningar bolaget möter i den omstöpningsprocess av verksamheten man befinner sig mitt uppe i. Rickard Gustafsson kommer i detta att få mycket att göra. Inte nog med att Coronviruset och pandemin ställer till det i planeringskalendern och i fabrikerna mitt i en omfattande digitaliseringsprocess, bolaget befinner sig dessutom i ett industriellt tidevarv där det mesta som tidigare gällt ställs på huvudet. På få ställen är detta lika tydligt som inom kullagerbranschen och för en industrijätte som SKF. Bolaget – med 43,000 anställda, 100 fabriker globalt, och en omsättning som 2019 landade på nära 10 miljarder dollar, motsvarande 86 miljarder kronor – genomgår idag ett skifte av affärsmodell med tillhörande teknologiförändringar, automatiserade produktionsprocesser och annat. Man avancerar i hög grad fram mot ett genomslag dels för Industri 4.0-upplägg, dels för ”Product-as-a-Service-tanken.”
Inga enkla saker alltså, men Gustafson har gjort ett gott arbete på SAS när han lett bolaget igenom alla de kriser man gått igenom under ett decennium. Han gjorde också ett imponerande starkt intryck i samband med Coronautbrottet för ett år sedan, en händelse som i ett slag i stort sett slog ut all verksamhet för bolaget.

Rikard Gustafson har en stark bakgrund och erfarenhet från tuffa situationer.

VAN VID HETLUFTEN
Klart är alltså att Rickard Gustafson som koncernchef för SAS är van vid hetluft. Han har också en bakgrund som är solid både sett i ett affärsmässigt- och teknologiskt perspektiv. Innan han kom till SAS för tio år sedan var han VD för försäkringsbolaget Codan/Trygg Hansa och han har haft flera befattningar inom General Electric. Han har även en civilingenjörsexamen från Linköpings universitet.
Hans Stråberg, styrelseordförande i SKF, säger i en kommentar:
– Efter en grundlig och robust sökprocess är vi mycket nöjda att kunna välkomna Rickard Gustafson till SKF. Hans starka och moderna ledarskap, breda internationella erfarenhet och energi gör honom till rätt person att leda det fortsatta genomförandet av SKFs strategi och ta SKF till nästa nivå av lönsam tillväxt och utveckling.
I centrum för det SKF som möter Rickard Gustafson finns redan en rad idéer och ett starkt produktionskoncept, sjösatt av avgående koncernchefen Alrik Danielsson. SO Hans Stråberg ger också Danielsson erkännande för detta:
– Styrelsen vill tacka Danielson för hans betydande bidrag till SKFs utveckling under sin tid som VD och koncernchef, säger Stråberg.
Men vad går detta bidrag ut på?

WORLD CLASS MANUFACTURING-VISIONEN
På basplanet finns en vison kring hur bolagets fabriker ska automatiseras och arbetet är dessutom redan igångsatt i form av ”World Class Manufacturing-konceptet”.
Siktet är inställt på att ha en fullständigt flexibel och skalbar produktion, utan att behöva anställa arméer av människor. Varför är det så viktigt?
– Vi tror att med IoT gör att vi ska kunna avveckla detta med mellanlager. Om man tänker efter; vilket otroligt slöseri det är att det måste ligga saker på stock. Det finns säkert beräkningar på vilka enorma värden som ligger på lagerhyllor, men det man egentligen vill åt – förutsatt att vi kan komma till en värld där allt är sensoriserat – så ska alla dessa sensorer som finns, eller ska finnas, i alla maskiner som står och går ute i världen – är att få till sensorer kopplade till fabriker; sensorer som ska kunna säga till att, ”nu behöver vi ett rullager, eller nu behöver vi ett cylindriskt lager”. Vi vill alltså komma ned till egentligen en en-stycks-produktion med noll ”re-setting”. Förr kunde man bara drömma om sånt – idag finns verktygen som gör det möjligt att kundernas maskiner ”talar om” för oss när det är dags, säger bolagets CTO, Victoria Van Camp, i Verdi Ogewells purfärska intervju med henne.

