Annons

Underleverantörerna: ”Tvär inbromsning i konjunkturen”

Den förväntade lågkonjunkturen har alltså förstärkts med anledning av coronavirusets spridning. Bilden är dock blandad beroende på vilken bransch som företagen verkar i, men även inom branscherna skiljer det sig åt. Vi ska titta lite närmare på några av de viktiga indikationerna i barometern.

38 procent av företagen tycker att vi är mitt inne i en lågkonjunktur
För första kvartalet 2020 visar den bl a att 38 procent av företagen anser att vi är mitt inne i en lågkonjunktur. Detta att jämföra med 14 procent förra kvartalet och 2 procent motsvarande kvartal 2019. Företagen som anser att vi är mitt inne i en högkonjunktur är nu endast 5 procent. Detta att jämföra med 7 procent förra kvartalet och 29 procent motsvarande kvartal 2019.
52 procent av företagen har kunder som kräver mellan 31–60 dagars betalningstid. 12 procent av företagen har kunder som kräver fler än 60 dagars betaltid.
– Vi kan se att kundernas betaltider tyvärr går åt fel håll. Vid våra första mätningar 2012 var det 44 procent av företagen vars kunder betalade inom 30 dagar, nu är den siffran 36 procent. I en lågkonjunktur slår det naturligtvis ännu hårdare mot våra underleverantörsföretag, säger Sanna Arnfjorden Wadström, vd Svensk Industriförening Sinf.

36 procent av bolagen har genomfört korttidspermitteringar…
Barometern visar i övrigt att:
• 36 procent av företagen har genomfört korttidspermitteringar.
• 38 procent av företagen räknar med att drabbas av likviditetsproblem under 2020.
• 45 procent av företagen har drabbats av försenade leveranser eller inställda leveranser från utlandet.
• 29 procent har uppmanat sina anställda att i den mån det är möjligt arbeta hemifrån.

Sinf-chefen, Sanna Arnfjorden Wadström.

– Centrala delar för att bromsa följdverkningarna av coronakrisen är att arbeta långsiktigt med stödåtgärder. Det primära är att få igång samhället snabbt och där finns ljuspunkter. Att antalet IVA-fall just nu stagnerat och att Volvo idag öppnar sina fabriker ger hopp. Samtidigt är det viktigt att regeringens krispaket fortsätter fånga upp behoven. Vi vet att många normalt sett livskraftiga företag är beroende av dem just nu för att klara sig, säger Sanna Arnfjorden Wadström, vd Svensk Industriförening Sinf.

…men 6 procent tänker öka sin personalstyrka!
Barometern för det första kvartalet 2020 med prognoser om det andra kvartalet 2020 visar bland annat även på följande resultat:
• Andelen som planerar att minska personalstyrkan under innevarande kvartal är 34 procent jämfört med 9 procent föregående kvartal. För ett år sedan var siffran 5 procent.
• Andelen underleverantörer som planerar att öka sin personalstyrka under innevarande kvartal minskar; från 18 procent förra kvartalet till 6 procent.
• 32 procent av underleverantörerna i undersökningen anger att de har en ökad orderingång i första kvartalet. Det är 5 procentenheter lägre än föregående kvartal och andelen som haft en minskning har ökat från 31 procent till 37 procent. I barometern för motsvarande kvartal 2019 såg det annorlunda ut; då förväntade sig 53 procent en ökad orderingång och 22 procent en minskning.
• 41 procent av företagen ser tillgången på utbildad arbetskraft som ett problem. Detta att jämföra med 53 procent i förra underleverantörsbarometern.
• 11 procent spår en ökad orderingång för andra kvartalet. Detta att jämföra med 38 procent i första kvartalet 2020 och 41 procent andra kvartalet 2019.

Några bakgrundsfakta
I Underleverantörsbarometern mäter Svensk Industriförening Sinf kontinuerligt stämningen bland de mindre och medelstora underleverantörerna till storföretag. Sinfs Underleverantörsbarometer görs kvartalsvis bland mindre och medelstora underleverantörer. Enkäten är besvarad under perioden 31 mars – 8 april. Sinf har cirka 1 000 medlemsföretag.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title