Annons

Tunga Enfovärvningar när Pulsen fokuserar integration

Integration är tveklöst en av de stora nyckelfrågorna när digitaliseringsvågen rullar vidare. Ämnet är prioriterat på marknader och detta får klart avspeglingar i marknadsaktörernas satsningar. Pulsenkoncernen är en av de större spelarna i IT-branschen – 1300 anställda och en koncernomsättning på 2,7 miljarder kronor – och integrationsområdet är viktigt för bolaget. Idag meddelar man att Pulsen Integration stärker sin organisation för att accelerera tillväxten inom detta snabbväxande affärssegment.
Nyligen tillträdde John Torgersson som ny VD (1 februari) för bolaget och han får i mars Karin Nordström som adderande resurs; hon blir ny COO, Chief Operating Officer.

Pulsen Integrations verksamhet sträcker sig över både offentlig och privat sektor. Med lösningar inom bland annat integrationer, identitetshantering och IT-säkerhet är bolaget verksamt på några av IT-marknadens hetaste segment just nu. Det är i skenet av detta de senaste värvningarna skall ses.

Flera Enfovärvningar. Bolaget satsar på långsiktig tillväxt och stärker upp den egna organisationen med nya ledningspersoner. Den 1 februari tillträdde John Torgersson som ny VD för bolaget. Han kom tidigare från en roll som senior VP Integration på Enfo. Och nu i mars får han sällskap i ledningen av ytterligare en tidigare Enfomedarbetare: Karin Nordström.

– Jag är jättetaggad inför utmaningen att lära mig allt om Pulsen, om det vi levererar och om alla härliga medarbetare. Något som passar mig väldigt bra är att Pulsen har ett kund- och medarbetarfokus samt är ett tydligt entreprenörsdrivet företag med en långsiktighet inbyggt i entreprenörskapet. Här finns värderingar som stämmer mycket väl in på mina egna, kommenterar Karin Nordström.

Nyinrättad position för Nordström. Karin Nordström kommer ha en nyinrättad roll på Pulsen Integration, med ett helhetsansvar kring att få den dagliga verksamheten att fungera bra. Hon ser sig själv som en möjliggörare som stöttar både kunder och medarbetare på vägen mot målet – en leverans som alla är nöjda med.

– Jag är mycket glad över att Karin börjar hos oss. Våra vägar korsades första gången redan för fyra år sedan. I Karin har vi fått en mycket kompetent och duktig medarbetare som kommer vara en nyckelperson framåt i utvecklingen av Pulsen Integration, kommenterar Jonus Bartholdson, VD för Pulsenkoncernen.

Lära känna kunderna. Att arbeta nära kunderna är en viktig del i Karin Nordströms roll. Bland det första hon vill göra när hon börjar på Pulsen är att komma ut till kunderna för att lära sig mer om deras specifika utmaningar och möjligheter. För Karin är det avgörande att organisationen arbetar långsiktigt för att skapa goda relationer och har en helhjärtad ambition att vilja hjälpa kunden framåt

– Integration är ett extremt intressant område. Men det är också väldigt komplext att få ihop helheten för en verksamhet. När digitaliseringen ger allt mer av en helautomatisk hantering och när fler system, IoT-enheter, organisationer och människor ska kopplas samman skapas fantastiska möjligheter. Det ställer samtidigt stora krav på att kunna göra hanteringen snabb, flexibel och framför allt säker i varje led. Här är det också viktigare än någonsin att förstå kundens verksamhet och hjälpa kunden identifiera sina verkliga behov, så att vi kan stötta dem fullt ut, säger Karin Nordström.

Bästa vägen inte alltid enklast. Vi vill att kunden ska uppleva att Pulsens konsulter vill göra skillnad. Det kan handla om att man tar den bättre vägen istället för den enklaste vägen, och att man vågar ifrågasätta beställningar från kunden som inte ger bäst resultat för att lösa behovet. Pulsen är inte ett bolag som säger ja till allt kunden säger, utan snarare en partner kunderna kan lita på och hålla i handen även när det blåser. Våra konsulter bryr sig helt enkelt om sina kunder och ser till att göra en så bra leverans som möjligt. Där är det också värdefullt att ha ett lite större och lite längre perspektiv än bara en enskild lösning. Det vi verkligen är ute efter är att hjälpa och underlätta för kunderna att lyckas i sina affärsprocesser och sin verksamhet, säger Karin Nordström.

Karin Nordström börjar på Pulsen den 12 mars.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title