Annons

TV-REPORTAGE: Ericsson, PLM och den tuffa vägen mot ”Networked Society-visionen”

- Hur många 140-åriga hightechföretag finns det i världen, undrade svenska telekomgiganten Ericssons CIO, Johan Torstensson, i en PLM-presentation för en tid sedan.
Svaret är uppenbart; inte så många.
- Du kan googla det, fortsatte han, men jag kan lova dig att det finns väldigt få.
Men Ericsson tillhör hur som helst denna exklusiva kategori - så, vad är hemligheten?
- När de tekniska utmaningarna kommer accelererar vi. Och vi har utmanats i 140 år, fortsatte Ericssons CIO och utvecklade resonemanget i riktning mot att förändring och innovation är ett evigt inslag i utvecklingen och det enda man kan vara säker på är att ingenting tekniskt sett blir lättare:
- De senaste 15 åren är typiska. Vi har förflyttat oss från ett läge där vi hade 10 till 15 konkurrenter till dagens hundratals. Varför? Vi har gått in på nya marknader för att vi helt enkelt var tvungna. För 15 år sedan kom 73 procent av våra intäkter från hårdvara. Idag är siffran nere på 30 procent, resten handlar om programvara och tjänster.
En djupgående transformation alltså och PLM, eller snarare en produktinnovationsplattform (PiP), spelar en nyckelroll: Dassault Systemes 3DEXPERIENCE, som Ericsson beslutade att satsa på och implementera för ungefär två år sedan. Men varför valde man denna? Hur har implementeringen fungerat? Håller tidsplanen? Och hur påverkar krafterna som driver den digitala omvandlingen Ericsson och andra företag?
Det här är ämnena i dagens TV-reportage och en längre artikel, som publicerats på vår amerikanska systersajt, engineering.com. Här får du höra mer från:
* Ericssons CIO, Johan Torstensson.
* Företagets "networked society evangelist", Erik Kruse.
* Dassaults Mårten Gustafsson, som leder bolagets skandinaviska verksamhet.

Missa inte att titta på vårt TV-reportage och läsa den längre artikeln på  engineering.com. Klicka på rubriken nedan:
Ericsson, PLM and the Challenging Path to the Networked Society – TV Report

Femte största mjukvaruföretaget i världen
Dagens Ericsson är ett företag under förändring. Det är inte bara deras egna interna förhållanden som förändrats; det är snarare en spegling av en dramatisk omvärldstransformation, med digitaliseringstrenden och dess effekter som drivmotorer.
Det har varit en smärtsam resa med tunga neddragningar och nya affärsprioriteringar. Men, poängen är att de nu tycks vara på väg mot en ljusnande framtid.

Bolagets CIO, Johan Torstensson konstaterar exempelvis att, ”vi är faktiskt också det femte största mjukvaruföretaget i världen.” En positionering som måhända är lite överraskande och kanske till och med okänd för många. Men så är det och på toppen av detta ligger man väl till i racet mot 5G; man är t o m, enligt både interna och externa källor, världsledande när det gäller denna nästa generations höghastighetsteknik.
För dom som hängt med bolagets tuffa resa under de senaste åren kan bilden av denna svenska industripärla möjligen vara aningen nedsolkad av de negativa skriverierna. Men faktum kvarstår, Ericsson är hur man än ser på saken ett globalt storföretag. Telekomjätten finns på marknaderna i 180 länder, 40 procent av världens mobila trafik körs över system som levererats av Ericsson och de har cirka 25 000 personer inom FoU och andra avdelningar som arbetar på PLM-plattformen. Totalt är de förstås måndubbelt fler, men på sista raden kokar det ner till att man kan ”vinna framtiden” och bli en ledande leverantör av kommunikativa lösningar i den nya digitaliserade världen.

