Annons

Tysk specialfordonstillverkare konsoliderar på IFS Applications

Nu kommer det ena efter det andra beskedet om företag som hoppar på svenska affärssystemutvecklaren IFS’ senaste version 10 av ERP-sviten Applications. Den här gången är det tyska Feldbinder, en av Europas största tillverkare av silotruckar, tankbilar, järnvägsvagnar och containrar, som hoppar på den nya versionen.
Som vanligt numera är detta med ERP-system inget man hoppar på utan noggranna utvärderingar. Feldbinder är inget undantag utan IFS Applications 10 valdes i tuff konkurrens med ett antal större ERP-leverantörer.
- IFS Applications 10 stöder nästan alla våra inhemska och internationella affärsprocesser ”out-of-the-box”. Det gör möjliggör för oss att samla individers kompetens hos våra anställda i ett system och göra det tillgängligt för alla, säger Dirk Feldbinder, ”Managing Partner” på Feldbinder. Det är en avancerad, integrerad lösning och ett viktigt steg iå vår digitaliseringsresa.

I fallet Feldbinder har ett antal viktigt överväganden gällt lösningens processsupport, användarvänligheten i IFS Aurena, robusta verktyg för samverkan på flera platser och mjukvarans goda konfigurationskapabiliteter.

Lättkonfigurerad lösning byggd på moduler. Det senare skälet har visat sig vara ett argument för den svenkutvecklade lösningen som ofta vägt tungt när bolag valt systemet. Poängen är att den moduluppbyggda lösningen innebär en enkelhet i konfigurationsuppläggen som gör att man inte ständigt behöver kontakta bolagets IT-experter för att anpassa  den efter användarnas olika behov.
För Feldbinders del kommer man att utrusta sina två produktionsanläggningar i Tyskland med toppmoderna Applications 10 för att koppla ihop sina affärsprocesser, standardisera systemoperationer och samla know-how från personalen i ett gemensamt, enhetligt system. Lösningen kommer också att distribueras hos bolagets servicedotterbolag och på bolagets utländska försäljningsställen. Sammantaget har bolaget verksamheter i Tyskland, Österrike, Storbritannien, Spanien och Frankrike.
När Feldbinder är fullt implementerat med Applications kommer man att kunna utnyttja ett integrerat system för flera webbplatser, som sträcker sig från ekonomi, redovisning och lön genom materialhantering, produktion, leverans och fakturering till service och reparationer.

Synkronisering av kapacitetsplaneringen. Genom den nya lösningen ökar transparensen i Feldbinder och man räknar med att kunna fatta bättre beslut, optimera och synkronisera kapacitetsplaneringen för de enskilda produktionsenheterna- På sista raden kokar det ner till drastiskt minskade ledtider i produktionen. IFS Applications kommer också att göra det möjligt för företaget att uppnå höga arbetssäkerhetsstandarder och bättre stödja utvecklingen av fordonsprototyper tillsammans med sina kunder.

Peter Höhne, VP för ”Sales & Marketing” för IFS i Centraleuropa, konstaterar:
– Användarupplevelse, serviceintegration och optimalt processstöd för internationellt aktiva tillverkningsföretag är bland de områden där vi har investerat kraftigt under utvecklingen av IFS Applications 10. Avtalet med Feldbinder visar återigen att vi är på rätt spår.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title