Annons

Unit4s digitala assistent Wanda på svenska och norska

Digitala assistenter, eller ”botar”, börjar användas allt mer i företagsverksamheter. Delvis beroende på att de blivit betydligt bättre med tiden och att de i skenet av AI-utvecklingen fått bättre inlärningskapabiliteter. Andra faktorer av betydelse är att botar är den typ av innovation som tar lite tid att sätta på olika marknader, vilket bland annat hänger samman med att datamognaden varierar. Här är exempelvis de skandinaviska marknaderna normalt långt komna i mognad. Det är därför ingen överraskning att ERP- och affärssystemutvecklaren Unit4s digitala assistent, Wanda, nu blir tillgänglig på svenska och norska för alla användare av bolagets programsvit Business World.
– Sverige och Norge är två av våra mest mogna marknader med kunder som gärna anammar ny teknik, vilket gör det naturligt att satsa just på dessa två språk, säger Thomas Staven, global produktstrateg på Unit4. Att göra Wanda tillgänglig på samtliga språk har varit planen ända från början och vi är glada att våra svenska och norska kunder nu kan utnyttja den fulla potentialen i modern AI-teknik för att minska tiden de lägger på administrativa uppgifter som tidrapportering, utläggsrapportering och resebokningar.

Wanda har funnits tillgänglig för Unit4s kunder sedan maj 2017, men fanns då den lanserades endast på engelska. ”Assistenten” är en viktig del av Unit4s utveckling av automatiserade lösningar för företag och är utvecklad för att byggas in i det gränssnitt som användaren helst använder sig av – exempelvis Skype, Slack och Facebook Messenger. Wanda ger direkt tillgång till information i Unit4 Business World och bistår även med förslag på vad användaren behöver göra för att utföra olika uppgifter på ett snabbare och smidigare sätt.

Plattformen byggd på Microsofts Azure. Wanda är byggd på Unit4s People Platform som i sin tur är byggd på Microsofts molntjänstplattform Azure – motorn bakom Unit4s utveckling av automatiserade applikationer. Unit4 använder sig också av Microsofts språktjänst Language Understanding Intelligent Service (LUIS), vilket gör det möjligt för Wanda att förstå vad en användare önskar baserat på det språk som används.

Wanda har sedan ”hon” lanserades för drygt ett och ett halvt år sen, i maj 2017, alltså endast funnits tillgänglig för den globala marknaden på engelska. Nu börjar Unit4 rulla ut Wanda på lokala språk på de marknader där man använder Unit4s affärslösningar. De två språken som är först ut är svenska och norska.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title