Att implementera ett nytt PLM-system i en organisation med 25 000 användare, som vi talar om i fallet med Ericsson, är ingen enkel sak. Men man var tvungen att byta för att kunna matcha framtidens krav på vad ett industriellt IT-stöd ska kunna göra. Valet föll på Dassault Systemes 3DEXPERIENCE-plattform (3DX – ett exempel på gränssnittet syns på bilden ovan), efter en tuff fight med Siemens PLM och deras Teamcentersvit. En av de viktigaste delarna av Ericssons plattformsutbyte var att lämna sin tidigare IBM-mainframemiljö, PRIM, i vilken man använde Dassaults tidigare ENOVIA V5/Matrix 10-version som PDM-system. Avsikten var att flytta över till Dassaults 3DX/V6-arkitektur, med ENOVIA V6 som konfigurations- och databasmotor, för att ersätta PRIM. Frågan är hur långt denna omvandling har avancerat. Ett systembyte av denna storlek är svår att genomföra och mycket få planer överlever mötet med implementeringens realiteter, alldeles oavsett vilket system man satsar på. Enligt Dassault fungerar planerna huvudsakligen som avsett, men som Mårten Gustafsson säger i vår TV-intervju:
– Alla produkter har sina ”ups and downs” och det finns mer eller mindre av hinder att övervinna. Men vi övervinner dem, tillägger han.
Det kan man också utgå ifrån att de gör, men det finns en reservation, saker och ting tenderar att ta längre tid än planerat…

En långt ifrån problemfri resa när 25 000 byter PLM-plattform
Allt detta innebär nu inte att vägen framåt är problemfri; långt därifrån. 25 000 personer arbetar på PLM-plattformen – antalet är lätt svindlande och de problematiska effekter som uppstår när den tidigare produktutvecklingsplattformen ska bytas ut mot den nya 3DEXPERIENCE-sviten från Dassault, överraskar knappast. Bara i kraft av medarbetarskarans numerär kan man vara tämligen säker på att det kommer att uppstå bekymmer av olika slag när den månghövdade organisationen ska fås att gå i takt. Varken på Ericsson eller i något annat företag av denna magnitud är något annat att förvänta.
Ekvationens lösning blir heller inte lättare av de senaste årens rasande snabba, disruptiva teknikutveckling och de nya affärsmodeller som följer i fotspåren. För övrigt en utveckling som kommer att fortsätta: Företaget förväntar sig att det 2020 kommer att finnas 26 miljarder digitala enheter kopplade till vad de kallar ”The Networked Society.”

Det är i ljuset av dessa siffror ingen överraskning att bolaget förändras – vilket för övrigt också gäller i stort sett alla andra företag också. Den pågående digitaliseringen är i sanning en strömdelare.
Nya affärsmodeller utvecklas och Ericsson är i sig ett bra exempel på hur dramatisk detta skifte kan vara; förvandlingen från ett hårdvaruföretag till en programvaru-, elektronik- och servicespelare har kostat på. Det har varit en smärtsam resa att gå igenom – och som man i vissa avseenden fortfarande går igenom – en tuff period av nedskärningar och affärsmässiga omprioriteringar där nye koncernchefen Börje Ekholm och hans styrelsekollegor tagit sikte på att eliminera områden som inte är lönsamma eller visar en låg framtida tillväxtpotential. Dock, detta är bara en sida av myntet, den andra sidan visar en tydlig väg till framtiden. Bra exempel är alltså 5G, men också molnplattformar i allmänhet och IoT är lovande segment. Dessa bitar är också grundpelare i Ericssons ”Networked Society-vision”.

Varför är 5G så viktigt? Nästa generations höghastighetsteknik, 5G, kommer att vara absolut nödvändigt för att realisera exempelvis autonoma fordonssystem. Den kan bearbeta data upp till 66 gånger snabbare än den gamla 4G-tekniken och för självkörande bilar räknas varje millisekund. Medan den äldre etablerade 4G-tekniken klarar att reagera på 15-25 millisekunder kommer 5G att klara 1 millisekund. Detta är bara ett exempel på hur mycket processhastighet kommer att betyda i den snabbt närmande framtiden. Den svenska telekomjätten är en av ledarna inom denna teknik och system beräknas att vara igång 2020, enligt bolagets planer.