Missa inte att läsa den rykande färska djupintervjun med SKFs globala CTO, Victoria Van Camp, som PLM&ERP News chefredaktör, Verdi Ogewell, publicerat på vår amerikanska systersajt, engineering.com – klicka på rubriken för att länkas till artikeln: ”Can PLM Developers Really Deliver End-to-End Solutions? SKF’s CTO is Skeptical”

Det handlar alltså inte om någon typ av entusiasm över vilken fantastisk teknik det finns och att den ska införas bara för att den är ny. Det handlar om en konsekvens av något som behövs och som kan lösas på ett smart sätt.
– Vi har detta i vår Göteborgsanläggning och bygger det nu också i vår tyska anläggning i Schweinfurt. Inte rakt igenom ännu, men det är under stegvist införande. Det är också så att ska vi överhuvudtaget kunna producera i Europa måste vi ha den automatiserade skalbarhet och flexibilitet jag talar om för att det ens ska vara möjligt att komma till lönsamhet. Men ”World Class Manufacturing”-tanken finns förstås med grundkoncepten för de fabriker som är under uppförande i Kina t ex. I det senare fallet startar vi också från ett blankt papper, vilket givetvis underlättar att komma rätt från början. I de fabriker där vi redan har maskiner och etablerade produktionslinjer är genomförandet givetvis svårare, säger Van Camp.

När det gäller verktygsarsenalen man har på PLM- och automationssidan för att genomföra sin vision har SKF lösningar från PTC, PLM-sviten Windchill, på produktutvecklingssidan och ett smart factory- och IoT-upplägg baserat på Siemens Digital Industries ”Closed-Loop Manufacturing” på tillverkningssidan.

TROR INTE PÅ INKREMENTELLA LÖSNINGAR
Hur implementeriar man den nya tekniken? En sak är tydlig, SKF tror inte på inkrementella lösningar i detta. Satsar man ska det på ett sätt vara fullt ut. Inte så att man ställer en helt fungerande existerande fabriks framtid på spel i ett teknikexperiment. Långt därifrån. Istället handlar ”fullt ut-satsningen” om att välja ut en produktionslina i en fabrik och i denna köra det nya systemet fullt ut.
SKFs modell är att implementera enligt tre huvudfaser:
1) Icebreaker
2) Skala upp
3) Ställa in ”benchmarks”

Tanken är att för att vara effektiv måste man välja och satsa på en fabrik och en produktionslinje och göra det fullt ut. Det är inte farligt; om det inte fungerar påverkar du inte mer än just en fabrik och en produktionslinje. Man har fortfarande resten av sina ”gamla” anläggningstillgångar till sitt förfogande.
Det finns också lärdomar att göra av varje misslyckande, menar Van Camp. ”Och med de upplevelserna i din ryggsäck kan du börja om igen och förhoppningsvis lyckas bättre nästa gång.”
Alltså: Börja inte stort, börja inte med alla på en gång, men där du satsar – gå ”all in”!
Sammantaget kokar detta ner till att använda människor i produktionen, där människor behövs. Men det innebär inte att vi på något sätt rationaliserar bort alla människor från vår produktion. SKF kommer alltid att behöva människor, men de kommer att göra andra saker än tidigare tunga, slitsamma, manuella och repetitiva arbetsuppgifter, t ex på servicesidan. Maskiner och robotar, styrda av smarta AI-algoritmer och ”machine learning” monterar exempelvis sfäriska rullager istället för att det görs för hand.

Missa inte intervjun med Victoria Van Camp, som finns publicerad på PLM&ERP News amerikanska systersajt, www.engineering.com. Klicka på länken nedan för att läsa artikeln:
Can PLM Developers Really Deliver End-to-End Solutions? SKF’s CTO is Skeptical

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title