Annons

Två nya forskarskolor ska ge nya viktiga kunskaper för svensk industri

Mälardalens universitet (MDU) får finansiering för två nya forskarskolor, RELIANT och INDTECHPLUS, som har varsin inriktning men ett gemensamt fokus på nyttiggörande för svensk industri.
Genom finansiering från KK-stiftelsen, med 19,4 miljoner för forskarskolan RELIANT och 10,8 miljoner för forskarskolan INDTECHPLUS, stärks både universitets forskningsmiljö samt ger ökad kompetens och expertis av strategisk betydelse för den svenska tillverkningsindustrin. Forskarskolor samlar doktorander med en gemensam inriktning, bestående av ett forskarutbildningsämne eller ett tema.
– MDU har en forskningsmiljö för inbyggda system som är erkänd både nationellt och internationellt. Med RELIANT, som är en forskarskola för resilienta intelligenta autonoma system, bidrar vi till att förstärka den forsknings- och utbildningsmiljön ytterligare, säger Kristina Lundqvist, professor vid akademin för innovation, design och teknik på MDU.
Hon påpekar vidare att satsningen också sker i samverkan med näringslivet, vilket är en viktig poäng när det gäller svensk industris möjligheter att utveckla nödvändig konkurrenskraft. Inte minst då i skenet av den omställning som just nu präglar det mesta av industriell verksamhet.

Klart är att man genom att kombinera en stark forsknings- och utbildningsmiljö med de samverkande företagens kompetens ges goda möjligheter till kunskapssynergier.
– Absolut, säger Kristina Lundqvist. Genom forskarskolan kommer doktoranderna inte bara hänga med i utvecklingen utan befinna sig i forsknings- och utvecklingsfronten. För de involverade företagen innebär projektet dessutom möjligheten att ta vara på en större kunskapsmängd som RELIANT innebär.
– Resultaten kommer att bidra till affärssektorer där nästa generations produkter antas ha autonom, alltså självstyrande, funktionalitet med bibehållen eller ökad tillförlitlighet, tillägger professorn.

Två nya forskarskolor på MDU ger ökad kompetens och expertis av strategisk betydelse för den svenska tillverkningsindustrin. FOTO Pixabay

Forskningssamarbete inom industri 4.0 och tillämpad AI
INDTECHPLUS är en fortsättning på forskarskolan INDTECH, med fler industridoktorander som fokuserar på forskningssamarbete inom industri 4.0 och tillämpad AI för produktionssystem hos tillverkande industriföretag. Även här ser Markus Bohlin, professor vid akademin för innovation, design och teknik på MDU, nyttan för industrin.
– Just nu medverkar nio företag i forskarskolan som har totalt 15 doktorander. I nästa fas med INDTECHPLUS kommer sex företag, varav tre nya, att addera ytterligare sex doktorander, som därmed både breddar och fördjupar MDUs samverkan med näringslivet. Att medverkande företag väljer att ta in ytterligare doktorander är en stark signal på att de är nöjda med forskarskolan, säger Markus Bohlin.

Nyttan bedöms som stor för företag genom bland annat nätverkande och tillgång till data.
– Genom en unikt bred industriell bas och nätverksstöd ger INDTECH och INDTECHPLUS tillsammans en bra grund för företags- och industriöverskridande synergier och värde för doktoranderna, industripartnerna, universitetet och Sverige, säger Markus Bohlin.

Bidrar till kompetenshöjning hos företagen
Satsningen görs inom ramen för KK-stiftelsens program Företagsforskarskolor. För att stärka kapaciteten för forskning inom områden som är viktiga för både lärosäten och näringsliv krävs det en kontinuerlig tillförsel av forskarutbildade, enligt KK-stiftelsens VD, Eva Schelin.
– Industridoktorander bidrar till en kompetenshöjning för företagen, och tillsammans med forskningen som bedrivs, till företagens konkurrenskraft. Det finns ett stort intresse både för samverkan mellan lärosäten och från företagen, säger Eva Schelin.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title