5G kritisk teknologi för självkörande bilar
Varför är 5G så lovande och viktigt? Flera skäl, men vi tar det generella, övergripande skälet först: Hastighet är, och kommer att vara, en av de mest kritiska framgångsfaktorerna i dagens IT-teknik. Kapaciteten att bearbeta enorma datamängder på kortast möjliga tid, analysera och dra relevanta slutsatser är avgörande för många nya teknikområden och affärsmodeller.
Bryt ner detta till ett mer konkret exempel: autonoma fordon till exempel. Processhastigheten i detta handlar inte bara om att förverkliga produkten självkörande bilar. I fotspåren av denna typ av kapabilitet färdas nya affärsmodeller där du till exempel inte längre köper en bil, men en transporttjänst där du kontinuerligt kan köpa olika tjänster online medan du kör bilen, från flera hästkrafter till musik, parkeringsplats och underhåll.
5G kommer att bidra till att göra det möjligt. Tekniken här kan bearbeta data upp till 66 gånger snabbare och för autonoma bilar räknas varje millisekund. Medan den äldre etablerade 4G-tekniken klarade att reagera på 15-25 millisekunder, kommer 5G att kunna reagera i 1 millisekund, vilket exempelvis kan vara bra om bilen framför dig inleder en nödinbromsning.
I detta har Ericsson satsat tungt. Under de senaste tre åren har man investerat ca 15 miljarder dollar, ca drygt 130 miljarder i svenska kronor, i 5G och de första systemen planeras vara igång 2020. Om satsningen betalar sig återstår att se, men så sent som i mars i år rapporterade koncernchefen Börje Ekholm att beställningarna blivit större och fler än man förväntat sig.
– Vi har en väldigt bra position på de kontrakt som delats ut hittills, säger han i en kommentar och, när han pressas på hur stor andelen är, tillägger han att Ericssons marknadsandel ligger uppemot 50 procent.
Det är framför allt i USA och Asien som efterfrågan på 5G-nät har tagit en ”otrolig” fart, medan det går trögare i Europa, enligt Ekholm.

En milstolpe passerades i juli 2018 på Australias Gold Coast då Ericsson tillsammans med operatören Telstra och Intel framgångsrikt genomförde det första end-to-end 5G, icke-fristående (NSA) 3GPP-datasamtalet i ett kommersiellt mobilnät. Samtalet var det första av sitt slag över 3,5 GHz-spektrumet.

Ett historiskt 5G telefonsamtal
Hur långt har 5G kommit? Mycket långt och i början av juli i år var företaget en del av det första end-to-end 5G icke-fristående (NSA) 3GPP dataanropet på ett kommersiellt mobilnät. Det hela ägde rum på Telstras 5G Innovation Center på Gold Coast Australia i en flerföretagskonstellation: Ericsson, operatören Telstra och Intel.

Med denna prestation har företagen demonstrerat att de tagit 5G ut ur labbet och in i en verklig mobilnätsmiljö. Samtalet var det första av sitt slag över 3,5 GHz-spektrum, med samlade kärnkomponenter från flera företag; vilket krävdes för ett verkligt kommersiellt 5G-nätverkssamtal. Komponenterna var Telstras 5G NSA-kommersiella nätverk, licensierat för 3,5 GHz-kommersiellt spektrum, Ericssons 5G NR-radio 6488, med basband och paketkärna för 5G EPC, ett personligt Telstra SIM-kort och Intel 5G Mobile Trial Platform för 5G – NR UE.
– Vi går snabbt fram emot 5G-kommersiell verklighet. Att vi lyckats uppnå det första kommersiella dataanropet med våra partners Telstra och Intel visar på de framsteg vi gjort, från att testa tekniken i ett labb till en 5G-kommersiell nätverksmiljö. 5G är öppet för företag och Ericsson hjälper kunderna att klara det, säger Fredrik Jejdling, EVP och nätverksansvarig på Ericsson, apropå den passerade milstolpen.

Ericssons ”Networked Society-evangelist”, Erik Kruse, menar att förmåga att möta och klara framtidens krav handlar om att tänka utanför boxen i helt andra mönster än idag.

