Annons

UNIK SaaS- & MOLNLÖSNING: Siemens nya Teamcenter X – BOMar och digitala tvillingar i ett multidomänperspektiv

Även från analytikerhåll är man positiv och CIMdata-chefen, Peter Bilello, säger i en kommentar att:
”Teamcenter X är ett viktigt utvecklingssteg för Siemens mycket framgångsrika lösning för företagsdata och processhantering. Den utnyttjar en ny och modern molnplattform med inbyggd bästa praxis och en affärsmodell där Siemens har tagit bort bördan med att använda PLM. Detta passar för företag i alla storlekar och lär locka företagens intresse från alla branscher.”
Inga dåliga vitsord, men så finns det också en rad goda skäl. Inte minst det faktum att Xcelerator-portföljen är bland de starkaste – om inte den starkaste – som finns i branschen, sett i ett helhetsperspektiv.

Vad får den som satsar på Siemens nya Teamcenter X-plattformen för PLM som SaaS-modell i molnet? En hel del, t o m ”mer än vanliga Teamcenter,” skriver bolaget i en pressrelease. Plattformen driver hela PLM-miljön – inklusive all drift, underhåll och uppgraderingar. Lösningarna är byggda för företag i alla storlekar, inom olika branscher.

Enkelt att komma igång
Under bolagets i förra veckan genomförda digitala press- och analytikermöte berättade bolaget att plattformen är skapad med produktinnovatörer i åtanke och bygger på Siemens erfarenheter från 100-tals företagsimplementationer och inkluderar snabbstart för produktlivscykelhantering (PLM). Det ska vara enkelt att komma igång och det ska gå snabbt. Detta kräver i sin tur med förenklade, förkonfigurerade molnlösningar, byggda dels på erfarenheterna från tidigare och dels på bästa praxis utifrån olika branschperspektiv. branschkompetens i.
Själva menar Siemens att man nu nått dithän. ”Teamcenter X är inte bara Teamcenter,” skriver man i sin pressanmälan, ”det mycket mer.”

Så, vad får då den som satsar på den nya SaaS-plattformen?
– Vi driver hela PLM-miljön – inklusive all drift, underhåll och uppgraderingar. Lösningarna är byggda för företag i alla storlekar, inom olika branscher. Erfarenhet från 1000-tals PLM-implementeringar genom åren har samlats i förenklade, förkonfigurerade SaaS-lösningar med inbyggd bästa praxis, säger Joe Bohman, senior VP för Teamcenter.

Tillgång till Siemens Mendix-plattform är en av huvudpoängerna med nya den nya Teamcenter X-lösningen.

Bygger på Xcelerator-portföljens rikhaltiga innandöme
Teamcenter X har sålunda integrationerna till Xcelerator-portföljens djupa innandöme: Här finns CAD-verktyg, förstås, i form av flaggskeppet NX och Polarion X för ALM, Application Lifecycle Management, eller ”mjukvaruhantering”. Här finns verktyg som plockar ihop integrerade, multidomän-BOMar, och ger grunden för den kompletta digitala tvillingen. Här finns Mendix, det förvärv som gjordes för ett drygt år sedan och är en lågkodplattform som är extremt enkel att använda för den som vill skapa individuellt personanpassade instrumentpaneler, typ ”dashboards”. Lågkod betyder här att ingen kodning eller programmering krävs, dra & släpp de bitar du vill koppla in och ihop och integrera i din dashboard. Mendix har APIer till alla Siemens egna lösningar förstås, men har också precis lika enkla kopplingar till mjukvaror från andra aktörer i PLM-branschen, SAP, Ansys, AutoCAD, e t c – bara dra & släpp.
Tanken är att man inte ska behöva ”plåga sig” igenom en PLM-installation. Här får man istället en förkonfigurerad uppsättning verktyg som du kan använda ”out-of-the-box”. Man registrerar sig, konfigurerar efter sina behov, anslut de verktyg man behöver; sen är det bara att åka. Teamcenter X är kort sagt synnerligen konfigurabelt med en rad uppsättningar som optioner. Det hela låter föredömligt enkelt.

Rikhaltig flora av add-ons
På basnivån finns förstås också allt sånt som dokumenthantering, partsrevision, releasekontroll, BOM-verktyg, verktyg för arbetsflödeshantering och visualisering.
Till detta ska läggas en rikhaltig flora av add-ons som kan byggas på toppen av basverktygen. Vi har ännu inga indikationer på hur kostnadsbilden ser ut, men det lär komma inom kort. Basutbudet blir säkerligen prisvärt och inte dyrt, medan det är osäkrare hur tilläggsbitarna kommer att prissättas. Teamcenter är som marknadens kanske mest habila produkt inte alltid billigast. Det man utvecklingsmässigt givit sig i kast med har kostat en hel del för Siemens Digital Industries och på sista raden är det konsumenterna som får betala. Men å andra sidan kan det vara värt stora pengar att få ett verktyg som är snabbare, säkrare och kapacitetensmässigt funktionellt i sina utvecklares händer, än att köpa lösningar som kräver dyra omvägar och mer utvecklingstid.

En grafisk illustration över innehållet i Teamcenter X, från basbitarna till add-ons.

”Vetskapen om att plattformen
är redo för framtiden gör att
våra användare kan andas lättare”
Något som förtjänar att framhållas återigen är att Teamcenter X är byggd med nya industrikomponenter från Mendix lågkodsplattform. Detta gör det möjligt för användarna att utnyttja inhemska mikrotjänster för moln och snabbt ställa upp nya appar. Plattformen är molnbaserad, framtidsklar och använder den senaste tekniken från AI- och maskininlärningsområdena.
Att en produkt som denna nya lösning är ”framtidsklar”, menar Siemens, ”gör att kunder andas lättare i vetskapen om att deras IP (Intellectual Propertys) hanterade i PLM är väl skyddad mot dataförlust och säkerhetsrisker.”
– Teamcenter X kombinerar den ledande sviten av PLM-lösningar och -tjänster med den ledande lågkodade applikationsplattformen Mendix, så att kunderna kan leverera flera domänprodukter i tid, med hög kvalitet, inom budget och överträffa kundens förväntningar. Teamcenter X är en riktig SaaS-lösning som gynnar företag i alla storlekar, och vi känner en stor iver att få samarbeta med nya och gamla företag för att driva deras PLM och bidra till morgondagens innovationer,” summerar Siemens Joe Bohman saken.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title