Ericssons ”evangelist”, Erik Kruse: ”Kräver helt nya sätt att tänka”
En föränderlig värld alltså, något som Ericssons ”evangelist” för bolagets ”Networked Society-vision”, Eric Kruse, vet mycket om. Inte minst när det gäller de allmänna utvecklingstrenderna som leder till visionen. Vilka är utmaningarna?
– Jag menar att utmaningarna i huvudsak handlar om ett skifte i tänkesätt och attityd. Om du exempelvis har sålt hårdvara i tjugo år eller ännu längre och sedan flyttar över till att sälja  programvara och tjänster så involveras flera saker; ett skifte av affärsmodell, i arbetssätt och hur du producerar saker, säger han i dagens TV-reportage.

När digitalt ”träffar” företag och tvingar dem att förändra från produktorientering till en mycket mer service- och mjukvaruorienterad verksamhet. Detta är en stor förvandling, som påverkar sånt som hur företaget överhuvudtaget ska styras och hanteras, förklarar Kruse och tillägger:
– Jag tror att alla företag idag kämpar utifrån ett förändrat affärsmodellperspektiv. Man ska sälja programvara med olika prenumerationsmodeller och även se till att du som kund/användare uppdaterar allt på rätt sätt. Ett exempel är att man säljer mobilitetstjänster istället för bilar – det är ett dramatiskt och stort steg och kräver nya attityder, tankesätt och angreppsvinklar. Massor av företag kämpar med detta nu, men vi ser bevis på att de börjar lyckas.

Företagen säljer plattformar snarare än produkter
I sin keynote på Dassault Systemes 3DEXPERIENCE Forum Nordic sa Erik Kruse också att ett stort skifte idag är att företag, ”istället för att sälja produkter, säljer och producerar plattformar”.
– Ja, de måste tänka på att antingen använda produkten eller företaget som en plattform för samarbete med konkurrenter, ekosystempartners och kunder. Allt i akt och mening att påskynda utvecklingen och öka värdet på det som säljs. Spotify är ett bra exempel: spellistor som du kan dela är ett sätt att hitta och utforska ny musik. För en liten summa köper du tillgång till 30 eller 40 miljoner sånger istället för, som tidigare, att betala samma belopp för en plastbit. De tar inte ut extra för den stora mångfalden. Spotify är ett bra ”skal” där man faktiskt kan använda tjänster ännu mer; det blir en plattform för skapande av värde.

Men ”Spotifyis” och ”Ubers” e t c, är en sak när digitaliseringen påverkar hur gamla traditionella företag behöver omorganiseras för att skörda fördelarna med digitalisering, det finns andra saker som är mycket svårare, fortsatte ”Ericssonevangelisten”:
– Du måste arbeta på radikalt nya sätt. Etablera nya KPIs (Key Performance Indicators) och du måste få företaget att bli mycket öppnare och inte så hemligt. Dessutom måste hierarkierna bort och en resa mot mer av nätverksorientering måste inledas. Ge dina anställda möjlighet att faktiskt ta besluten närmare marknaden och kunderna. Vi har sagt det tidigare och det tål upprepas: Dagens konkurrensläge kräver snabbhet. Du måste kunna möta detta. Man kan inte längre ta 6 månader på sig för att fatta ett beslut. Förändringshastigheten ökar och du måste vara smidig och kunna bygga upp de beslutsunderbyggande processerna där du är nära kunder och marknad.

Från en 25-årig mainframelösning till 3DEXPERIENCE-plattformen
Hastighet igen och Erik Kruse är inte ensam för att betona vikten av att kunna agera snabbt. Ericssons CIO, Johan Torstensson, håller med och under den ovan omtalade PLM-presentationen kom han tillbaka till det flera gånger.
– Teknikutvecklingen går så snabbt och är idag så disruptiv att det är svårt att förutsäga vad som kommer att hända 3 eller 4 år framåt i tiden; vilket betyder att PLM-systemet vi har måste vara snabbt, agilt och enkelt att skala upp eller ner i samspel med hur saker utvecklas, säger han.

Han noterade vidare att, ”vi har så många smarta killar i FoU, men de behöver tid att innovera och att uppfinna nya saker.” Hastigheten i systemet är en av de saker som kan skapa denna typ av tanke- och handlingsutrymme.
– Det är mitt jobb att se till att arbetsrummet digitaliseras, blir spännande, ett ställe där man kan interagera och som kan ”ge tillbaka tid” till verksamheten och givetvis också till våra slutanvändare. Vi har haft tillräckligt av ”stulen” tid från system med långsam prestanda och applikationer som tar evigheter på sig och dessutom är svåra att använda.

Allt detta menar Johansson är kopplat till fördelar som Ericsson såg i 3DEXPERIENCE (3DX) plattformen och partnerskapet med Dassault Systemes.

Innan 3DX hade Ericsson ett specialanpassat mainframe-system, PRIM. Det hade sina fördelar, men ansågs inte kunna uppfylla moderna IT-krav. Både i ett internt- och i ett kundperspektiv måste systemet breddas och utrustas med digitaliserad funktionalitet. Enkelt förklarat; vad Ericsson gör är att utveckla, sälja och leverera. Det är en enkel loop, så hur svårt kan det vara att göra dataflödet sömlöst över den här slingan?
– Som sakerna såg ut besvärligare än man skulle kunna tror, hävdade telekomföretagets CIO. Vi hade, och har, många system och starka processorganisationer och verktyg i Ericssons olika gruppfunktioner. Men om vi tittar på hastigheten i kommunikationen och överföringar mellan systemen så var det inte okej. Det saktade ner oss.

Att skapa ett kundcentriskt system en nyckel
Ett annat problem var att Ericsson ville ha smidiga lösningar som gör det möjligt att titta på saker från bakänden, ”the back-end”.
– Precis, ”back-end”. Det är en ”bild” som kan vara svår att förstå. Normalt skulle man ju s a s titta på utveckling först, men om man betänker all data vi skapar baserat på produktdata – så borde alla i kedjan, exempelvis en kund, kunna använda dessa på ett effektivt och enkelt sätt .

Historiskt sett har Ericsson utformat sitt PLM-system för FoU-teamet och leveranskedjan.
– Men vad du vill göra i slutet på kedjan är vad digital transformation handlar om: Ta reda på vad kunderna vill ha och hur både de och du kan skapa nya affärsmodeller byggt på detta. Så bygger man nya intäktsströmmar och kostnadseffektivitet. Vad vi gör just nu är att fråga oss: hur kan vi vända om det här? Vi måste göra saker annorlunda. Våra kunder måste själva kunna konfigurera sina egna produkter och vi måste också se till att våra säljare kan konfigurera lösningar i timmar och dagar snarare än i veckor och månader.

Vad ville Ericsson med det nya systemet?
– Vi ville kunna producera kundcentrerade lösningar från en enda plattform, som också skulle kunna överbrygga gap i vår organisation, säger Johan Torstensson och förklarar att datakvalitet, förutom andra krav som hastighet, smidighet och skalbarhet var avgörande:
– Vi vet alla att stora verktyg inte kan spara data av låg kvalitet – de kommer alltid att korrumpera resultaten, vilket är oacceptabelt om du vill använda dem under omständigheter som avancerad produktutveckling och analys.

Dassault Systèmes skandinavienchef, Mårten Gustafsson, framhåller att bolagets 3DEXPERIENCE-plattform täcker Ericssons behov, end-to-end. Du möter honom ”live” i dagens TV-reportage på engineering.com. Klicka på rubriken nedan för att titta: Ericsson, PLM and the Challenging Path to the Networked Society – TV Report

Ericssons CIO pekar på 4 grundläggande krav som de hade avseende det nya systemet:

  1. Vem har färdplanen för framtiden?
  2. Vem hjälper oss, som partner, att bli konkurrenskraftiga?
  3. Vem har en ansökan som faktiskt gör livet enklare för våra slutanvändare?
  4. Vem har rätt pris för detta?

Svaret var Dassault Systemes…

Det var några av problemen man ville åtgärda och bygga lösningar för när man bytte system för ungefär 2 år sedan. Hur har det gått? Klarar man att fasa ut PRIM som det var tänkt och ersätta det med 3DX? Missa inte att titta på vårt TV-reportage och läsa den längre artikeln på vår amerikanska systersajt, engineering.com. Klicka på rubriken nedan:
Ericsson, PLM and the Challenging Path to the Networked Society – TV Report

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title